Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA...

Ikona informativni

Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA do internetu

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o nejnovější iniciativě Bílého domu v oblasti připojování amerických škol do internetu včetně přípravy učitelů.
Klíčová slova: USA, budoucnost, vzdělávací technologie, Barack Obama, Mooresville, ConnectED, konkurence schopnost

Včera odpoledne uspořádal prezident Obama v pokrokovém školském obvodě Mooresville v Severní Karolíně, kde již naplno běží vybavování žáků přístroji 1:1, tiskovou konferenci, na níž oznámil zcela nový plán, podle něhož bude mít do 5 let k dispozici 99 % žáků ve Spojených Státech v základních i středních školách vysokorychlostní bezdrátový internet (tisková zpráva zde). Tato nová iniciativa nazvaná ConnectED má americké školství přiblížit digitálnímu věku. Je součástí existujícího programu E-Rate, který ale musí být výrazným způsobem modifikován.

Pro nás by mohlo být zajímavé, že kromě samotné internetové konektivity se tento plán zabývá též možnostmi jejího výukového využití. Obsahuje další dvě zásadní položky:

Příprava učitelů
ConnectED zajistí zlepšení schopností učitelů tím, že každý z nich bude mít k dispozici podporu a školení ve využití technologií vedoucí ke zlepšení výukových výsledků žáků. Federální ministerstvo školství bude spolupracovat s jednotlivými státy Unie i školskými obvody na úpravách stávajících finančních toků tak, aby příprava učitelů směřující k zajištění jejich schopnosti držet krok s rychlým vývojem v oblasti vzdělávacích technologií byla prioritou.

Díky programu ConnectED budou mít učitelé k dispozici nové výukové materiály dostupné odkudkoli a kdykoli. Budou moci zařadit do výuky interaktivní simulace a prezentace, lekce nejlepších světových expertů, dostanou příležitost vytvářet vzájemně se obohacující komunity a spolupracovat s jinými učiteli z celého světa. Nové digitální nástroje umožní mnohem efektivnější využití času při učení, zajistí okamžitou zpětnou vazbu a dají učitelům do rukou nástroj bezprostředně odhalující žákovské neúspěchy při studiu dovolující ihned zavést vhodná opatření k nápravě.

Spolupráce se soukromým sektorem
Tyto investice umožní školám využívat výhody, které přináší aplikace moderních vzdělávacích technologií. Na trhu jsou digitální učebnice stále více schopné konkurovat učebnicím tradičním. K dispozici je kvalitní výukový software s výukovým obsahem propojeným se standardy zohledňujícími potřebu budoucího uplatnění absolventů, jenž může být integrován do výuky ve všech státech USA. Nákup potřebných komponent programu pro využití technologií dovoluje získat množstevní slevy ve formě multilicencí.

Prezident Obama svou nejnovější iniciativu v narvané a jásající tělocvičně střední školy v Mooresville zdůvodnil takto:

Naše školy byly budovány pro jinou dobu – pro omezený čas trávený ve škole a sezónní kalendář. Tento systém nebere v úvahu současnou nepřetržitou příležitost vzdělávat se ve světě globálního spojení. Žijeme v digitálním věku a musíme našim žákům pomoci držet krok se světem. Musíme jim zajistit přístup k nejnovějším technologiím. V současné době má přímo při výuce internet k dispozici pouze 20 % amerických žáků. Např. v Jižní Koreji je to 100 %. Proto dnes přicházím s touto novou iniciativou.

Každé dítě musí dostat šanci vzdělávat se tak, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. Absolventi našich škol musí být schopni konkurence na globálním trhu práce v prostředí kooperativní a propojené ekonomiky. Potřebujeme stavět na schopnostech, které školy digitálního věku budou schopny v našich žácích vypěstovat.

Na závěr možná ještě pár poznámek k tomu, proč si pro oznámení pan prezident vybral právě Mooresville. Obvod vybavuje všechny žáky od 3. ročníku přenosným počítačem a využívá hlavně digitální učební materiály. Všichni učitelé jsou školeni na to, jak technologie integrovat do výuky. Žáci pracují převážně samostatně v malých skupinkách, spíše než aby poslouchali výklad učitele. Používají výukové aplikace schopné individualizovat postup, které se chovají podobně jako soukromý učitel. S jejich pomocí dostává učitel okamžitou zpětnou vazbu o postupu žáků, což mu umožňuje lépe nastavit jejich další výukové aktivity. Obvod Mooresville je při jednom z nejnižších nákladů na žáka na 2. místě co do výsledků státních plošných testů.

Aktuální iniciativa Bílého domu je zcela v souladu se strategií vytyčenou tamním ministerstvem školství - viz Strategie rozvoje školství v USA pod taktovkou Ed.gov.

Citace:
[1] - THE WHITE HOUSE - ConnectED: President Obama’s Plan for Connecting All Schools to the Digital Age. 2013. [cit. 2013-6-6]. Dostupný z WWW: [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 07. 06. 2013
Zobrazeno: 4335krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA do internetu. Metodický portál: Články [online]. 07. 06. 2013, [cit. 2021-01-21]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17597/DO-5-LET-MA-BYT-PRIPOJENO-99--ZAKU-V-USA-DO-INTERNETU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Alžběta PeutelschmiedováVloženo: 07. 06. 2013 15:03

Dotaz spíš pro Ústav pro jazyk český: připojeno do internetu, nebo na internet?

Kdosi moudrý řekl, že koroze národa začíná korozí jazyka.

Autor: Jana PetrůVloženo: 07. 06. 2013 16:07


výukové aplikace schopné individualizovat postup, které se chovají podobně jako soukromý učitel

Kybernetický učitel a žáci "na dálkové ovládání" - opravdu to chceme? (Pak už je jedno, zda jazyk koroduje, či nikoli.)

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 07. 06. 2013 17:38

V dobách, kdy jsem začal pracovat s internetem, nás bylo asi 50. Dovolil jsem si tedy zavést vlastní způsob vyjadřování. Pokusím se vysvětlit, proč dávám přednost "do" a ne "na". Při použití "na" má člověk dojem, že to, do čeho se připojuje stojí někde mimo něho samotného. Naopak "do" vyjadřuje přesně, oč tu běží. Je to všude kolem nás. Líbit se nám to nemusí. Můžeme se i nadále bránit. Američané, narozdíl od nás, tuší, kam tento přístup vede. A to tam mezi učiteli není odpor zdaleka tak velký.

Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 07. 06. 2013 18:02

"Obvod Mooresville je při jednom z nejnižších nákladů na žáka na 2. místě co do výsledků státních plošných testů." 

A je to tady! Úspěch měřený výsledky státních plošných testů. Hurá! To je vše, co dokážou technologie? Tímto směrem se chceme ubírat? Připravovat žáky na testy? Obchází nás fantom - fantom Mooresvillu.

Autor: Radek SárköziVloženo: 07. 06. 2013 18:08

Navrhuji nyní zavést nové spojení "připoutáno k Internetu" a o rok později bych zavedl spojení "spoutáno Internetem". 

Autor: Martin RusekVloženo: 07. 06. 2013 18:26

Pane kolego Sotoláři, ano, je to tady. Zkuste prosím věnovat čas studiu problematiky, ke které se vyjadřujete. V Mooresville se nevěnují přípravě na testy ale přípravě kvalitních absolventů. To, že tamní žáci v testech, jež sestavovali větší odborníci než my, uspěli, odráží pouze efektivitu zvoleného přístupu. Dovolím si tvrdit, že by mooresvillští žáci uspěli i v jiném typu testů.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 07. 06. 2013 19:58

Martin to vystihl úplně přesně. Sledoval jsem včera po skončení politického projevu pana prezidenta doprovázeného projevy nadšení přítomných středoškoláků následný Google+ Hangout: National "Show and Tell" on Connected Classrooms a konstatuji, že všechny 3 přítomné školy předváděly příklady výuky, které nemají s plošným testováním nic společného. Doslova se vyjádřily tak, že testování berou jen jako nutné zlo. V příštím šk. roce v USA začnou zavádět nové testy, které by měly mnohem více zohledňovat funkční gramotnost - Příprava nového amerického plošného testování.

Autor: Jana PetrůVloženo: 07. 06. 2013 22:10


 

Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 07. 06. 2013 23:46

Nebyl jsme to já, kdo použil jako argument výsledek v testování. Možná by to chtělo věnovat více času čtení vlastních textů.

Autor: Martin RusekVloženo: 08. 06. 2013 00:42

Pane kolego, jde o celkový úspěch přístupu k edukaci doložený výsledkem testů, nikoli úspěch dokládající vhodný styl přípravy na test. Jako byste stále nechtěl přijmout, že by na tom něco mohlo být :)