Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > iPad jako iSEN speciálního pedagoga

iPad jako iSEN speciálního pedagoga

Článek umožňuje nahlédnout pod povrch edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na Speciální ZŠ Poděbrady. Konkrétně se zaměřuje na problematiku využití dotykových tabletů při vzdělávání. Přináší informace o práci otevřené komunity iSen a o kurzech pro veřejnost, učitele i rodiče s tématikou využívání moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci.

V dnešní době snad již nikdo nepochybuje o přínosu dotykových tabletů pro vzdělávání. Obecným možnostem jejich využití ve vzdělávání se na portálu RVP věnovali již před necelými dvěma roky např. Brdička (Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1) a Neumajer (Již brzy v našich školách: tablety a elektronické knihy). Otázkou však zůstává, jak, kdy a k čemu konkrétně můžeme my, učitelé, tablety ve své výuce využívat.

Jistě, existuje celá řada zahraničních příkladů praxe, která je již o mnoho před námi a z níž bychom se mohli ledasčemu přiučit. Kolik z nás, učitelů, má ale ještě ke své práci i sílu, motivaci a čas dovzdělávat se ze světových internetových zdrojů? A pokud nás nezastaví naše neznalost angličtiny, dokážeme pak adekvátně nové poznatky aplikovat do svého domácího českého prostředí?

Proto bych ráda upozornila na trojici českých partnerských webů: ipadveskole, ischooliSen, které dohromady nabízejí velké množství informací, příkladů a ukázek práce s tablety přímo z našich českých škol. Nemysleme si, že tablety mají smysl např. jen jako rozšiřující doplněk ve výuce gymnazistů. Stránky ipadveskole.cz přinášejí informace o zavedení iPadů do vyučování nejen z gymnázií, ale i z mnoha jiných typů škol (v záložce případové studie). Jedná se jak o školy základní, tak o školy střední, umělecké, odborné, vyšší odborné i vysoké.

Využití tabletů na poli českého speciálního vzdělávání

I když by se zdánlivě mohlo zdát logické, že čím je dítě nadanější, tím je pro něj práce s tabletem podnětnější, podle zkušeností učitelů ze Speciální základní školy Poděbrady je tomu právě naopak. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje práce s tabletem rozvíjet celou řadu dovedností a schopností; mezi nimi právě i takové, které děti z běžných škol mají již přirozeně zvládnuté. Přímo využívání tabletů v prostředí českého speciálního školství se věnuje iSen neformální komunita učitelů, rodičů, terapeutů a dalších osob. Jejich cílem je:

 • využít a uplatnit v českém speciálním školství zkušenosti s využíváním iOS zařízení (iPhone a iPad) v zahraničí,
 • demonstrovat možnosti využívání iOS zařízení pro komunikaci,
 • „vyzkoušet a recenzovat vhodné aplikace“,
 • vybudovat poradenský systém zaměřený na danou problematiku,
 • poskytovat školení a metodiku k využívání vzdělávacích aplikací. [[1]]

Krátké přiblížení práce Speciální ZŠ Poděbrady a komunity iSen přináší následující čtyřminutové video:

Apple Education - Special elementary school Poděbrady

 

Kdo za tím vším stojí?

Na videu k nám mluvily učitelky ze Speciální ZŠ Poděbrady – Mgr. Lenka Říhová (zástupkyně ředitelky) a Iva Jelínková (učitelka a metodik ICT). Zmíněné odbornice můžeme vnímat jako takové mluvčí komunity iSen. Práce a výsledky komunity však za sebou skrývají celý tým spolupracovníků, kteří stále získávají a zkoumají nové aplikace pro iPady, zjišťují a pečlivě zvažují, jak je využít při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vhodně upravují anglické aplikace pro české podmínky a v neposlední řadě také školí další učitele a pracovníky.

Při své návštěvě poděbradské školy jsem měla možnost alespoň na chviličku nahlédnout do družiny, kde jsem právě některé vyučující, kteří pomáhají rozvíjet a vylepšovat metodiku práce s tablety ve speciálním školství, našla plně zaneprázdněné.

Paní učitelky mi ochotně zajistily i ukázku konkrétní práce jednoho chlapce, který byl zrovna v družině. Připojuji z ní vlastnoručně natočené kraťoučké video:

Ukázka z družiny

 

Kurzy pro veřejnost, učitele i rodiče

Proč jsem se ale vypravila do školy v Poděbradech? Nebylo to jen kvůli návštěvě školní družiny. Speciální ZŠ Poděbrady spolu s iSen nabízejí akreditované vzdělávací programy s tématikou využití iPadů ve speciálním školství i na 1. stupni běžné základní školy. Podrobný popis jednotlivých kurzů si můžete prohlédnout zde. Svůj případný zájem o kurz potvrdíte vyplněním speciálního formuláře.

V současné době navíc ještě dobíhá projekt Sdílíme iSen (za nímž stojí společnost 24U, OS Přístav a Speciální ZŠ Poděbrady), v jehož rámci lze absolvovat ve dvanácti krajích ČR „praktické workshopy zaměřené na využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci“ zcela zdarma. Čtyřhodinové kurzy jsou určené především osobám pečujícím o děti či dospělé se speciálními potřebami a jejich rodičům. V následujících dvou měsících je možnost se ještě zúčastnit kurzů v kraji Olomouckém (2.3.), v kraji Vysočina (9.3.), Plzeňském (16.3.) a Jihočeském (13.4.). Máte-li to štěstí, že uvedené lokality jsou pro vás snadno dostupné, doporučuji, abyste se na daný kurz přihlásili co nejdříve, kapacita kurzu je omezená.

A jak vlastně takový základní kurz probíhá?

Kurz (akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP), kterého jsem se měla možnost ve Speciální ZŠ Poděbrady zúčastnit, nese plný název: „Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)“. Jeho lektorkami byly již jmenované Lenka Říhová a Iva Jelínková.

Sešlo se nás jedenáct účastníků – ve složení: jeden rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, dvě pedagožky působící ve speciálním školství, sedm pracovníků ústavu sociální péče/domova sociálních služeb a já – studentka učitelství speciální pedagogiky (a českého jazyka a literatury). Kromě toho, že nás naše školitelky velmi mile a srdečně přivítaly, nabídly nám i malé občerstvení a možnost prohlédnout si jejich školu.

Školení se skládalo jak z teoretické části, tak z praktického seznámení každého účastníka s vybranými aplikacemi i obecně s iPadem, který mu byl zapůjčen. Zvláště pro účastníky, kteří s iPadem dosud nepracovali, byla možnost samostatně si hned vyzkoušet právě získané poznatky na půjčeném tabletu velmi přínosná. Celkovou strukturu kurzu by bylo možné popsat následujícími čtyřmi otázkami:

 1. Co vedlo ke vzniku komunity iSen?
 2. Co vše bychom si měli pořídit spolu s iPadem (zvláště je-li určen dětem s handicapem) a podle čeho je dobré si vybírat?
 3. Jak s iPadem zacházet, jaké jsou jeho základní vlastnosti, jaké je jeho příslušenství?
 4. Jaké základní aplikace můžeme použít při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? A to v následujících oblastech:
 • pro všeobecný rozvoj (rozvoj jemné motoriky, třídění a přiřazování, hledání rozdílů);
 • pro rozvoj řeči;
 • pro rozvoj slovní zásoby;
 • pro rozvoj sluchového vnímání;
 • pro rozvoj čtení, psaní a počítání;
 • pro relaxaci.

Seznam dvaceti nejrůznějších aplikací, které nám byly na kurzu představeny, vidíte na připojeném obrázku. 

Protože se domnívám, že použité aplikace (nikoliv samo využívání tabletů ve výuce), jsou tím zásadním, co určuje, zda jsou tablety ve výuce přínosem či nikoliv, věnovala bych jim ještě pár řádků. Velmi podrobný, logicky rozčleněný seznam ozkoušených a osvědčených aplikací spolu s jejich popisem poskytuje iSen na svých stránkách v záložce „přehledy“. Pokud však chcete aplikace využívat pro všestranný rozvoj českých dětí, nevyhnete se nutnosti buďto hledat přímo aplikace v češtině, nebo anglické aplikace přepsat a přemluvit do češtiny. Za tímto účelem doporučují Lenka Říhová a Iva Jelínková především aplikace firmy: Grasshopper a Alligator. Návod, jak postupovat při pořizování české hlasové nahrávky, poskytuje iSen zde.

Je nepochybně pravda, že pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bude jen dobře, uslyší-li z tabletu přímo váš hlas (hlas svého učitele či hlas svého rodiče), který pro ně bude již důvěrně známý, a ne hlas nějakého cizího neznámého člověka. I přesto jsem se zajímala o to, zda iSen neposkytuje své již do češtiny převedené aplikace ostatním. Dozvěděla jsem se, že zatím ne, možná v budoucnu… Na internetových stránkách v záložce „sdílení“ však Lenka Říhová poukazuje na aplikaci Bitsboard od firmy Grasshopper, která je již prvním náznakem takového sdílení aplikací upravených pro potřeby českých žáků. Vypadá to tedy, že si nemusíme zoufat a že ani v tomto ohledu nás iSen nenechá ve štychu.

Co říci závěrem?

Vřele doporučuji tento či jiný podobný kurz každému učiteli, který by se rád seznámil jak s tablety, tak s možnostmi jejich využití ve vzdělávání. Je-li tato cesta pro vás obtížná, pak to nejmenší, co můžete udělat sami u svého displeje, je podívat se na internetové stránky www.i-sen.cz, na nichž naleznete obrovské množství informací (včetně odpovědí na výše uvedené otázky, jimž byl věnován základní kurz). První kroky při práci s iPadem vám ulehčí např. záložky „začínáme“, „usnadnění“ či odpovědi na často kladené otázky.

Na závěr bych ráda vyjádřila celému týmu ze Speciální ZŠ v Poděbradech, stejně jako rodičům, pedagogům, terapeutům, IT odborníkům a dalším sympatizantům z komunity iSen, uznání a vděčnost za práci, kterou dělají. Přeji jim, aby pokrok „jejich dětí“ každý den potvrzoval, že tato práce a zjevné nadšení mají smysl.

 

Pozn: Tento příspěvek je výstupem předmětu Vzdělávací technologie 21. st.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.