Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Využití programu Scratch

Využití programu Scratch

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor: Tomáš Krisl
Pohled na možnosti využití programu Scratch v hodinách výuky práce s počítačem i mimo ně s ukázkami.

O programu Scratch nejspíše neslyšíte poprvé. Přímo na Spomocníkovi jste se o něm mohli dozvědět v článku Scratch ve výuce. Návody a rady pro ovládání a práci se Scratchem je možné najít například na stránkách, které byly v článku uvedeny, a proto se tentokrát zaměříme na využití Scratche nejen pro výuku programování ale i na jiné situace, kdy může učiteli hodit.

Výhody

Proč vybrat zrovna Scratch? Tento program lze využít pro práci s žáky, kteří začínají a teprve se seznamují s programováním (a nejen s ním, jak si ukážeme za chvíli). Jedná se o vizuální programovací jazyk, není tedy nutné učit se příkazy a syntaxi. Veškerá práce spočívá v logickém navazování blokových prvků. Program můžeme nainstalovat v češtině, a proto jsou i popisky bloků pro všechny žáky srozumitelné. Díky snadné tvorbě příkazů, a tím i jednoduchému ovládání objektů na ploše programu, žáci vytvoří první pohybující se postavičku během několika minut. Snadno tak hned v prvním okamžiku zavedeme zvídavou dětskou duši na cestu programování.

Ve chvíli, kdy žákům ukážeme možnost svůj program vystavovat na internetových stránkách projektu Scratch, nebude trvat dlouho a někteří z nich budou na sociálních sítích, kde tráví s oblibou tolik času, vystavovat odkazy na programy, které oni sami vytvořili.

Scratch a programování

Jak již bylo řečeno, díky vizuálnímu blokovému pojetí je program často nasazován v rámci úvodu do programování. Ze začátku dítě samo jen díky radosti z tvorby vytváří pohybující se a komunikující postavičky na měnícím se pozadí. Možnost snadného vkládání a ovládání zvuku tuto samo-kreativní fázi s jistotou prodlouží.

Ovšem časem bude třeba přejít k tomu, co žáci nejspíše sami neobjeví - využívání proměnných (číselných i znakových, dokonce jednoduchého seznamu), vzájemná interakce objektů, přeposílání zpráv mezi jednotlivými objekty programu ad. Na vyšším stupni se pak samozřejmě již řeší jiné věci než jen vtipné scénáře a jednoduché hríčky.

Přestože s těmito možnostmi nám Scratch vydrží poměrně dlouhou dobu, jednou se dostaneme do fáze, kdy bude potřeba přejít se žáky, kteří mají o programování zájem, ke komplexním programovacím jazykům, které umožňují využití všech možností vstupů (program Scratch dovoluje pouze zadávání z klávesnice) a lépe implementují práci s proměnnými.

Pro zájemce doporučuji slovenské online materiály Scratch - Priručka pre začiatočníkov či pokročilejší práci Bc. Jána Hruboše z Katolické univerzity v Ružomberku Zahrajme sa s jazykom Scratch. Příznivci materiálů, které lze držet v ruce, možná sáhnou raději po knize Programování pro děti z nakladatelství Computer press. Pomoci vám mohou též mnohá videa na serveru Youtube.

Další využití v hodinách informatiky

Využít tento program pouze pro výuku programování opomíjí další možnosti, které se přímo nabízejí.

Ve chvíli, kdy se v hodinách chystáte žáky učit zpracovávat a upravovat zvuk, je Scratch skvělou motivací. Můžete využít zvuků a nahrávek z jiných programů nebo je možné zvuk též zaznamenat přímo. Poslední možností je využít velkého výběru připravených hudebních nástrojů a s jejich pomocí generovat zvuk vlastní.

Stejně tak při výuce práce s grafikou se přímo nabízí vytváření vlastních postaviček a tvarů. Nejjednodušší variantou je využít obrázků, které připravíme jinde. Scratch  sice obsahuje pro kreslení vlastní aplikaci, se kterou můžeme začít, ale protože její možnosti jsou velmi omezené, sami žáci nejspíše po chvíli budou vyžadovat práci s programem, který jim umožní přesnější a kvalitnější tvorbu.

Další oblastí, v níž je Scratch doma, je tvorba animací. Při tvorbě pohyblivých postaviček vznilklých rychlým střídáním několika obrázků, pozadí s ubíhajícími mraky nebo sluníčka přesouvajícího se po obloze, můžeme názorně vysvětlit, jak je vytvářen pohyblivý obraz ve filmu. Můžeme vyzkoušet, jaký je rozdíl při sledování animace při různých rychlostech změn obrázků, které pohyblivý obraz vytvářejí. Jak taková animace vypadá, nejlépe zjistíte z malé ukázky

Scratch v jiných předmětech

Pokud jsme žáky naučili vytvářet aplikace se zvukem a animacemi, mohou toho využít i v hodinách jiných předmětů. Místo vypracování textu referátu nebo prezentace, například pro téma ekologie a třídění odpadů, mohou vytvořit buď animaci, kdy postavička roznáší odpad do správných kontejnerů, nebo dokonce hru, ve které mají s pomocí postavičky odpad hráči roztřídit a za správně umístěné odpadky získávají body.

Dalším příkladem může být například využití přímo kódu hotového programu v hodinách matematiky při probírání logických výroků (obvykle 1. ročník gymnázií). Žáci bez jakékoliv znalosti programování dokáží v zápisu najít logické výroky, převést si je na značky, které se na zápis výroků používají a v případě úmyslně složitě sestaveného výroku jej dokáží zjednodušit. Přímo v praxi vidí využití toho, co se naučili.

Ukázka programu na třídění odpadů

Scratch pro učitele

Díky snadné tvorbě dokážou s programem pracovat i učitelé neprogramátoři. Velice snadno si mohou sami (či s mírnou pomocí) vytvořit pomůcku pro výuku nebo cvičení pro žáky na doma. Typickým příkladem může být program pro opakování malé násobilky nebo ve spojení se zvukem i slovíček v cizím jazyku.

Tvorba takovýchto prográmků může být i náplní pro hodiny programování. Ideální aktivitou je, dělají-li starší žáci výukové aplikace pro mladší jako zakázku vyučujících.

Ukázka programu na procvičení násobilky

Každý, kdo program zná, by určitě doplnil další možnosti jeho využití. Hlavní výhodou je snadnost tvorby na pohled pěkných programů, díky které jsou žáci motivováni. Této motivace můžeme využít různými způsoby nejen v hodinách práce s počítačem, ale i v jiných předmětech. S tímto nástrojem můžete rozšiřovat schopnosti dítěte již ve velmi útlém věku.

Začínat přitom nebudete tvrzením: „Dnes se začneme učit programovat.“ Mnohem výstižnější je: „Dnes si budeme hrát.“

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.