Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Návrh a realizování projektu propojení výtvarné...

Ikona informativni

Návrh a realizování projektu propojení výtvarné výchovy a informatiky na základní škole

Autor: Petr Sál
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o mezipředmětovém projektu, který realizovali dva studenti PedF během své praxe na jedné malé ZŠ.
Klíčová slova: výtvarná výchova, praxe, informatika, impresionismus, Pixlr

Během pedagogické praxe jsem se s jednou kolegyní z výtvarné výchovy rozhodl vytvořit projekt, ve kterém bychom realizovali propojení dvou předmětů, které vyučujeme. Za mě to byla informatika a za kolegyni výtvarná výchova – projekt se měl týkat deváté třídy a měl být realizován během dubna 2012.

Projekt byl zaměřen na impresionistické pojetí barev, jejich využití například při stínování objektů a používání světla v obraze. Žáci si měli vyzkoušet též ustupování jedné barvy a přecházení do barvy druhé.

Byly rozvíjeny klíčové kompetence k učení, k řešení problémů a komunikační kompetence.

Projekt:

Samotný projekt měl dvě části, jejichž spojovacím článkem byla v informatice problematika využití barevných modelů v grafickém editoru a ve výtvarné výchově vnímání barev v různých obdobích. V hodinách výtvarné výchovy (jedna dvouhodinová lekce) se žáci dozvěděli o impresionistech, kdo byli, čím se vyznačovali atd. - tedy informace obecnějšího charakteru. Dále se dozvěděli o technikách, které novátorsky využívali a jak konkrétně změnili vnímaní barev. V praktické části tohoto tematického mikrobloku měli jednoduchý úkol. Namalovat za použití temper a štětců válec a využít šest základních barev k jeho „vystínování“. Zde si měli uvědomit, které barvy jsou nejsvětlejší a jak přecházejí do sebe.

V části informatiky, která zabrala jednu vyučovací jednotku, měli žáci aplikovat poznatky z hodiny výtvarné výchovy a pokusit se stejný objekt nakreslit ve webovém bitmapovém editoru Pixlr. Tato činnost doplňovala předchozí výuku, kde se žáci seznámili (během čtyř hodin) s prostředím editoru, s jednotlivými nástroji, postupem práce ve vrstvách a s prací s barevnými modely a šablonami. Druhý doplňující úkol byl opět nakreslit válec, tentokrát ale s použitím automatické výplně tak, aby světlo dopadalo na válec přímo z pohledu pozorovatele. Důraz byl kladen na vlastní iniciativu a nápad, jak vytvořit dvě nezávislé výplně, které se nebudou překrývat.

Výsledný obrázek mohl vypadat třeba takto: 

Z hodnocení obou učitelů podílejících se na práci vyplynulo, že žáci pochopili, jak pracovat s barvami odlišným způsobem, než byli dosud zvyklí. Jeden z dílčích cílů byl tedy splněn. Při hodině výtvarné výchovy nedocházelo k nepochopení a žáci vytvořili válec bez potíží či nejasností. Realizace téhož úkolu v prostřední grafického editoru byla také téměř bez potíží. Jistě, objevily se dílčí problémy, jako nevžitá práce s vrstvami, ale v zásadních bodech úkol splnili všichni docela snadno. Trochu větší problémy nastaly až během druhého úkolu, kde bylo nutno vymyslet vlastní řešení, pouze s indiciemi a drobnými radami od učitele.

Projekt, jenž byl na malé škole, kde se realizoval, jedním z prvních svého druhu, neproběhl vysloveně špatně. Při jeho rozboru a vyhodnocování jsme zjistili určité slabiny, které se v jeho průběhu objevily. Byla to na jedné straně začátečnická nezkušenost či nezručnost obou vyučujících, kteří jsou ještě studenty. Největší chybou byl vinou naší neznalosti výběr třídy. Dle vyjádření ostatních pedagogů nebyla volba deváté třídy v druhém pololetí školního roku, kdy navíc žáci již absolvovali přijímací řízení k dalšímu studiu, volbou nejšťastnější. Navíc se jedná o třídu velmi problémovou, jejíž žáci nejeví zájem o jakékoli učivo. Většina cílů byla splněna a snad se nám i podařilo účinně a smysluplně propojit dva předměty. Společné učivo přispělo k všestrannému rozvoji žáků alespoň v obecné znalostní rovině. Práce na takovémto projektu byla pro nás zajímavou zkušeností, která nám mnohé ukázala. Především nízkou úroveň naší připravenosti na praxi. Rozhodně jsem ale přesvědčen, že podobné aktivity mají smysl - a mohou předmětům jako je informatika či výtvarná výchova, která je velmi často brána jako „doplňující“ předmět, dodat novou dimenzi a zaujmout žáky mnohem více, než tomu doposud je.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 20. 08. 2012
Zobrazeno: 3582krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SÁL, Petr. Návrh a realizování projektu propojení výtvarné výchovy a informatiky na základní škole. Metodický portál: Články [online]. 20. 08. 2012, [cit. 2021-01-25]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/16201/NAVRH-A-REALIZOVANI-PROJEKTU-PROPOJENI-VYTVARNE-VYCHOVY-A-INFORMATIKY-NA-ZAKLADNI-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.