Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka...

Ikona informativni

Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Oznámení o novém předmětu na UK Praha, PedF a pozvánka k účasti učitelské veřejnosti.
Klíčová slova: DVPP, příprava učitelů, vzdělávací technologie, Edmodo, ukvztech21, UK Praha, PedF
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu UKVZTECH21.

Ostatní články seriálu:

Tento týden se na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě, M.D.Rettigové 4 rozjíždí zcela nový předmět s názvem Vzdělávací technologie 21. století. Je sice určen hlavně studentům magisterských oborů učitelství, ale vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky fyzicky se uskutečňující v aule s kapacitou 250 míst, bez nejmenších obav si dovolím pozvat všechny případné zájemce k osobní účasti. Podle rozvrhu se budeme scházet každý čtvrtek od 8.55 (kromě 25.10.).

Zde je sylabus:

Tento první běh bude nutně poněkud experimentální. Je samozřejmostí, že budeme využívat všech možností, které moderní technologie těm, kteří se vzdělávat chtějí, poskytují. První, zatím možná trochu nezvyklou záležitostí je skutečnost, že je studentům doporučeno, aby na přednášky chodili vybaveni svými mobilními přístroji. V aule je pochopitelně k dispozici wifi připojení (dostupné jen všem studentům a zaměstnancům Karlovy univerzity). Pro účely vzájemného spojení, a to nejen během přednášek, budeme používat nástroj moderní výukové postupy podporující s názvem Edmodo (viz Výuka i za školními zdmi). Do prostoru zde pro potřeby výuky zřízeného budou moci aktivně vstupovat pouze řádně zapsaní studenti. Ostatní mohou sledovat veřejně dostupnou stránku naší skupiny zde. Komunikace účastníků s okolím nad rámec výuky je očekávána a bude se odehrávat na veřejně dostupných portálech, blozích a na sociálních sítích (třeba právě zde pod tímto článkem).

Pro výuku budu pro zjednodušení používat jen jednu prezentaci. Budu ji ale průběžně aktualizovat. Je to důsledek stále se zrychlujícího vývoje, který nás bohužel nutí učit pořád něco nového. Pokud si ji (v PDF) stáhnete na svůj počítač, může se stát, že po určitém čase nebude aktuální. Pozná se to snadno podle data uvedeného hned na první straně. Následující odkaz na Slideshare však zůstane stále stejný. (Což je mimochodem pěkný příklad užitečnosti využití internetových mraků – viz Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing.)

Jsem nesmírně potěšen, že se nám podařilo navázat všestranně výhodnou spolupráci s Institutem Svazu průmyslu, který dlouhodobě popularizuje technické a přírodovědné obory a snaží se tomu odpovídajícími aktivitami ovlivnit též činnost škol, a to již od škol základních. Jeho cílem je propojením praxe s výukou zlepšit vyhlídky našich absolventů na získání zaměstnání. Proto byla založena Platforma spolupráce praxe se školami, v jejímž rámci je provozován portál iPraxeTV. Na tomto portále ve složce Živé vysílání budete moci v reálném čase sledovat přímý přenos přednášek. Záznamy budou ukládány na YouTube a odkazy na ně budou, kromě portálu samotného, publikovány také na naší veřejné stránce Edmodo. Všechny materiály tohoto předmětu se týkající budou používat klíčové slovo „ukvztech21“, které umožní jejich snadné nalezení též pomocí běžných vyhledávačů.

Mým záměrem je přemluvit některé zajímavé osobnosti, o nichž jsem přesvědčen, že by je měli naši budoucí učitelé poznat, k účasti na přednáškách. Několik slibů již mám, ale jména zatím neprozradím. To bude překvapení. Doufám proto, že tento nový předmět nejen přispěje ke zkvalitnění výuky na UK Praha, PedF, ale že se všichni účastníci s radostí každý čtvrtek osobně dostaví na přednášky přesto, že nám technické prostředky dnes dovolují i tuto výuku slyšet a vidět na dálku. Tajně doufám, že vzdálenou účast (kromě studentů neschopných chůze) využijí především učitelé z praxe.

Hlavním výukovým cílem předmětu Vzdělávací technologie 21. století je vyvolat proces vedoucí k zapojení účastníků do vlastního soustavného sebezdokonalování v roli učitelů, a to v první řadě prostřednictvím internetu. Očekávám, že pokud se to povede, bude mít učitelská veřejnost v naší zemi příležitost se s našimi výsledky brzy seznámit. Byl bych moc rád, kdybyste naši snahu přijali s porozuměním a aktivně se všichni do spolupráce s námi zapojili.

Děkuji předem.
BoBr

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 09. 10. 2012
Zobrazeno: 11091krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek. Metodický portál: Články [online]. 09. 10. 2012, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/16563/VZDELAVACI-TECHNOLOGIE-21-STOLETI---POZVANKA-NA-SERII-PREDNASEK.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Mgr. Petra BoháčkováVloženo: 09. 10. 2012 05:35

Jsem moc ráda, že budu moci přednášky shlédnout na you tube. V čase, kdy se přednášky konají, učím. Děkuji a těším se, co nového se dozvím.

Petra Boháčková

Autor: E KocourekVloženo: 09. 10. 2012 06:44

V textu je zmíněna možnost stáhnout si prezentaci v PDF, ale nenašel jsem odkaz. Vše, co na mne z  vložených oken leze, je ve formátu JPG - to je schválně?

Btw, proč je prezentace (a nejen tohoto autora) nabízena v tom šíleném formátu PDF? Celkem chápu opatrné autory, že si chtějí chránit svoje produkty, ale co o tom soudí studenti? Nebo se obecně předpokládá, že studenti s těmi texty nebudou pracovat?

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 09. 10. 2012 07:00

Pane Kocourku,
Slideshare má tu politiku, že dovoluje stahovat pouze zaregistrovaným uživatelům. Uznávám, že je to trochu komplikované, ale pořád mi to přijde jako solidní kompromis. Vyvažuje to fakt, že si obsah můžete prohlížet bez omezení.
Pokud jde o PDF, je to všeobecný standard.

Jsem si plně vědom toho, že tento formát - a sice záznam výuky a auly, která bude jistě zdlouhavá, se hodí jen pro obzvlášť motivované jedince a chybějící studenty. Jde nám hlavně o to, demonstrovat současné technologické možnosti. Pro nejširší uč. veřejnost jsou určena hlavně Spomocníkova videa na http://www.youtube.com/user/Spomocnik. Zájem mě nicméně velmi těší.

Autor: Mgr. Hana ZahrádkováVloženo: 09. 10. 2012 19:28

Také se těším, že si videa dohledám a podívám se na ně. Také bohužel v té době učím. Děkuji a doufám, že mě zase obohatí :) Hanka Z.

Autor: Martin RusekVloženo: 10. 10. 2012 06:51

Podle času kurzu soudě, s jeho prezenční formou nebylo zamýšleno působit na učitele. Přesto jde ale o ojedinělý krok nabádnutí toho, co se za dveřmi fakulty děje i učitelům v praxi. Jsem zvědav, jak všechno dopadne. Pokud dobře, pakk se přípraa nových učitelů může rovnat DVPP a máme tu hezkou spirálu.

Autor: E KocourekVloženo: 10. 10. 2012 13:01

Hezká spirála by musela vypadat jinak. O problematice DVPP nevím (téměř) nic, ale analogie z oblasti ICT mi říká, že nemůžete učit začátečníky stejnými postupy (ani metodami, ani tempem), jako učíte "staré kusy". Resp. můžete to zkusit, ale pokud ty staré kusy nebudou jenom věkovitá telata, narazíte. Mrkněte na moji výměnu s p.Brdičkou, komentáře (2) a (3). Pane Rusek, IMO si to sám vyvracíte - píšete "nebylo zamýšleno působit na učitele". A nejde jen o tu nevhodnou hodinu. Pokud by můj učitel na moji posluchačskou námitku stran nevhodného formátu předkládaných materiálů opáčil něco o všeobecných standardech, asi by mě - dědečka - toho pak už moc nenaučil. Předpokládám, že student začátečník srazí kufry a myslí si, že tak je to správně, že tak to být musí ...

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 10. 10. 2012 20:40

Primárním záměrem je ukázat, čeho jsou dnes technologie schopny v praxi, když už je celý ten předmět o technologiích. Čas jsme si nevybrali, ale myslím, že je to jedno. Vždy se najde mnoho lidí, kterým se to nehodí. Přenos se nedělá jen kvůli učitelům z praxe, ale též kvůli studentům, kteří jsou na praxi. Možná ještě důležitější je záznam. Ten přenos je pak už skoro za stejné peníze - tedy pardon, zde nejde o peníze ale o námahu.
Pane Kocourku, souhlasím s vámi, že DVPP a výuka studentů denního studia není totéž. Mým konečným cílem je vyvolat proces sebe-vzdělávání. Je skoro jedno , jaký konkrétní obsah taková výuka má. Nebude to vůbec založeno na faktech a po studentech nebudu žádat žádné statické znalosti. Žádat budu výhradně aktivitu online. Velké množství z nich dává přednost biflování. Sám jsem zvědav, jak to dopadne.
Jednu věc ale musíme mít pořád na paměti. Toho učitele, který přednáší opakovatelně - tedy každý rok a v každé třídě totéž, dokáže nasazení technologií nahradit. Stačí, když svou přednášku nahraje!
Třeba si i mě budete v příštím roce už jen pouštět ze záznamu. Vyloučit se ovšem nedá ani to, že si té nahrávky nikdo ani nevšimne. Každopádně jsem si jist, že má obliba mezi kolegy na fakultě tímto experimentem určitě nestoupne!

Autor: Martin RusekVloženo: 10. 10. 2012 22:11

Vážený pane Kocourku, mám dojem, že ve snaze polemizovat hledáte náměty tak zoufale, až je sám tvoříte (vizte třeba můj domnělý protimluv). Na jednu stranu působíte konzervativněji, na druhou používáte anglické zkratky a ustupujete od skloňování jmen - nevyznám se ve Vás. Přesto jsem rád za zájem, který naší věci věnujete. Obavu mám o ty mlčící. Bez nich se to jen tak někam nepohne.

Autor: Jana ZárubováVloženo: 11. 10. 2012 07:29

Jsem moc ráda, že umožňujete i nám učitelům, přístup k materiálům vašeho nového předmětu. Vím, že v nich najdu mnoho dalších podnětů pro zlepšení výuky a těším se i na články vašich studentů. Určitě vás budu sledovat, i když jen virtuálně.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 13. 10. 2012 19:38

Záznam přednášky č.1 ze dne 11.10. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/tAgvyQEeUc4

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 19. 10. 2012 19:08

Záznam přednášky č.2 ze dne 18.10. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/yH9ayr5RM1k

Autor: Mgr. Petra BoháčkováVloženo: 06. 11. 2012 17:13

Dobrý den, 

je už publikována přednáška č.3? 

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 07. 11. 2012 17:46

Záznam přednášky č.3 ze dne 1.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/XgyInN83dSg.

Omlouvám se za zpoždění.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 13. 11. 2012 17:38

Záznam přednášky č.4 ze dne 8.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/rB5THK-jJiY

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 19. 11. 2012 21:08

Záznam přednášky č.5 ze dne 15.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/sZ7bv7VT1Ao

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 25. 11. 2012 09:05

Záznam přednášky č.6 ze dne 22.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/C-plocEgURU

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 02. 12. 2012 13:55

Záznam přednášky č.7 ze dne 29.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/P_sbNnMHOgg

Autor: Bohuslav HoraVloženo: 02. 12. 2012 17:38

Pane Brdičko.

Díky za Vaše záznamy z přednášek, vždycky se najde něco hodné následování, přemýšlení a realizace. A i když patřím k těm „starším kusům“, jsou Vaše slova a slova Vašich hostů pro mě inspirací k práci s dnešními žáky.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 12. 12. 2012 01:06

Záznam přednášky č.8 ze dne 6.12. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be/-G0sy-tV28A

Autor: Pavlína HublováVloženo: 12. 12. 2012 20:29

V pohodě a klídku jsem si pustila ještě v tento kouzelný den (12/12/12). Vaši studenti dostávají spoustu praktických informací, které je informují o současném i možném směru (nejen) českého školství. Díky za budoucí kolegy.

A jedno soukromé poděkování - děkuji za pozvání studentů na vlnobití. Byli jsme nadšeni nejen tím, že se studenti opravdu do diskuze zapojili, ale i jejich následnou reakcí v Edmodu. Bylo to pro nás povzbuzení do dalších měsíců/let. :)

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 16. 12. 2012 08:19

9. lekce ze dne 13.12. - http://youtu.be/UK7vzh811Ss

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 30. 12. 2012 08:50

Záznam 10. lekce kurzu Vzdělávací technologie 21. století ze dne 20.12. - http://youtu.be/Cfmkt8A6yZI

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 08. 01. 2013 15:12

Záznam poslední 11. lekce kurzu Vzdělávací technologie 21. století ze dne 20.12. - http://youtu.be/54a4BmMPd8M