Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO
Odborný článek

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO

Anotace

V novém seriálu příkladů dobré praxe se obracíme především na vzdělavatele nestátních neziskových organizací, jimž nabízíme metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v jejich sdruženích pracují s dětmi a mládeží.

Jednotlivé díly seriálu „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ by měly přímo navazovat na publikaci „Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“ (NIDM, 2012), jejímiž autory jsou sami zástupci nestátních neziskových organizací, kteří zveřejněné poznatky ověřovali ve svých sdruženích. Na rozdíl od našeho seriálu poskytuje tato kniha mnohem komplexnější pochopení problematiky neformální výchovy a vzdělávání, neboť, jak už sám její název napovídá, nabízí kromě příkladů dobré praxe (PDP) také vhled do doplňujících vzdělávacích programů (VP).

Obojí (jak PDP, tak i VP) lze však používat i samostatně, jak v úvodu jmenované publikace říká garantka klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání (realizované v rámci národního projektu Klíče pro život (KPŽ)), Mgr. Daniela Havlíčková. „Můžete si vybrat některý z příkladů dobré praxe pro využití i v jiných vzdělávacích programech ve vaší organizaci, nebo naopak vzdělávací program doplnit svými vlastními zajímavými, popř. ověřenými metodami,“ dodává k tomu na straně 5.

Jestliže vám zmíněná kniha nabízí celkem čtyři příklady dobré praxe (a vzdělávací programy) určené k přímé práci s dětmi a mládeží, náš seriál se vám pokusí zprostředkovat těch zbylých sedm, které se do publikace „Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“ již nevešly. A jaký další přínos můžete od čtyř plánovaných dílů „Inspirace“ očekávat?

Úkol osamostatněných a zde publikovaných příkladů dobré praxe (vytvořených vedoucími pro vedoucí) bude celkem trojí:

  1. Přiblížit vám některou z metod neformálního vzdělávání, kterou tvůrci daného vzdělávacího programu považovali za nejlépe využitelnou v praxi.
  2. Zprostředkovat výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu KPŽ a obohatit rozmanitý neziskový sektor o nové podněty, ověřené praxí v oblasti neformálního vzdělávání.
  3. A konečně, v souladu s udržitelností výstupů projektu KPŽ, rozšířit v neziskovém sektoru obecné povědomí nejen o „Sadě vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“, ale také o dalších publikacích a metodikách, vydaných na podporu uznávání neformálního vzdělávání Národním institutem dětí a mládeže (NIDM).

Přejeme vám příjemné počtení a ještě příjemnější zábavu spojenou s novými, či nově pojatými aktivitami...

Za projekt Klíče pro život

Miloš Šolc, NIDM

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO – díl 1.

Použité zkratky:

PDP - příklad dobré praxe

MKP - minimální kompetenční profil

 

Pohybová a poznávací turistická akce

Příznivé výsledky, ať už v jakékoli oblasti lidského působení, nesla vždy jedině předem dobře připravená, řízená činnost, a tak musím dát zkušené vedoucí oddílu „TOM DAKOTI“ zcela za pravdu, když v úvodu metodického materiálu s názvem „Pohybová a poznávací turistická akce“ tvrdí, že před každým výletem či výpravou je třeba vše pečlivě naplánovat“.

Pohybová víkendová akce zaměřená na turistiku je pro mnohé turistické oddíly nezbytně důležitou aktivitou a její hladký, bezproblémový průběh zase ideálem všech vedoucích dětí a mládeže. Chcete-li se na toto téma dozvědět víc, zalistujte do následujícího příkladu dobré praxe. Najdete kvalitní a praxí odzkoušený návod nejen na to, jak podobné akce plánovat, ale i na to, jak je obohatit o poznávací hry a soutěže.

Název PDP:

Pohybová a poznávací turistická akce

MKP:

Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické zaměření

Garant PDP:

Ing. Mojmír Nováček, Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR

Klíčová slova:

pohybová akce; poznávací program; pěší túra

Kompletní metodický materiál najdete zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miloš Šolc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.