Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek
Odborný článek

Vzdělávací technologie 21. století - pozvánka na sérii přednášek

9. 10. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: UKVZTECH21

Anotace

Oznámení o novém předmětu na UK Praha, PedF a pozvánka k účasti učitelské veřejnosti.

Tento týden se na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě, M.D.Rettigové 4 rozjíždí zcela nový předmět s názvem Vzdělávací technologie 21. století. Je sice určen hlavně studentům magisterských oborů učitelství, ale vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky fyzicky se uskutečňující v aule s kapacitou 250 míst, bez nejmenších obav si dovolím pozvat všechny případné zájemce k osobní účasti. Podle rozvrhu se budeme scházet každý čtvrtek od 8.55 (kromě 25.10.).

Zde je sylabus:

Tento první běh bude nutně poněkud experimentální. Je samozřejmostí, že budeme využívat všech možností, které moderní technologie těm, kteří se vzdělávat chtějí, poskytují. První, zatím možná trochu nezvyklou záležitostí je skutečnost, že je studentům doporučeno, aby na přednášky chodili vybaveni svými mobilními přístroji. V aule je pochopitelně k dispozici wifi připojení (dostupné jen všem studentům a zaměstnancům Karlovy univerzity). Pro účely vzájemného spojení, a to nejen během přednášek, budeme používat nástroj moderní výukové postupy podporující s názvem Edmodo (viz Výuka i za školními zdmi). Do prostoru zde pro potřeby výuky zřízeného budou moci aktivně vstupovat pouze řádně zapsaní studenti. Ostatní mohou sledovat veřejně dostupnou stránku naší skupiny zde. Komunikace účastníků s okolím nad rámec výuky je očekávána a bude se odehrávat na veřejně dostupných portálech, blozích a na sociálních sítích (třeba právě zde pod tímto článkem).

Pro výuku budu pro zjednodušení používat jen jednu prezentaci. Budu ji ale průběžně aktualizovat. Je to důsledek stále se zrychlujícího vývoje, který nás bohužel nutí učit pořád něco nového. Pokud si ji (v PDF) stáhnete na svůj počítač, může se stát, že po určitém čase nebude aktuální. Pozná se to snadno podle data uvedeného hned na první straně. Následující odkaz na Slideshare však zůstane stále stejný. (Což je mimochodem pěkný příklad užitečnosti využití internetových mraků – viz Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing.)

Jsem nesmírně potěšen, že se nám podařilo navázat všestranně výhodnou spolupráci s Institutem Svazu průmyslu, který dlouhodobě popularizuje technické a přírodovědné obory a snaží se tomu odpovídajícími aktivitami ovlivnit též činnost škol, a to již od škol základních. Jeho cílem je propojením praxe s výukou zlepšit vyhlídky našich absolventů na získání zaměstnání. Proto byla založena Platforma spolupráce praxe se školami, v jejímž rámci je provozován portál iPraxeTV. Na tomto portále ve složce Živé vysílání budete moci v reálném čase sledovat přímý přenos přednášek. Záznamy budou ukládány na YouTube a odkazy na ně budou, kromě portálu samotného, publikovány také na naší veřejné stránce Edmodo. Všechny materiály tohoto předmětu se týkající budou používat klíčové slovo „ukvztech21“, které umožní jejich snadné nalezení též pomocí běžných vyhledávačů.

Mým záměrem je přemluvit některé zajímavé osobnosti, o nichž jsem přesvědčen, že by je měli naši budoucí učitelé poznat, k účasti na přednáškách. Několik slibů již mám, ale jména zatím neprozradím. To bude překvapení. Doufám proto, že tento nový předmět nejen přispěje ke zkvalitnění výuky na UK Praha, PedF, ale že se všichni účastníci s radostí každý čtvrtek osobně dostaví na přednášky přesto, že nám technické prostředky dnes dovolují i tuto výuku slyšet a vidět na dálku. Tajně doufám, že vzdálenou účast (kromě studentů neschopných chůze) využijí především učitelé z praxe.

Hlavním výukovým cílem předmětu Vzdělávací technologie 21. století je vyvolat proces vedoucí k zapojení účastníků do vlastního soustavného sebezdokonalování v roli učitelů, a to v první řadě prostřednictvím internetu. Očekávám, že pokud se to povede, bude mít učitelská veřejnost v naší zemi příležitost se s našimi výsledky brzy seznámit. Byl bych moc rád, kdybyste naši snahu přijali s porozuměním a aktivně se všichni do spolupráce s námi zapojili.

Děkuji předem.
BoBr

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Petra Boháčková
9. 10. 2012, 05:35
Jsem moc ráda, že budu moci přednášky shlédnout na you tube. V čase, kdy se přednášky konají, učím. Děkuji a těším se, co nového se dozvím.
Petra Boháčková
E Kocourek
9. 10. 2012, 06:44
V textu je zmíněna možnost stáhnout si prezentaci v PDF, ale nenašel jsem odkaz. Vše, co na mne z  vložených oken leze, je ve formátu JPG - to je schválně?
Btw, proč je prezentace (a nejen tohoto autora) nabízena v tom šíleném formátu PDF? Celkem chápu opatrné autory, že si chtějí chránit svoje produkty, ale co o tom soudí studenti? Nebo se obecně předpokládá, že studenti s těmi texty nebudou pracovat?
Bořivoj Brdička
9. 10. 2012, 07:00
Pane Kocourku,Slideshare má tu politiku, že dovoluje stahovat pouze zaregistrovaným uživatelům. Uznávám, že je to trochu komplikované, ale pořád mi to přijde jako solidní kompromis. Vyvažuje to fakt, že si obsah můžete prohlížet bez omezení.Pokud jde o PDF, je to všeobecný standard.
Jsem si plně vědom toho, že tento formát - a sice záznam výuky a auly, která bude jistě zdlouhavá, se hodí jen pro obzvlášť motivované jedince a chybějící studenty. Jde nám hlavně o to, demonstrovat současné technologické možnosti. Pro nejširší uč. veřejnost jsou určena hlavně Spomocníkova videa na http://www.yout…pomocnik . Zájem mě nicméně velmi těší.
Mgr. Hana Zahrádková
9. 10. 2012, 19:28
Také se těším, že si videa dohledám a podívám se na ně. Také bohužel v té době učím. Děkuji a doufám, že mě zase obohatí :) Hanka Z.
Martin Rusek
10. 10. 2012, 06:51
Podle času kurzu soudě, s jeho prezenční formou nebylo zamýšleno působit na učitele. Přesto jde ale o ojedinělý krok nabádnutí toho, co se za dveřmi fakulty děje i učitelům v praxi. Jsem zvědav, jak všechno dopadne. Pokud dobře, pakk se přípraa nových učitelů může rovnat DVPP a máme tu hezkou spirálu.
E Kocourek
10. 10. 2012, 13:01
Hezká spirála by musela vypadat jinak. O problematice DVPP nevím (téměř) nic, ale analogie z oblasti ICT mi říká, že nemůžete učit začátečníky stejnými postupy (ani metodami, ani tempem), jako učíte "staré kusy". Resp. můžete to zkusit, ale pokud ty staré kusy nebudou jenom věkovitá telata, narazíte. Mrkněte na moji výměnu s p.Brdičkou, komentáře (2) a (3). Pane Rusek, IMO si to sám vyvracíte - píšete "nebylo zamýšleno působit na učitele". A nejde jen o tu nevhodnou hodinu. Pokud by můj učitel na moji posluchačskou námitku stran nevhodného formátu předkládaných materiálů opáčil něco o všeobecných standardech, asi by mě - dědečka - toho pak už moc nenaučil. Předpokládám, že student začátečník srazí kufry a myslí si, že tak je to správně, že tak to být musí ...
Bořivoj Brdička
10. 10. 2012, 20:40
Primárním záměrem je ukázat, čeho jsou dnes technologie schopny v praxi, když už je celý ten předmět o technologiích. Čas jsme si nevybrali, ale myslím, že je to jedno. Vždy se najde mnoho lidí, kterým se to nehodí. Přenos se nedělá jen kvůli učitelům z praxe, ale též kvůli studentům, kteří jsou na praxi. Možná ještě důležitější je záznam. Ten přenos je pak už skoro za stejné peníze - tedy pardon, zde nejde o peníze ale o námahu.Pane Kocourku, souhlasím s vámi, že DVPP a výuka studentů denního studia není totéž. Mým konečným cílem je vyvolat proces sebe-vzdělávání. Je skoro jedno , jaký konkrétní obsah taková výuka má. Nebude to vůbec založeno na faktech a po studentech nebudu žádat žádné statické znalosti. Žádat budu výhradně aktivitu online. Velké množství z nich dává přednost biflování. Sám jsem zvědav, jak to dopadne.Jednu věc ale musíme mít pořád na paměti. Toho učitele, který přednáší opakovatelně - tedy každý rok a v každé třídě totéž, dokáže nasazení technologií nahradit. Stačí, když svou přednášku nahraje!Třeba si i mě budete v příštím roce už jen pouštět ze záznamu. Vyloučit se ovšem nedá ani to, že si té nahrávky nikdo ani nevšimne. Každopádně jsem si jist, že má obliba mezi kolegy na fakultě tímto experimentem určitě nestoupne!
Martin Rusek
10. 10. 2012, 22:11
Vážený pane Kocourku, mám dojem, že ve snaze polemizovat hledáte náměty tak zoufale, až je sám tvoříte (vizte třeba můj domnělý protimluv). Na jednu stranu působíte konzervativněji, na druhou používáte anglické zkratky a ustupujete od skloňování jmen - nevyznám se ve Vás. Přesto jsem rád za zájem, který naší věci věnujete. Obavu mám o ty mlčící. Bez nich se to jen tak někam nepohne.
Jana Zárubová
11. 10. 2012, 07:29
Jsem moc ráda, že umožňujete i nám učitelům, přístup k materiálům vašeho nového předmětu. Vím, že v nich najdu mnoho dalších podnětů pro zlepšení výuky a těším se i na články vašich studentů. Určitě vás budu sledovat, i když jen virtuálně.
Bořivoj Brdička
13. 10. 2012, 19:38
Záznam přednášky č.1 ze dne 11.10. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…vyQEeUc4
Bořivoj Brdička
19. 10. 2012, 19:08
Záznam přednášky č.2 ze dne 18.10. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…ayr5RM1k
Mgr. Petra Boháčková
6. 11. 2012, 17:13
Dobrý den, 
je už publikována přednáška č.3? 
Bořivoj Brdička
7. 11. 2012, 17:46
Záznam přednášky č.3 ze dne 1.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…InN83dSg .
Omlouvám se za zpoždění.
Bořivoj Brdička
13. 11. 2012, 17:38
Záznam přednášky č.4 ze dne 8.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…THK-jJiY
Bořivoj Brdička
19. 11. 2012, 21:08
Záznam přednášky č.5 ze dne 15.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…bv7VT1Ao
Bořivoj Brdička
25. 11. 2012, 09:05
Záznam přednášky č.6 ze dne 22.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…locEgURU
Bořivoj Brdička
2. 12. 2012, 13:55
Záznam přednášky č.7 ze dne 29.11. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…bNnMHOgg
Bohuslav Hora
2. 12. 2012, 17:38
Pane Brdičko.
Díky za Vaše záznamy z přednášek, vždycky se najde něco hodné následování, přemýšlení a realizace. A i když patřím k těm „starším kusům“, jsou Vaše slova a slova Vašich hostů pro mě inspirací k práci s dnešními žáky.
Bořivoj Brdička
12. 12. 2012, 01:06
Záznam přednášky č.8 ze dne 6.12. je zveřejněn na YouTube zde - http://youtu.be…sy-tV28A
Pavlína Hublová
12. 12. 2012, 20:29
V pohodě a klídku jsem si pustila ještě v tento kouzelný den (12/12/12). Vaši studenti dostávají spoustu praktických informací, které je informují o současném i možném směru (nejen) českého školství. Díky za budoucí kolegy.
A jedno soukromé poděkování - děkuji za pozvání studentů na vlnobití. Byli jsme nadšeni nejen tím, že se studenti opravdu do diskuze zapojili, ale i jejich následnou reakcí v Edmodu. Bylo to pro nás povzbuzení do dalších měsíců/let. :)
Bořivoj Brdička
16. 12. 2012, 08:19
9. lekce ze dne 13.12. - http://youtu.be…vzh811Ss
Bořivoj Brdička
30. 12. 2012, 08:50
Záznam 10. lekce kurzu Vzdělávací technologie 21. století ze dne 20.12. - http://youtu.be…kt8A6yZI
Bořivoj Brdička
8. 1. 2013, 15:12
Záznam poslední 11. lekce kurzu Vzdělávací technologie 21. století ze dne 20.12. - http://youtu.be…4BmMPd8M

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu: