Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Vzdělávání v Ústeckém kraji
Odborný článek

Vzdělávání v Ústeckém kraji

30. 6. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Irena Beránková

Anotace

Pořádání vzdělávacích kurzů pro přípravu dobrovolníků a dalších zájemců pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase Pionýrem, tentokrát v rámci Klíčů pro život.

 Ústecká krajská organizace Pionýra pořádá každým rokem několik různých vzdělávacích kurzů pro přípravu dobrovolníků a dalších zájemců pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Mezi nejčastější kurzy patří příprava vedoucích dětského kolektivu či kvalifikace oddílových vedoucích. Pro mladší zájemce je pak určen kurz Kvalifikace instruktora. Všechny tyto kurzy umožňují získat adekvátní znalosti a dovednosti pro práci s dětmi a to nejen ve sdružení Pionýr, ale i v jiných organizacích zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí. Dalšími důležitými vzdělávacími kurzy jsou kurzy pro přípravu táborových pracovníků a dalších zájemců pořádajících různé zotavovací akce – jednodenní i vícedenní. Každý rok se tak konají kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a kurz Hlavní vedoucí tábora.

V letošním roce v rámci projektu Klíče pro život, veřejné zakázky na Tvorbu, inovaci a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání, pořádala Ústecká krajská organizace Pionýra vzdělávací program CO NEVÍTE O HOSPODAŘENÍ A BÁLI JSTE SE ZEPTAT... . Jedná se o vzdělávací kurz o celkové dotaci 40 vyučovacích hodin pro pracovní pozici Ekonom NNO.

Po úvodních setkáních odborného týmu vzdělávacího programu a po přípravách harmonogramu vzdělávacího programu, obsahové a tematické části, po zajištění odborné studijní literatury a propagačních předmětů dle pravidel vizuální identity EU, včetně všech relevantních dokumentů pro realizaci, začala o víkendu 11. až 13. května 2012 první část vzdělávacího programu. Prezenční setkání probíhalo po celý víkend v rekreačním středisku PS Dravci Zásada u Kadaně, kde bylo pro účastníky připraveno nejen vzdělávání, ale i ubytování a celodenní stravování.

Po úvodním uvítání a vyřízení všech potřebných náležitostí ohledně prezence, přihlášek a dalších organizačních věcí bylo zahájeno samotné vzdělávání. Celý víkend tak účastníci kurzu získávali různé znalosti z oblasti finančního řízení neziskové organizace, základů účetnictví, z oblasti dotací a to především jejich správného vyúčtování. Důležitým tématem byly i cestovní náhrady, revizní činnost, evidence a inventarizace majetku organizace.

Vzdělávacího programu Ekonom NNO se zúčastnilo celkem 29 zástupců z 12 různých pionýrských skupin z celého Ústeckého kraje. Všichni účastníci obdrželi i studijní materiály týkající se účetnictví v neziskových organizacích, vnitřní směrnice sdružení Pionýr a propagační předměty jako jsou tužky, bloky a zakládací spisové desky.

Na tuto část vzdělávacího programu navazuje druhá prezenční část. Její obsah je zaměřen na právní otázky, daně a daňovou soustavu, dále na projekty, jejich přípravu a vyúčtování.

Úplné zakončení vzdělávacího programu představují závěrečné zkoušky, které se zaměřují nejen na teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti ohledně vyúčtování dotací či vícedenních akcí a zpracování cestovních příkazů a jejich vyúčtování.

Mgr. Irena Beránková (redakčně upraveno)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Beránková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;