Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Rozšířená realita ve školství
Odborný článek

Rozšířená realita ve školství

Anotace

Článek se zabývá možnostmi využití rozšířené reality ve výuce a přináší konkrétní příklady včetně odkazů na výukové materiály a aplikace .

Jednou ze základních dovedností, které musí každý učitel zvládnout, je zaujmout žáka. Bohužel, i když se postaví na hlavu, bude to fungovat jen chvíli. Žák si na učitele chodícího po rukou velmi rychle zvykne a další hodinu je již třeba vymýšlet něco nového. Jednou z možných cest, jak vtáhnout žáka do aktivit, které ho hned tak neomrzí, je zapojení technologií.

Technologie se obrovským tempem vyvíjejí. Umožňují nám kdysi nepředstavitelné. S rozvojem techniky teď přichází nová generace pomůcek pro výuku. Dříve, když chtěl učitel představit model, např. sluneční soustavu, musel vystačit s nákresem a s fyzickým modelem. Později byl schopen promítnout obraz na stěnu. Ještě o trochu později mohl žákům pustit film, dnes možná v pseudo 3D grafice. S dnešními schopnostmi počítačů, tabletů a mobilních telefonů je možné nejen zobrazovat, ale za pomoci rozšířené reality (augmented reality) a příslušného vybavení se může žák do zajímavých experimentů přímo ponořit. Spomocník již o této zajímavé novince informoval několikrát – např. ve zprávách Horizon Report 2010 a Horizon Report 2011. Podívejme se na ni ale tentokrát poněkud podrobněji.

Možnosti je možno demonstrovat třeba na projektu National Geographic Channelu, který pomocí britské agentury Appshaker vytvořil aplikaci rozšířené reality, která oživila dinosaury v nákupním centru [3]. Návštěvníci si mohli "pohladit" velociraptory - nic vás tak nepopožene, jako když se za vámi rozběhne tyranosaurus rex, nebo když na vás z podlahy vyskočí kosatka.

Live Augmented Reality-National Geographic

Nejzajímavější na rozšířené realitě však je, že řada žáků má již dnes vybavení k tomu, aby ji mohla využít - tablet, chytrý mobilní telefon nebo počítač s webovou kamerou. Použitelné zařízení pro řadu aplikací virtuální reality lze najít i ve školách - projektory, interaktivní tabule, počítače, třídy vybavené tablety atp. Nasazení této techniky do výuky je u mladé generace velmi populární [4].

Rozšířená realita a její základní princip fungování

Nejjednodušší vysvětlení je již obsaženo v názvu. Jedná se o na displeji zobrazovanou „realitu“, která je rozšířená, tj. „vylepšená“ o virtuální objekty. Můžeme si zde dosadit zvuk, video nebo grafické prvky. Aby počítač věděl, kam má umístit virtuální objekt potřebuje v obrazu sejmutém kamerou rozpoznat marker (značku). Ten je buď viditelný (často čtverec s nějakým jednoduchým kódem, případně QR kódem) nebo neviditelný (může to být počítačem rozpoznatelná budova, obličej nebo souřadnice převzatá z GPS). [2]

Při využití ve školní praxi jsou ve výhodě ti učitelé, jejichž žáci mají k dispozici tablety nebo chytré telefony. Tablet má trochu širší možnosti, vzhledem k většímu displeji. Na trhu jsou stovky aplikací s rozšířenou realitou jak pro Android, tak pro iOS. Téměř všechny jsou v angličtině, ale obsluha je natolik srozumitelná, že by to nemělo vadit.

Sama jsem vyzkoušela několik z nich a mohu je všem vřele doporučit. Velký potenciál využití má např. anatomie lidského těla (Anatomy 4D). Je úchvatné si na telefonu prohlížet, jak vám na lavici leží torzo těla, a vy si přidáváte nebo ubíráte svaly, kosti atd. Myslím, že dinosaurus stojící na katedře také dokáže zaujmout důstojné místo ve výuce (Augment).

Ilustrace 1: Aplikace Anatomy 4D

Ilustrace 2: Aplikace Augment

Pro ty, kteří nemají k dispozici tablety a telefony, je zde vhodná alternativa. Na rozšířené realitě je sympatické, jak je nenáročná na technické vybavení učebny. Stačí počítač, webová kamera a prostor, kam bude obraz promítán (plátno, tabule, projektor). Technologie je sice trochu citlivá na výkon počítače a kamery, ale i s hardwarem průměrného výkonu lze získat velmi dobré výsledky. Rozdíl bývá patrný jen v rychlostech odezvy.

Existují knihy vybavené rozšířenou realitou. Nejsou však vždy snadno dostupné. Jednou ze světlých výjimek, kterou lze u nás zakoupit, je například Guinessova kniha rekordů. (Je třeba mít verzi knihy z roku 2013, příslušná aplikace pro iOS/Android je k dispozici zdarma.) Pro lepší ilustraci doporučuji shlédnout ukázku The Earth's Structure Prototype.

Naštěstí kromě komerčních existují i volně dostupné aplikace a výukové materiály. Uvedu několik webů, které jsou vhodné pro výuku různých předmětů.

Za jeden z nejzdařilejších považuji ARSights, kde si s použitím Google Earth můžete vybrat významnou stavbu, vytisknout pro ni značku, a tu pak ukázat na kameru. Na displeji se místo ní zobrazí 3D model například Sochy svobody, Kolosea, mayské pyramidy nebo Eiffelovy věže.

Zajímavým webem je learnAR, kde se již specializují na předměty. Je zde po jednom projektu na matematiku, fyziku, chemii a několik pro biologii. Velice pěkná je aplikace vnitřností lidského těla. Můžeme postavit žáka se značkou před kameru a podívat se obrazně do něj. Aplikace používá Flash player 10 a vyšší.

Ilustrace 3: Biology: Organs

Pro nás mimořádně zajímavým webem je Augmented Reality in Education. Na jeho stánkách jsou k dispozici různé projekty převážně s technickým zaměřením, např. konstrukce lešení, plány budov apod. Najdete tu též volně dostupnou publikaci Solar System Magic Book. Mít na stole planetu Jupiter je docela zajímavý zážitek. Autoři použili podklady z NASA. Text je však v angličtině.

Budoucnost rozšířené reality

Největší rozvoj zažívá rozšířená realita v oblasti her. Příkladem mohou být aplikace ARF, SekaiCamera a mnohé další. To však nebrání společnostem, aby vyvíjely nejen software pro zábavu, ale i pro praktické použití. Díky existenci dat z GPS a elektronického kompasu mohou již nyní mobilní přístroje zobrazovat informace o objektech, které se nacházejí v blízkosti pozorovatele. Stačí na ně ukázat kamerou. Google dokončuje vývoj brýlí, které budou mít rozšířenou realitu v sobě rovnou zabudovanou (Project Glass) .

Na konferenci ISMAR (The IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality) v roce 2012 byl prezentován software pro dělníky na stavbách, který je schopen ukázat pomocí rozšířené reality, kde jsou v zemi kabely, potrubí či kanalizace. Za předpokladu, že je přesně vypracována dokumentace, nehrozí, že by někdo překopl kabel.

Pracuje se na celé řadě nových aplikací pro školy. Projekt AR Second Life navazuje na 3D virtuální prostředí Second Life. [1] Vše je zde upraveno pro školní účely. Je možné mít na pracovním stole virtuální laboratoř a provádět chemické pokusy. Okolní prostředí pak přidává na autenticitě.

Rozšířená realita má pro školství obrovský potenciál. Doporučuji vám se s ní blíže seznámit a udělat si na její výukové možnosti vlastní názor. Kdo ji bude chtít používat, své zdroje si jistě najde. Představuje vynikající motivační prvek. Je skoro jisté, že i ten největší potížista se bude snažit, aby si na konci hodiny mohl nasadit masku Ironmana.

Literatura a použité zdroje

[1] – AR Second Life. 2012. [cit. 2013-1-21]. Dostupný z WWW: [http://ael.gatech.edu/lab/research/collaboration/arsecondlife/].
[2] – HAMILTON, Karen; OLENEWA, Jorge. Augmented Reality in Education. 2010. [cit. 2013-1-21]. Dostupný z WWW: [http://www.slideshare.net/kehamilt/augmented-reality-in-education].
[3] – KIEFABER, David. National Geographic Lets You Pet Dinosaurs at the Mall Augmented reality goes Jurassic. 2011. [cit. 2013-1-21]. Dostupný z WWW: [http://www.adweek.com/adfreak/national-geographic-lets-you-pet-dinosaurs-mall-136591].
[4] – ROSMAN, Pavel. Alternativní metody výuky: M-learning – nové paradigma vzdělávání pomocí ICT. 1. vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-129-2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Věra Warthová

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
31. 7. 2016, 09:21
Přehled historického vývoje virtuální reality:Audrey Watters - (Marketing) Virtual Reality in Education: A History

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.