Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > iTEC – Inovativní technologie ve třídě budoucnosti
Odborný článek

iTEC – Inovativní technologie ve třídě budoucnosti

27. 8. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Markéta Nováková
Tento článek je součastí seriálu: Projekt iTEC

Anotace

Popis zajímavého evropského projektu koordinovaného EUN (u nás DZS), jehož cílem je sladit využívání technologií ve školách s budoucím vývojem školství.

Budoucnost škol a výuka dětí zajímá řadu odborníků. Jak se bude vyvíjet? Jak se změní školní výuka pod tlakem moderních technologií? Nejen zapojení počítačů a internetu, ale i nové formy průběhu výuky začínají zaujímat stále důležitější roli ve vzdělávání na základních i středních školách.

Těmito otázkami se zabývá evropský projekt iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), který začal před 2 lety. Má zastoupení v 15 zemích z celé Evropy. Jde o dosud nejrozsáhlejší záměr snažící se pomoci školám správně nasměrovat využití vzdělávacích technologií. Spojilo se hned několik významných organizací, aby vytvořily zázemí pro plánování, sdílení informací i zkušeností, a hlavně pro tvorbu nových technologických výukových scénářů budoucnosti. Projekt řídí bruselská kancelář zřizovaná ministerstvy školství evropských zemí European Schoolnet.

Investice Evropské komise ve výši 9,5 miliónů € přináší možnost díky iTECu rozšiřovat využívání informačních a komunikačních technologií do každodenní výuky školních předmětů. Naskytne se nová možnost aplikovat zajímavé on-line aplikace zdarma. Projekt klade důraz na promyšlení výukových strategií a následnou aplikaci do praxe. Spojují se odborníci v oboru pedagogiky, technologie, psychologie, ekonomie, vědy, sociologie ale i politiky. Vyhodnocení zkušeností pedagogů a žáků bude cenným přínosem pro rozvoj v oblasti zavádění moderních technologií do škol. iTEC se soustřeďuje na novou generaci nástrojů, které by v dalších 5-10 letech mohly efektivně ovlivnit vývoj evropské školní populace. Ale funguje i jako vize do budoucna. Bere v úvahu dalších 50 let vývoje. Projektu se aktivně účastní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Litva, Norsko, Portugalsko, Slovensko a Turecko. V rámci České republiky se již zapojila Základní škola Klášterec nad Ohří, Gymnázium Hladnov a ZŠ Hanspaulka. Přidat se mohou i další školy pomocí koordinátora z Domu zahraničních služeb. V celé Evropě je 1000 tříd, které ověřují a zkoušejí v rámci projektu vyvinuté scénáře v praxi.

K hlavním principům, na nichž jsou výsledky postaveny, patří fakt, že se má role učitelů změnit. Není důležité předávat informace, které jsou běžně přístupné, ale naučit žáky jak s daty pracovat. Aplikace technologií se zatím běžně odehrává při výuce informatiky. Rozšířilo se i zapojení interaktivních tabulí. Ale stále není využita široká škála dalších možností. Jedním z nedostatků je neinformovanost a nezkušenost pedagogů v oblasti moderních technologií. Děti ve školách v tomto úzkém oboru často předčí své vyučující. Nedostatečná digitální gramotnost pracovníků je velká překážka. EU se snaží realizovat opatření, která tento stav zlepšují.

V rámci projektu iTEC byla pod vedením finských účastníků vyvinuta aplikace Team Up, s jejíž pomocí může vést učitel projekty a hodnotit práci žáků. Její prototyp je veřejně přístupný, a to nejen pro zájemce zapojené do projektu. Nepodporuje klasickou formu frontální výuky, ale vytváří pracovní týmy, kde má každý možnost seberealizace v rámci projektu. Prezentace získaných informací dává žákům poznat, zda danému problému dostatečně porozuměli a jaká data jsou důležitá – dává informacím potřebnou hloubku.

Během projektů se využívají možnosti terénních průzkumů nebo i spojení s odborníky v oboru prostřednictvím internetu. Zapojují se všichni ve skupině. Výstupem je zpráva skupiny natočená pomocí webové kamery o délce maximálně 1 minuty. Jednotlivci, kteří mají vlastní nápady, mohou vytvářet vlastní portfolia a prezentovat je učiteli nebo i veřejně. Team Up se zaměřuje na problémové aspekty skupinové práce. Jak bylo zjištěno, celá řada pedagogů se skupinové práci vyhýbá, ale iTEC chce právě tuto výukovou formu zviditelnit.

V rámci projektu iTEC probíhají workshopy a online webináře, které přinášejí možnost sdílet získané zkušenosti pedagogů z celé Evropy. Každá země přináší jiný pohled na věc a zkouší jiné taktiky.

Oblast zájmu je široká. Pod křídla projektu spadají i taková odvětví jako etnická integrace v multikulturní Evropě. iTEC v některých oblastech vyvíjí značně ambiciózní scénáře, ale bere v úvahu i realitu a tempo přijímání reforem vzdělávacího procesu. Školy budou i nadále klíčovými centry vzdělávání. Stanou se však součástí virtuální sítě studijních míst, jež budou dostupná kýmkoli, kdykoli a odkudkoli. Do procesu výuky budou vstupovat i další strany. Přichází v úvahu zapojení nejen rodičů ale i osob z podnikatelské sféry a externích odborníků.

S projektem iTEC přímo souvisí i další evropské projekty. Jedná se např. o SMILE, který se zabývá využitím sociálních médií. Zaměřen je na podporu bezpečného a zodpovědného užívání mezi žáky. V rámci projektu získávají děti zkušenosti i s filmovým zpracováním a využitím audiovizuální techniky.

V českých školách je v souvislosti s využitím ICT velmi oblíbená účast v evropských projektech eTwinning. ICT je podporováno také z Evropských strukturálních fondů díky projektu MŠMT EU peníze školám, kde se již zapojilo 1500 škol, a další přibývají. Zvýší se tím technická vybavenost tříd a možnost využití technologií v praxi.

Určité obavy, aby české školy nezůstaly pouze u formálního zakoupení interaktivních tabulí a povinné tvorby prezentací, však stále zůstávají. Cílem projektu iTEC je to změnit.

iTEC scenario: Recognizing Informal Learning

 

Důležité odkazy:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Nováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu: