Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Zápisník hocha od krevního řečiště
Odborný článek

Zápisník hocha od krevního řečiště

21. 7. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
František Serbus
Spoluautor
Michaela Přílepková

Anotace

V tomto článku přinášíme další autentické svědectví o vzdělávacích programech, které v rámci aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život vytvážejí různé NNO pracující s dětmi a mládeží. Vzniká tak rozsáhlá databáze standardizovaných programů, které jsou k dispozici všem, jež v této oblasti zajišťují podporu dětí a mladých lidí. V tomto konkrétním případě se jedná o vzdělávací program pro pozici Lektor prevence a první pomoci.

     "Co jsme si to na sebe vymysleli?" honí se mi hlavou, když spěchám rovnou z práce na první ze série seminářů, na nichž jsme se jako na pilířích rozhodli postavit vzdělávací program Lektor prevence a první pomoci.

     Už při jeho plánování jsme přesně věděli, pro koho jej chystáme. Rozhodli jsme se skupinu figurantů a pomocníků tzv. Zdravokurzu, kteří zatím vykonávali jen přesně definované aktivity při praktických cvičeních, posunout o několik příček dál směrem k pozici lektora. Teoretické i praktické odborné znalosti si účastníci již zopakovali na přípravném víkendovém soustředění a kromě toho se jedná bez výjimky o absolventy našeho Zdravokurzu. Nyní přichází čas naučit se učit. Sestavili jsme s ostatními hlavními lektory Zdravokurzu přímo na míru šitý program, který postupně v několika seminářích odhalí roušku tajemství všech ingrediencí, které dohromady utváří dobrého lektora.

     Jako každá seriózní vzdělávací instituce i my budeme celé studium monitorovat s pomocí indexu. Trochu jsme popustili uzdu foglarovsky střižené fantazii a index jsme nazvali Zápisník hocha od krevního řečiště. Na několika stránkách indexu jsou zatím prázdná okénka, do kterých si každý účastník bude vlepovat nálepky "ulovených" Krvíků. Každý krvík znamená účast na aktivitě, semináři nebo praktické provedení dílčí lektorské práce. Krvík maskér bude znamenat účast na semináři o maskování, Krvíka čumila získá ten, který bude přítomen exkurzi na centrále Integrovaného záchranného systému nebo Rychlé záchranné služby a tak bychom mohli jmenovat ještě dlouho. Index má plnit především funkci sebekontroly pro každého účastníka. Každý by měl přičichnout ke všem činnostem, z nichž sestává práce lektora Zdravokurzu a podle indexů poznal hlavní lektorský tým, kdo už co zvládl.

Ukázka Krvíků

     Hlavním zdrojem nových informací o lektorských dovednostech budou tematicky zaměřené podvečerní semináře. Každý seminář bude "fokusován" na jedno subtéma, jako je například chování figuranta, lektorské dovednosti, vedení cílené zpětné vazby, manažerské dovednosti nebo manuálně zaměřený seminář o základech maskování. Mezi semináře zařazujeme také exkurzi v centrále Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje nebo Záchranné služby Jihomoravského kraje, kde očekáváme získání zkušeností s voláním na tísňové linky a s možnostmi pomoci jednotlivých složek systému.
     Praktické zkušenosti s vedením výuky, s manažerskými dovednostmi při organizaci a řízení dílčích aktivit, s maskováním a přípravou simulovaných praxí i s vedením cílené zpětné vazby získají účastníci na dvou víkendových soustředěních, kde budou pomáhat s výukou v právě probíhajícím Kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí.
     Součástí lektorského vzdělávacího programu bude i samostatný projekt, který si každý účastník připraví tak, aby šlo o inovativní prvek v souladu s principy zážitkové pedagogiky. Zdařilými projekty pak obohatíme stávající "kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí".
     Jsme teprve na samém začátku a já pomalu beru za kliku. Uvnitř už se všichni těší na to, co nového se naučí a já věřím, že vzdělávací program bude přínosný pro obě strany a že stmelí náš lektorský kolektiv a posune jej na vyšší úroveň v žebříčku profesionality.

František Serbus
KČT - Odbor CHAMELEON Brno

Pozn. redakce: ověřování vzdělávacího programu se skupinou účastníků bylo realizováno od dubna do května 2012


Klub českých turistů (KČT) je tradiční český spolek, jehož hisorie sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má necelých 40 tisíc členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.
Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku.
      Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM. V rámci brněnského Odboru Chameleon působí osm Turistických oddílů mládeže.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
František Serbus

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;