Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 8
Odborný článek

Příklady dobré praxe 8

27. 10. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Osmá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné a v Táboře v roce 2012, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.

VÝZKUMNÁ EXPEDICE
Tematická oblast (odbornost:
Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou
Autor: Naděžda Kalábová

Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Místo konání: Ostružná 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Tým vědců se rozhodl prozkoumat neznámé území plné zajímavých zvířat a rostlin a objevit nové druhy živočichů. Cestou na ně číhají nejrůznější nástrahy a překážky. Expedice je ale velmi dobře připravena a „vědci“ se snaží vše dokonale zvládnout. Cestou zažívají neuvěřitelná dobrodružství a setkávají se i s domorodými kmeny, seznamují se i s jejich kulturou a zvyky. Vícedenní akce s přírodovědným zaměřením pro děti mladšího školního věku, na které je možné využít poznatků o přírodě, rozšířit pohybové schopnosti a dovednosti dětí, rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii. Kompletní materiál najdete zde.

 

DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ

Tematická oblast (odbornost):
Pohybové činnosti
(mimo kolektivních sportů)
pro náctileté

Autor: Mgr. DiS. František Vaníček
Odbornostní setkání :
Praha, Středočeský kraj
Místo konání: Praha 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Den dětí pro náctileté je sportovní akcí, která je zaměřena na teenagery. Jedná se o aktivní odpoledne, které je vyplněno zajímavými a netradičními sportovními činnostmi. Díky této akci se účastníci dostanou do styku s aktivitami, které ještě nejsou tak rozšířené, mohou si je vyzkoušet a pak případně pokračovat v jejich realizaci samostatně nebo v zájmových útvarech či táborech dané organizace. Kompletní materiál najdete zde.

 

 

TÁBOR „KAŽDÝ VRCHOL ZDOLÁŠ, KDYŽ…“

Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity a hry

Autor: Riana Grulichová a kolektiv
Odbornostní setkání :
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání: Ostružná 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Dítě a ten druhý,
Dítě a jeho psychika

Celotáborová hra „Každou horu zdoláš, když…“ je sestavena ze sedmi samostatných jednodenních bloků, které jsou tematicky spojeny myšlenkou překonání určitých bariér v různých oblastech života dítěte. Hlavním cílem je rozvoj dobrých vztahů, posílení kolektivu a jeho vazeb prostřednictvím nových zážitků, dále pak individuální rozvoj soběstačnosti a samostatnosti dětí, objevení toho, „v čem jsem dobrý“ a v čem jsou dobří ostatní. Kompletní materiál najdete zde.

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

Tematická oblast (odbornost):
Tvořivé činnosti – výtvarné, tvořivé
a keramické dílny pro náctileté
Autor: Erika Mikanová, Andrea Hlobilová

Odbornostní setkání:
Praha, Středočeský kraj
Místo konání: Praha 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova

Výtvarná dílna v polních podmínkách využívá tématu výletu či exkurze v následném výtvarném tvoření a nabízí užití finančně i technicky nenáročného materiálu – starých novin. Cílem je seznámení se zajímavým místem v okolí domova, pozorování a získání nových poznatků o tomto místě a výtvarného ztvárnění některého poznatku. Kompletní materiál najdete zde.

 

 

Zpracovala Svatava Šimková, NIDM

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;