Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Respekt a tolerance
Odborný článek

Respekt a tolerance

1. 11. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Naděžda Kalábová

Anotace

Dne 20. – 21. října 2012 se v Lošticích uskutečnil poslední dvoudenní kurz v rámci národního projektu Klíče pro život s názvem Respekt a tolerance.

Cílem programu bylo nejen seznámit účastníky s historií Židů, (vznik prvního státu 1000 let před n. l., protiřímské povstání, diaspora (vyhnání), příchod Židů do Evropy, soužití židovských a křesťanských komunit v Čechách a na Moravě od 10. do 20. století), ale na příkladu tragédie holocaustu osvětlit nebezpečí zlého slova, pomluvy, lži, zesměšňování, polopravdy, hlásání jednoduchých řešení, povyšování a ignorování vzájemné tolerance;

poukázat, že lhostejnost k těmto “nevinným” projevům umožnila vznik tragédie, která nakonec postihla miliony mužů, žen a dětí bez ohledu na jejich rasu či náboženství.

Celý program byl rozdělen do sedmi témat: židovské symboly, židovské tradice, židovské zvyky, židovské svátky, synagoga a židovský hřbitov, osobnosti a příběhy, holocaust.

Zajímavý a velmi poučný vzdělávací program poukazuje na skutečnost, že nacistické učení a holocaust nejsou (bohužel) jen jevy historické, které skončily dávno před 65 lety, ale i problémy současné a stále aktuální. Alespoň základní znalost těchto skutečností je potřebná k pochopení soudobého dění u nás i ve světě. Rasová nesnášenlivost se do našeho světa stále vrací v prostřednictvím šiřitelů pravicového extremizmu, islámského fundamentalizmu, terorismu a podobných jevů, jež mají společnou základnu – popírání holocaustu a zničení židovského národa i jeho případných zastánců.

Zajímavým prvkem je i samotná realizace přímo v terénu (synagoga s muzejní expozicí, studovna a knihovna a židovské hřbitovy). Velký důraz je přikládán také citlivosti tématu „Respekt a tolerance“ a využití těchto skutečností potřebných k pochopení soudobého dění u nás i ve světě, šíření základních znalostí a informací mezi dětmi a mládeží. Nejsou to pouze teoretické poznatky získané z literatury či jiných zdrojů, ale poznatky s hlubším dopadem na cílovou skupinu. Získanými poznatky mohou účastníci obohatit obsahovou náplň vzdělávacího programu vlastního zařízení.

Naděžda Kalábová, krajská koordinátorka Olomouckého kraje

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Kalábová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.