Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > O volném času dětí a mimoškolní výchově na vlnách Českého rozhlasu
Odborný článek

O volném času dětí a mimoškolní výchově na vlnách Českého rozhlasu

30. 9. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Článek přináší přehlednou charakteristiku dvou pořadů Českého rozhlasu, v nichž byly prezentovány výsledky výzkumů projektu NIDM Klíče pro život, které se týkají volného času dnešních dětí.

       O volném času dětí a mimoškolní výchově na vlnách Českého rozhlasu

     Tématice různých oblastí dětského života se česká média věnují s nestejnou intenzitou. A to, čím se děti zabývají, když opustí školní lavice, rozhodně nepatří mezi témata preferovaná. O to je zajímavější, že v uplynulém měsíci se Český rozhlas svými dvěma třičtvrtěhodinovými pořady právě na tuto oblast zaměřil – a pozval si k tomu i hosty, kteří byli schopni posluchačům poskytnout opravdu kompetentní vhled do této problematiky.

     Nejprve v pořadu stanice ČRO 2 – Praha Čaj pro dva dala Zita Senková možnost předsedovi České rady dětí a mládeže Aleši Sedláčkovi a garantovi výzkumů prováděných v rámci projektu Klíče pro život Miroslavu Bocanovi, aby se na přiměřené ploše zabývali celou řadou otázek, které s využíváním volného času dětí souvisejí:

  • Jaký je vůbec význam volného času pro život dětí (což kupodivu není vůbec otázka triviální a otevírá velice široký vhled do reálného dětského světa – a mimo jiné přivedla posluchače i k pochopení původního významu slova rekreace)
  • Co je specifické pro české poměry v této oblasti (u nás tradičně rozvíjené už spolkovou činností¨od dob národního obrození, prudce rozvinuté za první republiky, zapřažené do masivní podpory režimu komunistů a představující po roce 1990 nejen prostor pro rozvoj neziskové podnikavosti, ale i velmi lukrativní oblast podnikání komerčního)
  • Co je dnes hlavním problémem pro ty, kteří se zde snaží dobrovolně pomáhat dětem a mládeži (což kupodivu není nedostatek dětí, ale nedostatek vedoucích i nedostatek podpory těch, kteří jako dobrovolní vedoucí zde působí).

     K otázkám vyzvala moderátorka i posluchače, leč mnoha skutečných otázek se nedočkala – zato spousty nářků na dnešní děti i dnešní poměry. Jako skutečné osvěžení působila jedna maminka, kterou zajímalo, zda pro její sedmiletou dcerku bude optimální, když kromě skautského oddílu bude ještě navštěvovat hudebku a jeden kroužek. Odpověď na tuto její otázku i všechno ostatní si můžete poslechnout zde. Stojí to za to.

     Miroslav Bocan byl hostem i druhého pořadu Třetí dimenze na Rádiu Leonardo, kde jeho partnerkou byla dětská psycholožka Milena Nováková. Hovořili na téma jak předejít přetěžování dětí v jejich volném čase, a protože moderátor Jan Burda byl velmi dobře připravený, dostalo se i zde na zásadní otázky.

     Nejen pro rodiče je jistě důležité konstatování Mileny Novákové, že řadou sociologických výzkumů je prokázáno, že děti, které ve školním věku stráví alespoň nějaký čas v organizovaných aktivitách, dosahují v životě vyššího vzdělání, stanovují si vyšší cíle a obecně žijí šťastnějším, spokojenější život.

      K problematice přetěžování dětí poskytl Miroslav Bocan výsledky dvou výzkumů NIDM uskutečněných v posledních letech v rámci projektu Klíče pro život (Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit a Děti v ringu dnešního světa), kde nejen uvedl fakta o tom, jak jsou děti mimoškolními aktivitami (oddíly, kroužky) zaměstnávány – kolik dětí je v nich zapojeno, kolik takových aktivit děti mají, které typy kroužků či oddílů jsou dnes nejčastěji vyhledávány, jaká jsou kritéria rodičů a jak při výběru dají na své děti i kolik času přitom děti stráví – ale poukázal i na častý důvod toho, kdy k přetěžování skutečně dochází: nenaplněné ambice rodičů. Závěr pořadu byl věnován situaci sportovně nadaných dětí a tomu, když od mala jsou nasměrované k nějakému výkonnostnímu sportu. Kromě nadprůměrné zátěže (fyzické i psychické) jim hrozí nedostatek kontaktů s vrstevníky, mezi nimiž se pak mohou cítit tak trochu jako cizinci. Celý pořad si můžete poslechnout tady.

Návštěvnost oddílů/kroužků podle věku Rozdělení dětí podle počtu navštěvovaných oddílů/kroužků
Důvody návštěvy oddílů/kroužků podle dětí Návštěvnost podle typu oddílů/kroužků

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;