Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > iPady na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích
Odborný článek

iPady na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích

6. 6. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Gabriela Střelcová

Anotace

Učitelka informatiky a studentka UK Praha PedF v jedné osobě předává své zkušenosti s implementací iPadů na základní škole.

Na ZŠ Dr. Edvarda Beneše, kde již učím několik let informatiku a fyziku, jsme měli možnost nakoupit celkem 35 iPadů, které se snažíme využívat s žáky ve výuce. Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti, které s těmito technologiemi máme.

Předně je třeba říci, že o instalaci jednotlivých aplikací a správu všech iPadů se stará paní učitelka Mgr. Petra Boháčková, která je velmi aktivní propagátorkou technologií a známou aktivistkou snažící se pomáhat učitelům online a spojovat je (viz Učte s námi). Bližší informace o její práci naleznete na jejím pracovním webu.

Pro iPady existuje nespočetné množství aplikací, multimediálních učebních materiálů a učebnic, mnohé jsou zdarma ke stažení a některé jsou i v češtině. Instalace aplikací probíhá přes iTunes na kmenovém notebooku, ke kterému jsou připojovány jednotlivé iPady. Další možností je instalace přes iCloud, je zde však omezená kapacita 5 GB zdarma. Pokud se instalují jednotlivé aplikace zvlášť na každý iPad postupně, využíváme stahování z Apple Store.

S kolegyní Boháčkovou se věnujeme školení ostatních vyučujících v používání těchto zařízení. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům (50 €) je nutno na iPady instalovat většinou aplikace, které jsou zdarma. Přesto je možné pro každý předmět něco vybrat. V současné době máme na iPadech okolo 220 aplikací využitelných ve všech oblastech RVP.

Pro žáky je používání těchto zařízení velmi příjemným zpestřením vyučovací hodiny. Využíváme jej jako nástroj pro tvorbu fotografií, videí, textových souborů atd. iPad slouží nejen pro vlastní práci každého žáka v jednotlivých předmětech, ale dá se využít také jako systém k ověřování znalostí. Za tímto účelem jsme nainstalovali aplikaci Socrative, která slouží k testování a má zabudovaný též hlasovací systém. Díky webovému rozhraní je možné s ní pracovat odkudkoliv. Aplikace je ve dvou verzích. Socrative Teacher je pro učitele. Zde si každý učitel zřídí svůj účet a následně může vytvářet dotazy či testy v několika podobách. Socrative Student je určen pro žáky. Žáci se připojují zadáním čísla místnosti, v níž mají přístup ke všem zadáním vytvořeným učitelem. Výsledky jsou okamžitě v přehledné podobě předávány vyučujícímu.

Využití iPadů v hodinách informatiky

V hodinách informatiky používáme iPady zejména pro práci s grafickými a video soubory. Velmi se mi osvědčil program PixnTell, který slouží jako nástroj pro mluvený komentář s obrazovým doprovodem (photo story či video-tutoriál). V praxi se nafotí několik obrázků, které chceme použít v komentáři. Obrázky se následně nahrají do aplikace PixnTell a dodatečně se k nim namluví doprovodný komentář. Tato forma výuky může být realizována jako individuální nebo skupinová. Velice zajímavě může podpořit mezipředmětové vztahy. V informatice si žák sestaví již zmíněný video komentář s upravenými fotografiemi a použije jej jako prezentaci např. v zeměpise.

Velice často pracujeme s fotografiemi, zejména ve vyšších ročnících. Z aplikací na jejich úpravu bych zmínila např. StoryFrame, iPictures, Osnap!, ale jistě najdete i další. Nejen v hodinách informatiky se dají tvořit myšlenkové mapy, třeba s pomocí iBrainstorming, Idea Sketch nebo MindMash.

Trochu odlišným způsobem bychom chtěli využívat aplikace na tvorbu knih – např. Book creator nebo Little Story Maker. Každý žák si může postupně během celého školního roku vytvářet knihu, do které je zaznamenáván průběh výuky - např. v hodinách angličtiny. Na závěr je možné tuto knihu vytisknout a použít jako nástroj pro další uchování informací.

Knížka 4.C


iPady na 1. stupni

Tato zařízení jsou velmi žádána i u nejmenších žáků naší školy. Slouží jako jeden z nástrojů pro seznámení s informačními technologiemi. Pro žáky jsou vhodné aplikace zaměřené zejména na malování, logické hry, poznávání zvířat apod. Zmínila bych např. Edu Cards PK, pro doplňování písmenek Sibenice2 nebo pro malování Max Doodle.

Na prvním stupni však kolegyně iPady ještě stále používají vzhledem k jejich pořizovací ceně s mírným ostychem, ale věřím, že se časem četnost využívání bude zvyšovat. V současné době si žáci nosí iPady i do venkovní třídy, kde tvoří knihy. Pro nejmenší žáky jsou nástrojem pro nácvik skupinové práce a prezentace vlastních poznatků.

Využití iPadů v ostatních předmětech

S paní učitelkou Boháčkovou, využíváme iPady vzhledem k naší společné aprobaci ve fyzice, a kolegyně pak hlavně v angličtině.

Pro anglický jazyk existuje nepřeberné množství aplikací. Stáhly jsme jich desítky - o anglických knihách, anglických písních, tvorbu anglických příběhů, slovníků, poslechových aplikací nebo her na rozvoj angličtiny jak u žáků na 1., tak i na 2. stupni.

V hodinách fyziky a zeměpisu využíváme aplikace o vesmíru, třeba simulaci vesmírného pohybu Spacecraft 3D. Pro výuku elektrických obvodů se hodí Fenomen eSimulator. Dalšími aplikacemi jsou ty, které se zabývají akustikou, elektromagnetismem, převody jednotek apod. Snažíme se najít aplikace pro všechna témata fyziky, která máme uvedena v ŠVP.

V českém jazyce se uplatní aplikace My Story, kterou lze použít na popis příběhu, jenž může být inspirovaný třeba četbou. V hodinách hudební výchovy se používají aplikace na simulaci hry na piáno, bubnů, trubky nebo pro zaznamenávání not. Uvedla bych např. Drum Man.

Velké množství aplikací je také staženo pro výuku v hodinách matematiky. Aplikace jsou použitelné pro tvorbu grafů MathGraph, výuku zlomků FractionFREE, pro nejmenší pak výuka čísel Coop Fractions. Zajímavé možnosti jsme objevily v oblasti prostorových těles, např. CubeMaster.
V přírodopise pracujeme s aplikacemi pro anatomii Anatomy 4D, používáme různé atlasy jako je např. Atlas ptáků nebo videa nejrůznějších zvířat, zmíním např. Animal Life. Své zastoupení v podobě Ekontíků má i environmentální výuka. Nesmíme opomenout také hodiny Zeměpisu, kde se používají nástroje pro tvorbu prezentací Prezi, různé atlasy světa nebo pro procvičování polohopisu Name The World.

Výhody použití iPadů ve výuce

Výhodou oproti notebookům je výdrž baterie. Na jedno nabití tato zařízení fungují celý vyučovací den. Další nespornou výhodou je hmotnost. Místo několika učebnic má žák k dispozici pouze jedno zařízení. Díky bezdrátové síti lze použít iPad na jakémkoliv místě v naší škole.

Nesporné výhody přináší multifunkční zařízení zvané Apple TV. Je to multimediální centrum umožňující sdílení obrazu mezi zařízeními Apple. S jeho pomocí lze výstup kteréhokoli iPadu ve třídě zobrazit projektorem, a žáci tak mohou vidět třeba to, co má vyučující na obrazovce. Ten může s iPadem libovolně chodit po místnosti a obrazové spojení je i přesto zachováno.

iPady fungují napříč předměty též jako vyhledávací nástroj pro aktuální informace, které žáci během výuky právě potřebují. Pokud má žák svůj vlastní iPad, využívá nejčastěji placený kancelářský balík Apple iWork (zde si může zapisovat poznámky, psát domácí úkoly, vytvářet tabulky, texty nebo prezentace). Problémem je, že učitel se nemůže na existenci takového software na žákovských počítačích v tomto případě spolehnout. Navíc většina žáků, a je jich již osobními mobilními „chytrými“ přístroji na naší škole vybavena dobrá polovina, má zařízení na bázi OS Android.

K možnosti aplikovat technologie formou BYOT (žáci si nosí vlastní přístroje), máme zatím ještě dost daleko. Pokud bychom o ní chtěli do budoucna uvažovat, je třeba se orientovat výhradně na multiplatformní produkty (nejlépe volně dostupné). Náznakem takové cesty je třeba již naše současné nasazení multiplaformních aplikací jako již zmiňovaný Socrative nebo Flashcards Quizlet.

Určitě jsme na dobré cestě. Již dnes jsme schopni nasadit do výuky alespoň ty přístroje, které máme k dispozici. Úspěch je zřejmý. iPady podporují rozvoj myšlení a napomáhají orientaci v nových trendech v oblasti informačních technologií.

Venkovní třída ZŠ Čakovice

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Střelcová

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
11. 6. 2013, 11:45
Krásný příklad, jak jedině se teď budou šířit aktuální informace, bez nichž se učitel neobejde. Dovolím si zájemce nasměrovat též na blog paní učitelky Zárubové Informační technologie ve výuce, kde lze najít třeba vynikající seriál Učitel češtiny a informační technologie - zde poslední 4. díl.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.