Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka...

Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek

Oznámení o novém předmětu na UK Praha, PedF a pozvánka k účasti učitelské veřejnosti.

Tento týden se na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě, M.D.Rettigové 4 rozjíždí zcela nový předmět s názvem Vzdělávací technologie 21. století. Je sice určen hlavně studentům magisterských oborů učitelství, ale vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky fyzicky se uskutečňující v aule s kapacitou 250 míst, bez nejmenších obav si dovolím pozvat všechny případné zájemce k osobní účasti. Podle rozvrhu se budeme scházet každý čtvrtek od 8.55 (kromě 25.10.).

Zde je sylabus:

Tento první běh bude nutně poněkud experimentální. Je samozřejmostí, že budeme využívat všech možností, které moderní technologie těm, kteří se vzdělávat chtějí, poskytují. První, zatím možná trochu nezvyklou záležitostí je skutečnost, že je studentům doporučeno, aby na přednášky chodili vybaveni svými mobilními přístroji. V aule je pochopitelně k dispozici wifi připojení (dostupné jen všem studentům a zaměstnancům Karlovy univerzity). Pro účely vzájemného spojení, a to nejen během přednášek, budeme používat nástroj moderní výukové postupy podporující s názvem Edmodo (viz Výuka i za školními zdmi). Do prostoru zde pro potřeby výuky zřízeného budou moci aktivně vstupovat pouze řádně zapsaní studenti. Ostatní mohou sledovat veřejně dostupnou stránku naší skupiny zde. Komunikace účastníků s okolím nad rámec výuky je očekávána a bude se odehrávat na veřejně dostupných portálech, blozích a na sociálních sítích (třeba právě zde pod tímto článkem).

Pro výuku budu pro zjednodušení používat jen jednu prezentaci. Budu ji ale průběžně aktualizovat. Je to důsledek stále se zrychlujícího vývoje, který nás bohužel nutí učit pořád něco nového. Pokud si ji (v PDF) stáhnete na svůj počítač, může se stát, že po určitém čase nebude aktuální. Pozná se to snadno podle data uvedeného hned na první straně. Následující odkaz na Slideshare však zůstane stále stejný. (Což je mimochodem pěkný příklad užitečnosti využití internetových mraků – viz Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing.)

Jsem nesmírně potěšen, že se nám podařilo navázat všestranně výhodnou spolupráci s Institutem Svazu průmyslu, který dlouhodobě popularizuje technické a přírodovědné obory a snaží se tomu odpovídajícími aktivitami ovlivnit též činnost škol, a to již od škol základních. Jeho cílem je propojením praxe s výukou zlepšit vyhlídky našich absolventů na získání zaměstnání. Proto byla založena Platforma spolupráce praxe se školami, v jejímž rámci je provozován portál iPraxeTV. Na tomto portále ve složce Živé vysílání budete moci v reálném čase sledovat přímý přenos přednášek. Záznamy budou ukládány na YouTube a odkazy na ně budou, kromě portálu samotného, publikovány také na naší veřejné stránce Edmodo. Všechny materiály tohoto předmětu se týkající budou používat klíčové slovo „ukvztech21“, které umožní jejich snadné nalezení též pomocí běžných vyhledávačů.

Mým záměrem je přemluvit některé zajímavé osobnosti, o nichž jsem přesvědčen, že by je měli naši budoucí učitelé poznat, k účasti na přednáškách. Několik slibů již mám, ale jména zatím neprozradím. To bude překvapení. Doufám proto, že tento nový předmět nejen přispěje ke zkvalitnění výuky na UK Praha, PedF, ale že se všichni účastníci s radostí každý čtvrtek osobně dostaví na přednášky přesto, že nám technické prostředky dnes dovolují i tuto výuku slyšet a vidět na dálku. Tajně doufám, že vzdálenou účast (kromě studentů neschopných chůze) využijí především učitelé z praxe.

Hlavním výukovým cílem předmětu Vzdělávací technologie 21. století je vyvolat proces vedoucí k zapojení účastníků do vlastního soustavného sebezdokonalování v roli učitelů, a to v první řadě prostřednictvím internetu. Očekávám, že pokud se to povede, bude mít učitelská veřejnost v naší zemi příležitost se s našimi výsledky brzy seznámit. Byl bych moc rád, kdybyste naši snahu přijali s porozuměním a aktivně se všichni do spolupráce s námi zapojili.

Děkuji předem.
BoBr

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
Tento článek je zařazen do seriálu UKVZTECH21.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.