Domů > Spomocník > Speciální vzdělávání > iPad jako iSEN speciálního pedagoga
Odborný článek

iPad jako iSEN speciálního pedagoga

Anotace

Článek umožňuje nahlédnout pod povrch edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na Speciální ZŠ Poděbrady. Konkrétně se zaměřuje na problematiku využití dotykových tabletů při vzdělávání. Přináší informace o práci otevřené komunity iSen a o kurzech pro veřejnost, učitele i rodiče s tématikou využívání moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci.

V dnešní době snad již nikdo nepochybuje o přínosu dotykových tabletů pro vzdělávání. Obecným možnostem jejich využití ve vzdělávání se na portálu RVP věnovali již před necelými dvěma roky např. Brdička (Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1) a Neumajer (Již brzy v našich školách: tablety a elektronické knihy). Otázkou však zůstává, jak, kdy a k čemu konkrétně můžeme my, učitelé, tablety ve své výuce využívat.

Jistě, existuje celá řada zahraničních příkladů praxe, která je již o mnoho před námi a z níž bychom se mohli ledasčemu přiučit. Kolik z nás, učitelů, má ale ještě ke své práci i sílu, motivaci a čas dovzdělávat se ze světových internetových zdrojů? A pokud nás nezastaví naše neznalost angličtiny, dokážeme pak adekvátně nové poznatky aplikovat do svého domácího českého prostředí?

Proto bych ráda upozornila na trojici českých partnerských webů: ipadveskole, ischooliSen, které dohromady nabízejí velké množství informací, příkladů a ukázek práce s tablety přímo z našich českých škol. Nemysleme si, že tablety mají smysl např. jen jako rozšiřující doplněk ve výuce gymnazistů. Stránky ipadveskole.cz přinášejí informace o zavedení iPadů do vyučování nejen z gymnázií, ale i z mnoha jiných typů škol (v záložce případové studie). Jedná se jak o školy základní, tak o školy střední, umělecké, odborné, vyšší odborné i vysoké.

Využití tabletů na poli českého speciálního vzdělávání

I když by se zdánlivě mohlo zdát logické, že čím je dítě nadanější, tím je pro něj práce s tabletem podnětnější, podle zkušeností učitelů ze Speciální základní školy Poděbrady je tomu právě naopak. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje práce s tabletem rozvíjet celou řadu dovedností a schopností; mezi nimi právě i takové, které děti z běžných škol mají již přirozeně zvládnuté. Přímo využívání tabletů v prostředí českého speciálního školství se věnuje iSen neformální komunita učitelů, rodičů, terapeutů a dalších osob. Jejich cílem je:

 • využít a uplatnit v českém speciálním školství zkušenosti s využíváním iOS zařízení (iPhone a iPad) v zahraničí,
 • demonstrovat možnosti využívání iOS zařízení pro komunikaci,
 • „vyzkoušet a recenzovat vhodné aplikace“,
 • vybudovat poradenský systém zaměřený na danou problematiku,
 • poskytovat školení a metodiku k využívání vzdělávacích aplikací. [[1]]

Krátké přiblížení práce Speciální ZŠ Poděbrady a komunity iSen přináší následující čtyřminutové video:

Apple Education - Special elementary school Poděbrady

 

Kdo za tím vším stojí?

Na videu k nám mluvily učitelky ze Speciální ZŠ Poděbrady – Mgr. Lenka Říhová (zástupkyně ředitelky) a Iva Jelínková (učitelka a metodik ICT). Zmíněné odbornice můžeme vnímat jako takové mluvčí komunity iSen. Práce a výsledky komunity však za sebou skrývají celý tým spolupracovníků, kteří stále získávají a zkoumají nové aplikace pro iPady, zjišťují a pečlivě zvažují, jak je využít při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vhodně upravují anglické aplikace pro české podmínky a v neposlední řadě také školí další učitele a pracovníky.

Při své návštěvě poděbradské školy jsem měla možnost alespoň na chviličku nahlédnout do družiny, kde jsem právě některé vyučující, kteří pomáhají rozvíjet a vylepšovat metodiku práce s tablety ve speciálním školství, našla plně zaneprázdněné.

Paní učitelky mi ochotně zajistily i ukázku konkrétní práce jednoho chlapce, který byl zrovna v družině. Připojuji z ní vlastnoručně natočené kraťoučké video:

Ukázka z družiny

 

Kurzy pro veřejnost, učitele i rodiče

Proč jsem se ale vypravila do školy v Poděbradech? Nebylo to jen kvůli návštěvě školní družiny. Speciální ZŠ Poděbrady spolu s iSen nabízejí akreditované vzdělávací programy s tématikou využití iPadů ve speciálním školství i na 1. stupni běžné základní školy. Podrobný popis jednotlivých kurzů si můžete prohlédnout zde. Svůj případný zájem o kurz potvrdíte vyplněním speciálního formuláře.

V současné době navíc ještě dobíhá projekt Sdílíme iSen (za nímž stojí společnost 24U, OS Přístav a Speciální ZŠ Poděbrady), v jehož rámci lze absolvovat ve dvanácti krajích ČR „praktické workshopy zaměřené na využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci“ zcela zdarma. Čtyřhodinové kurzy jsou určené především osobám pečujícím o děti či dospělé se speciálními potřebami a jejich rodičům. V následujících dvou měsících je možnost se ještě zúčastnit kurzů v kraji Olomouckém (2.3.), v kraji Vysočina (9.3.), Plzeňském (16.3.) a Jihočeském (13.4.). Máte-li to štěstí, že uvedené lokality jsou pro vás snadno dostupné, doporučuji, abyste se na daný kurz přihlásili co nejdříve, kapacita kurzu je omezená.

A jak vlastně takový základní kurz probíhá?

Kurz (akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP), kterého jsem se měla možnost ve Speciální ZŠ Poděbrady zúčastnit, nese plný název: „Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)“. Jeho lektorkami byly již jmenované Lenka Říhová a Iva Jelínková.

Sešlo se nás jedenáct účastníků – ve složení: jeden rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, dvě pedagožky působící ve speciálním školství, sedm pracovníků ústavu sociální péče/domova sociálních služeb a já – studentka učitelství speciální pedagogiky (a českého jazyka a literatury). Kromě toho, že nás naše školitelky velmi mile a srdečně přivítaly, nabídly nám i malé občerstvení a možnost prohlédnout si jejich školu.

Školení se skládalo jak z teoretické části, tak z praktického seznámení každého účastníka s vybranými aplikacemi i obecně s iPadem, který mu byl zapůjčen. Zvláště pro účastníky, kteří s iPadem dosud nepracovali, byla možnost samostatně si hned vyzkoušet právě získané poznatky na půjčeném tabletu velmi přínosná. Celkovou strukturu kurzu by bylo možné popsat následujícími čtyřmi otázkami:

 1. Co vedlo ke vzniku komunity iSen?
 2. Co vše bychom si měli pořídit spolu s iPadem (zvláště je-li určen dětem s handicapem) a podle čeho je dobré si vybírat?
 3. Jak s iPadem zacházet, jaké jsou jeho základní vlastnosti, jaké je jeho příslušenství?
 4. Jaké základní aplikace můžeme použít při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? A to v následujících oblastech:
 • pro všeobecný rozvoj (rozvoj jemné motoriky, třídění a přiřazování, hledání rozdílů);
 • pro rozvoj řeči;
 • pro rozvoj slovní zásoby;
 • pro rozvoj sluchového vnímání;
 • pro rozvoj čtení, psaní a počítání;
 • pro relaxaci.

Seznam dvaceti nejrůznějších aplikací, které nám byly na kurzu představeny, vidíte na připojeném obrázku. 

Protože se domnívám, že použité aplikace (nikoliv samo využívání tabletů ve výuce), jsou tím zásadním, co určuje, zda jsou tablety ve výuce přínosem či nikoliv, věnovala bych jim ještě pár řádků. Velmi podrobný, logicky rozčleněný seznam ozkoušených a osvědčených aplikací spolu s jejich popisem poskytuje iSen na svých stránkách v záložce „přehledy“. Pokud však chcete aplikace využívat pro všestranný rozvoj českých dětí, nevyhnete se nutnosti buďto hledat přímo aplikace v češtině, nebo anglické aplikace přepsat a přemluvit do češtiny. Za tímto účelem doporučují Lenka Říhová a Iva Jelínková především aplikace firmy: Grasshopper a Alligator. Návod, jak postupovat při pořizování české hlasové nahrávky, poskytuje iSen zde.

Je nepochybně pravda, že pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bude jen dobře, uslyší-li z tabletu přímo váš hlas (hlas svého učitele či hlas svého rodiče), který pro ně bude již důvěrně známý, a ne hlas nějakého cizího neznámého člověka. I přesto jsem se zajímala o to, zda iSen neposkytuje své již do češtiny převedené aplikace ostatním. Dozvěděla jsem se, že zatím ne, možná v budoucnu… Na internetových stránkách v záložce „sdílení“ však Lenka Říhová poukazuje na aplikaci Bitsboard od firmy Grasshopper, která je již prvním náznakem takového sdílení aplikací upravených pro potřeby českých žáků. Vypadá to tedy, že si nemusíme zoufat a že ani v tomto ohledu nás iSen nenechá ve štychu.

Co říci závěrem?

Vřele doporučuji tento či jiný podobný kurz každému učiteli, který by se rád seznámil jak s tablety, tak s možnostmi jejich využití ve vzdělávání. Je-li tato cesta pro vás obtížná, pak to nejmenší, co můžete udělat sami u svého displeje, je podívat se na internetové stránky www.i-sen.cz, na nichž naleznete obrovské množství informací (včetně odpovědí na výše uvedené otázky, jimž byl věnován základní kurz). První kroky při práci s iPadem vám ulehčí např. záložky „začínáme“, „usnadnění“ či odpovědi na často kladené otázky.

Na závěr bych ráda vyjádřila celému týmu ze Speciální ZŠ v Poděbradech, stejně jako rodičům, pedagogům, terapeutům, IT odborníkům a dalším sympatizantům z komunity iSen, uznání a vděčnost za práci, kterou dělají. Přeji jim, aby pokrok „jejich dětí“ každý den potvrzoval, že tato práce a zjevné nadšení mají smysl.

 

Pozn: Tento příspěvek je výstupem předmětu Vzdělávací technologie 21. st.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. et Bc. Jana Matějková

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Hana Pilařová
25. 2. 2013, 16:47
Vzhledem k tomu, že mám možnost aktivity iSNU sledovat již od samého začátku, mohu informace z článku jen potvrdit. Díky Lence a Ivě jsem měla možnost si iPady prvně osahat, díky nim se i u nás ve škole (malá vesnická základka) objevil "pán s kouzelným kufrem" od společnosti 24U, který během jednoho odpoledne proškolil celý pedagogický sbor, díky pánovi s kouzelným kufrem s možností zapůjčení měli pak i naši žáci šanci si iPady osahat.
Dnes máme ve škole 4 vlastní iPady (Málo? Moc? .. zatím nám stačí). Pro děti je práce s iPadem přirozená a zcela intuitivní. A je teď jen na nás, abychom dětem ukázali, jakým pomocníkem může tablet být. Šanci máme, jak už proběhlo i ve zdejších portálích článcích, doba 1:1 se nezadržitelně blíží. Samotnou mě překvapilo, kolik tabletů se u nás po Vánocích vyrojilo.
Velké díky do Poděbrad Lence a Ivě. A protože jsem je měla možnost vidět v akci na iCONu (a nejen tam), mohu jejich školení vřele doporučit.
Martin Rusek
26. 2. 2013, 18:10
Mnozí možná nebudou souhlasit, ale proč to i? Je to tím, že jableční lidé více chápou nutnost podpory vzdělávání, nebo dochází k investování do zbytečně drahých Applů?
Lenka Říhová
26. 2. 2013, 19:53
Děkujeme, Hanko,
vaše škola patří, ať už s tablety nebo bez nich, mezi moje oblíbené inspirace. U vás je přesně vidět, že nejvíc záleží na nadšení a profesionalitě učitelů, ostatní už přijde samo a pak už je jedno, jestli se jedná o školu z malé obce a s převahou "nestudijních" typů nebo o budoucí akademiky :). Přeju hodně úspěchů.
Lenka Říhová
26. 2. 2013, 19:58
Martine,
zjednodušeně řečeno... Pracujeme s iPady, tak iSEN, kdybychom používali jenom Pady, bylo by to bez "i" :) (podrobnější vysvětlení ve videu).
Jinak už mě trochu unavuje obhajovat Apple produkty. Každý má jistě na výběr použivat jaké tablety chce.
Bohuslav Hora
26. 2. 2013, 20:06
Zdravím všechny diskutující, iSEN je mi sympatický, neboť tam hledám inspiraci do dalšího používání iZařízení v soukromém i profesním životě. Mám možnost srovnání, používal jsem a ve škole se používá tablet s Androidem, nepatří taky mezi nejlevnější, neboť nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Používám i telefon s Androidem. V květnu jsem si koupil i iPad. Srovnání dopadá ve prospěch Applu, vše je propracované, jen začít používat, takové aplikace Android nemá. Svůj soukromý iPad používám i ke vzdělávání svých žáků a proto také plánujeme nákup těchto iZařízení do školy. A jak už to vyjádřila Jana Matějková, i někteří diskutující, Lence a Ivě patří dík a poklona, za to, co dělají.
Martin Rusek
26. 2. 2013, 22:08
Lenko, vapadalo to, že někomu upírám výběr? Ano, mít v ruce iPad a třeba Samsung Galaxy Tab je jako jet v BMW nebo ve Škodovce. Jenže tu Škodovku si můžu vytunit, nebo mi s tím někdo může pomoct. Proto to ve škole obdobně jako v běžné populaci vypadá na vítězství Google.
Nicméně je zajímavé, kudy se Appláci vydávají, uvidíme, kdy je Googláci předhoní. :)
Mgr. Hana Pilařová
26. 2. 2013, 22:25
Děti a nejen ty, se kterými pracují ve speciální škole v Poděbradech, ale asi nemají čas čekat, až pro androidí tablety bude tolik aplikací vhodných pro jejich rozvoj a vzdělání, jako jich je už teď aktuálně pro iPady, že?
Bohuslav Hora
26. 2. 2013, 22:37
Martine, sleduju tuto diskuzi se zájmem. Vytuněná škodovka bude pořád škodovkou. Proti Galaxy Tab nic nemám, s chutí jsem ho koupil rodinnému příslušníkovi k Vánocům a k nejlevnějším nepatřil. Ovšem takovou podporu, jako nabízí Apple pro iPady - programové vybavení, opravy nefunkčností, kontrola aplikací, tu zatím Android prostě nenabízí. A do vzdělání bychom měli vrhnout to nejlepší, co máme, neboť jde o to nejcennější - naše děti. Vzdělání se Apple prostě věnuje víc. A když už jsme u toho Google, na iPadu si pustím svoje vychytávky i běžné věci z Google, na Androidu mnoho aplikací z iOS upravených pro Android tedy není. A poslední poznámka - je mi celkem jedno, z jaké dílny aplikace je, potřebuji funkční věci a byl bych rád, kdyby se např. tyhle dvě firmy dohodly a neobtěžovali nás, zákazníky, svými žabomyšími válkami nebo nějakými nesmyslnými soutěžemi, kdo rychleji, kdo dál, kdo výš. :)
Martin Rusek
26. 2. 2013, 22:52
Vážená paní magistro, nerozumím Vaší poznámce. Marně hledám souvislost se svým úvodním komentářem.
Bohuslave, myslíme to stejně. Zatím je to iPad. Nejde o firmu, ale o cenu a v dohledné době o softwarovou
Vracím se ke své úvodní otázce. To, že se Apple zaměřil i na tento sektor a tím má náskok, jsme si vyjasnili. Jak to vidíte do budoucna, vážení diskutující? Bude  tento náskok Applu stačit, nebo levnější zařízení s podporou aplikací "pod otevřeným kódem" převezme žezlo? Věřím v b). Budeme pak schopni využít zkušeností z v článku popisovaných aktivit? Neprojeví se i tady známá uzavřenost Applů? Museli bychom pak cestičku šlapat jinudy.
Mgr. Petra Boháčková
27. 2. 2013, 05:41
Dobré jitro, 
mluvíme tady o době, kdy používání Googlu ve školství dožene používání výrobků Apple - nemyslím si, že to bude brzy. Apple má ve školství mnohem více zkušeností a delší tradici. Když jsem byla loni v létě v Americe, měla jsem možnost týden pracovat ve skupině pedagogů ze Spojených států. V jednu chvíli jsme měli navrhnout znak, který by vyjádřil, kromě jiného, že jsme učitelé ... jedna z učitelek začala kreslit jablko. Když jsme se ptala proč jablko, odpověděla, protože jablko je symbolem Applu, tedy školství. 
Martin píše o tom, že s vytuněním jiného tabletu mu někdo může pomoci. Jenže kdo? Konferencí, dílen a školení zabývajících se ivýrobky je mnoho, o nějaké konferenci věnované goolím tabletům jsem neslyšela ... Podpora ivýrobků je opravdu široká, počínaje tím, že si mohu ipady vypůjčit do školy, vyzkoušet, zda mi/škole/žákům budou vyhovovat. Opět, o takové možnosti od jiného výrobce nevím. 
Nakonec musím vyjádřit souhlas s Bohuslavem. Já bych přivítala jednu platformu nabízející kvalitní výrobky, aplikace, podporu ...
Martin Rusek
27. 2. 2013, 06:36
Díky za zapojení se do diskuse, paní kolegyně. Zaujala mě ta zkušenost z USA. S tím logem jako znakem učitelů je to až děsivé, domyslíme-li to do důsledků, že?
Tomáš Kováč
27. 2. 2013, 08:57
Zdravím Vás.
Dostal jsem odkaz na tuto diskuzi, abych se k tomu vyjádřil. Sám používám iPady v 1. třídě a jsem s nimi spokojen. A je přece jedno, s čím bych byl spokojen. Je důležité, co vyhovuje učiteli a co chce pro děti. Tablet používáme k procvičování učiva, hledání informací, a k dalším aktivitám. Mne vyhovuje iPad. A to jsem samozřejmně zkoušel i jiné tablety s Androidem (nikdy jsem nezkoušel tablety s Windows, takže to nemůžu posuzovat). Přestaňte se dohadovat, jestli je lepší iPad nebo Samsung galaxy, či jiný tablet. Vždyť nekupujeme tablety pro to, abychom se mohli vychloubat a frajeřit, že máme iPady nebo Androidy. Slouží to pro děti k prohlubování jejich znalostí a dovedností (sice to zní trochu kýčovitě a sladce, ale je to tak :-) ). Když někomu vyhovuje Android, bude používat Androida atd. atd. Komu vyhovuje nejvíc papír a tužka, bude používat papír a tužku a není na tom nic špatného.
Kdo by se chtěl podívat, jak probíhá výuka na iPadech, tak se může podívat na mé stránky 
www.i-school.cz
S pozdravem T. Kováč
Bořivoj Brdička
27. 2. 2013, 09:25
Jsem moc rád, že vás náš článek tak hezky vybudil. Sám jsem již předem Janu za její snahu a dílo pochálil. Toto je nám ale důkazem.
Rád bych vypíchl stanovisko pana Kováče. Rozumím dobře tomu, že speciální školy nutně musí mít to nejsnadněji využitelné zařízení, ale běžný učitel je v jiné situaci. Není naděje, že bychom mohli dospět jinam, než k BYOT. Je to sice hodně tvrdé, ale znamená to, že učitel bude nucen ovládat všechny dostupné technologie a používat především ty aplikace, které jsou multiplatformní. To mi připomnělo, že za hodinku začíná 1. lekce mého na technologie orientovaného předmětu na PedF, a ten používá Edmodo a Hangout (který mimochodem chodí i na iPadu).
Mgr. Hana Pilařová
27. 2. 2013, 10:40
Můj předcházející komenář byl směřován k tomu, že děti učíme teď. Teď máme potřebu jim cestu usnadnit, teď hledáme jak. A z tohoto pohledu je co se vhodných aplikací Apple dál.
Myslím, že řešit zde závod iOS-Android je zbytečné. Ano, Android se bude zřejmě díky otevřenosti vyvíjet rychleji. Jde o to, zda se vývojáři spojí s učiteli, aby vznikaly aplikace potřebné. U Applu to tak funguje. A otázka zda ten rychlejší vývoj bude Androidu stačit, je podle mého velmi otevřená. Existuje přece celá řada otevřených platforem, které se snaží prosadit mezi těmi placenými. A zatím také v čele žebříčků nejsou.
A ještě ke článku. Popisuje konkrétní zkušenost s konkrétním produktem, tak jak to autorka viděla, zažila, tak jak to v Poděbradech funguje a pomáhá. Diskuse "proč tohle a ne raději tohle" je tu tak trochu mimo mísu.
A mně osobně je jedno jestli na placce, kterou používám, je jablko nebo hello kitty. V první řadě jde o to, jak a proč ji používám a co mi to přináší. Stejně tak používám celou řadu jiných nástrojů a je mi jedno, zda je má na svědomí Pepa nebo Pavel.
Lenka Říhová
27. 2. 2013, 10:49
Většina z nás, co tady diskutujeme, se chystá, jak na tuto akci http://www.ucit…mmit.cz/ , tak je činná v této skupině http://www.gegcr.cz/# . A tak doufám, že řady těch, kteří se snaží, řečeno s panem Brdičkou "ovládat všechny dostupné technologie" a smysluplně je s dětmi využívat, budou i díky přečtení tohoto článku a diskuze pod ní, stále přibývat. 
Martin Rusek
27. 2. 2013, 10:49
Pane kolego Kováči, kde že vidíte dohadování se a kde frajeření? Připadá mi, že čteme dvě různé diskuse.
Zajímavým příspěvkem do diskuse by byla informace, proč to ve Vašem případě byl Apple. Je to pro Vaše sympatie ke společnosti, pro v současnosti lepší dostupnost vhodného software, nebo zkrátka proto, že Vaše škola byla vybavena zrovna iPady? A v duchu mé poznámky i poznámky dr. Brdičky - 11. a 13. - co kdyby přišla druhá dávka tabletů, tentokrát na Androidu? Brali byste je, kombinovali s Apply nebo je neužívali? Nepředpokládám, že se BYOT bude v příštích letech týkat prvního stupně.
Tomáš Kováč
27. 2. 2013, 11:44
Nikde v teto diskuzi nevidim frajereni, jen jsem chtel upozornit, ze by to tak mohlo dopadnout.
Ja jsem se rozhodl pro iPady proto, ze jsem dostal pred ctyrmi lety iPhone, na kterem chteli moji druhaci porad hrat nejake hry (tak jsem jim tam nahral matematicke) a oni o prestavce "parili" matiku.
Vsiml jsem si, ze je to bavi, tak jsem se zacal zajimat o moznost nasazeni iPhonu (iPodu) do vyuky. Nakonec jsem usoudil, ze display je opravdu maly. A ono ... Ouha ... Za nejaky rok tu byli iPady. Vyzkousel jsem si ho (na tyden), projel aplikace, fora a fakt se mi zalibil (co se tyka vyuziti pro 1. tridu). Pak jsem si pujcil Android, ten mne tolik nenadchnul. Tak jsme nakoupili iPady.
Omlouvam se za diakritiku (pisu na iPadu)
Bohuslav Hora
27. 2. 2013, 11:53
Martine, a jaké jsou Vaše zkušenosti z používání tabletů ve výuce? Díky za odpověď.
Martin Rusek
27. 2. 2013, 12:16
Tomáši, díky za odpověď. Uvidíme, co vývojáři Androidích applikací vymyslí do budoucna :)
Bohuslave, tak jako na většině škol funguji na BYOT. Proto nejde ani mluvit o zkušenosti s využíváním tabletů ve výuce - mluvme o využívání mobilních technologií ve výuce. Dovolím si Vám proto odpovědět poněkud obšírněji:
http://spomocni…MII.html
http://spomocni…ZNE.html
http://spomocni…UCE.html
http://www.medi…2012.pdf (s. 84-88)
http://www.medi…2011.pdf (s. 116-121)
Budu rád, setrváme-li v diskusi tady nebo pod některým z dalších článků :)
Hezký den.
RNDr. Jitka Rambousková
27. 2. 2013, 12:38
Nedá mi to a zeptám se ještě jednou. Co píše Prensky je sice fajn a všichni jsme to četli, ale vy jste na živo zkusil výuku s mobilními technologiemi (konkrétně mobily či tablety bez ohledu na značku)? S docela obyčejnými živými studenty?
Martin Rusek
27. 2. 2013, 12:53
Paní kolegyně, teď nevím, jestli jste pouze nedočetla, nebo jestli by útok přišel i tak. Tak nebo tak počkám spíše na věcný dotaz.
Hezký den i Vám.
RNDr. Jitka Rambousková
27. 2. 2013, 13:12
Asi mi to nebude věřit, ale opravdu jsme všechny vaše odkazy prošla, ale soustředila jsem se na ně a zbytek četla nedbale.  Takže se omlouvám, ale jako útok to opravdu nebylo myšleno. 
Takže si mohu přeložit vaši odpověď jako "ne"?
Martin Rusek
27. 2. 2013, 13:27
:) spokojil by se Spomocník s pouhou teorií? Bylo by možné publikovat v časopisu v RIV, aniž by měl příspěvek odpovídající strukturu, tedy i část diskusní? Aby ovšem nezůstalo u planých otázek a odpovědí, přidávám odkaz na jeden z výstupů z loňského blended kurzu o m-learningu.
Mgr. Libor Klubal
27. 2. 2013, 14:53
Nedá mi to, abych se nepřipojil do diskuse. Po cca 15ti letech ve školství se trochu děsím, že by se opravdu výrazněji prosadil model BYOD. Jestliže mám na vyučování 45 minut, nechci ztrácet čas řešením technických problémů žákovských zařízení. Nechci čekat na nabootování systému, nechci s sebou tahat nabíječky, nechci zjišťovat, zda potřebná aplikace existuje pro každou platformu. Chci prostě učit. Doma ať si žáci pracují s čím chtějí, ale ve škole chci mít FUNKČNÍ zařízení které bude fungovat celý den a nebudu ho muset na každé pololetí reinstalovat a nastavovat. Tušíte kam mířím? Ano - mám iPad a o jeho pozici ve školství jsem zcela jednoznačně přesvědčen.
V jednom z předchozích komentářů nás p. Rousek odkazuje na využití interaktivní tabule - a já se zeptám - proč mám kupovat zrovna SmartBoard, když existují levnější? V článku jste odpověděl a u iPadu je to stejné - chci kvalitní zařízení, pro které existuje obrovské množství výukových aplikací. Zařízení, které funguje tak jak má a pořád stejně rychle.
Proč bych si měl kupovat tablet, pro který možná potencionálně budou aplikace? Pro sebe možná, ale za školní peníze snad ne! A vybudovat stejně kvalitní zázemí pro EDU jako má Apple asi nebude jen tak. Nakonec se podívejme, jak dopadl Apple se svými mapami - tady třeba Google bude jen težko dohánět. Takže doufat, že Google dožene Apple v sektoru školství? Díky, já čekat nebudu. 
Martin Rusek
27. 2. 2013, 19:22
Pane kolego, zapomínáte na to, že BYOT tak nějak počítá spíše s již běžícími přístroji, v tom ztráta času na začátku hodiny nebude. Ono by se o tomto modelu tolik nemluvilo, kdyby už jinde úspěšně neběžel. (vizte třeba teach paperless) Sám s ním mám zkušenosti jakožto s jedinou možností, jak ve třídě využívat 1:1.
Pokud jde o interaktivní tabuli, patrně Vám uniklo, že článek byl publikován v době, kdy byly dostupné vážně jen Active a SMART.
Jinak děkujeme za sdílení Vaší zkušenosti. Jsme rádi, že se přidáváte. Ještě by to chtělo dostat sem nějakého Androiďáka, který na MT dlouhodobě používá i dostupné aplikace. Srovnání, které se sem snažím dostat by se moc hodilo :)
Hezký večer.
Bořivoj Brdička
27. 2. 2013, 22:52
Docela upřímně vám řeknu, že už mě s tou diskuzí nad tím, co používat, docela štvete. Měli bychom se bavit o cílech, a jak k nim dospět. Každý učitel, který se rozhodne využívat technologie ve výuce, tj. nebude akceptovat politiku vypnutých mobilů v tašce (nebo dokonce mimo školu, což mi připomnělo hezký příklad z New Yorku - http://goo.gl/Acybz ), musí prostě pracovat s tou realitou, která je. Případů, kdy budou vybavovány celé třídy stejnou technikou bude málo. Dovolit si to mohou jen ty nejbohatší školy a pár vyvolených v nějakém projektu. Ostatní musí akceptovat to, co žáci mají. Říkám znovu, že existuje celkem dost aplikací běžících multiplatformně. Z těch je třeba vycházet. Základní funkční spojení za účelem řešení úkolů a sdílení dokumentů se dá již dnes realizovat. A to je docela dobrý základ.
Budu rád, budeme-li se pod tímto článkem věnovat spíše tomu, jak úžasný přínos využití technologií má při výuce hendikepovaných žáků. O tom to přece bylo, ne?
Ondřej Neumajer
27. 2. 2013, 23:24
Dobrý večer. Mně takováto diskuze nijak zásadně neuráží, byť je jistě trochu přízemní. Jistě, pro někoho to může mít charakter klasického flamewar a patrně nikdo z pisatelů svůj názor na tu svoji "nej platformu" vlivem zde zmíněných argumentů nezmění. Nicméně pro ostatní to může být zajímavé čtení - mít možnost srovnávat argumenty obou stran, porovnávat, sledovat odkazy.
Ano, současná ICT gramotnost vyžaduje od učitelů znalost více platforem, různých OS a aplikací. To nic nemění na tom, že být v obraze a mít přehled je vždy vhodné a takováto diskuze v tom může pomoci (bude-li dostatečně kultivovaná). Konkurence stimuluje vývoj (ve světě IT) a uživatelé si pak mohou vybírat. Srovnávat je přirozené.
ON
P.S.  Používám obě hlavní platformy a jsem trochu nesvůj, že nemám možnost pracovat častěji s platformou MS.
Bořivoj Brdička
28. 2. 2013, 07:55
Dobrá, cítíte-li potřebu hledat argumenty pro to, která platforma je lepší, snesu to, i když si myslím, že by se pro to lépe hodilo jiné fórum, než to pod článkem o iSnu. K tomu snění mi to nesedí. Též je třeba hlídat, aby se nám do pedagogických pohledů (které bych zde vítal) nevměšovaly komerční zájmy. Trochu se bojím, že právě ten Apple ve skutečnosti není tím skvělým synonymem školství, za který se sám rád vydává. Když pak přijde na skutky, dost pokulhává. V tomto byl dosud MS ale ještě horší. Google je mi zatím nejsympatičtější díky konceptu otevřenosti, který uplatňuje. Říkám rovnou, že dokud bude možné dokument vložený na Google Disk zpřístupnit komukoli pro sdílení a bude možné ho smazat, budu tuto platformu otevřeně podporovat. Pro jistotu si ale udržuji i funkční DropBox. Tak jsem se tedy přizpůsobil, abych zapadl. Omlouvám se za útok.
Lenka Říhová
1. 3. 2013, 13:36
Přehled aplikací pro speciální vzdělávání pro Android http://www.iaut…android/ . Rádi budeme spolupracovat s odborníky - speciálními pedagogy, kteří s tablety na platformě Android s dětmi pracují nebo chtějí začít.
E Kocourek
29. 4. 2014, 17:56
Líbí se mi stanovisko, že "učitel (...) musí prostě pracovat s tou realitou, která je". Reaguji na [26] Brdička 27. 02. 2013 22:52.
Jenže debata o tom, jaké používat prostředky (zde tablety) mi připadá velice prospěšná. Protože vybavovat celé třídy nebo dokonce celé školy stejnou technikou (a jistě jen shodou okolností tou široko daleko nejdražší) si možná mohou dovolit školy nejbohatší, ale dle mého osobního názoru zejména školy nejhloupější (nebo, abych nekřivdil, školy zcela ve vleku mimognoseologických vlivů). Reminiscence na interaktivní tabule mi připadají stále živé, a ostatně byly zde i v diskusi připomenuty.

Není to moje parketa, ale budiž -bavme se o cílech použití tabletů (a obecně výpočetní techniky) při vyučování. Odsud to vypadá - při vybavování tříd tím nejdražším možným materiálem - že tím cílem je, aby si nějaký konkrétní dodavatel přišel na své.
Třeba jenom nerozumím učitelům, kteří spoléhají na již hotové, věhlasnou firmou na klíč dodávané aplikace. Opravdu jde o ty aplikace a ne o informace, které skrze ně protékají? Opravdy ty samé informace nedokážou (ti učitelé) prohnat skrz ty studentské tablety pomocí prostředků, které jsou k dispozici a fungují úplně na všem (klasické HTML, JavaScript, HTML5, s pomocí PHP na školním serveru)?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.