Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA do internetu
Odborný článek

Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA do internetu

7. 6. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o nejnovější iniciativě Bílého domu v oblasti připojování amerických škol do internetu včetně přípravy učitelů.

Včera odpoledne uspořádal prezident Obama v pokrokovém školském obvodě Mooresville v Severní Karolíně, kde již naplno běží vybavování žáků přístroji 1:1, tiskovou konferenci, na níž oznámil zcela nový plán, podle něhož bude mít do 5 let k dispozici 99 % žáků ve Spojených Státech v základních i středních školách vysokorychlostní bezdrátový internet (tisková zpráva zde). Tato nová iniciativa nazvaná ConnectED má americké školství přiblížit digitálnímu věku. Je součástí existujícího programu E-Rate, který ale musí být výrazným způsobem modifikován.

Pro nás by mohlo být zajímavé, že kromě samotné internetové konektivity se tento plán zabývá též možnostmi jejího výukového využití. Obsahuje další dvě zásadní položky:

Příprava učitelů
ConnectED zajistí zlepšení schopností učitelů tím, že každý z nich bude mít k dispozici podporu a školení ve využití technologií vedoucí ke zlepšení výukových výsledků žáků. Federální ministerstvo školství bude spolupracovat s jednotlivými státy Unie i školskými obvody na úpravách stávajících finančních toků tak, aby příprava učitelů směřující k zajištění jejich schopnosti držet krok s rychlým vývojem v oblasti vzdělávacích technologií byla prioritou.

Díky programu ConnectED budou mít učitelé k dispozici nové výukové materiály dostupné odkudkoli a kdykoli. Budou moci zařadit do výuky interaktivní simulace a prezentace, lekce nejlepších světových expertů, dostanou příležitost vytvářet vzájemně se obohacující komunity a spolupracovat s jinými učiteli z celého světa. Nové digitální nástroje umožní mnohem efektivnější využití času při učení, zajistí okamžitou zpětnou vazbu a dají učitelům do rukou nástroj bezprostředně odhalující žákovské neúspěchy při studiu dovolující ihned zavést vhodná opatření k nápravě.

Spolupráce se soukromým sektorem
Tyto investice umožní školám využívat výhody, které přináší aplikace moderních vzdělávacích technologií. Na trhu jsou digitální učebnice stále více schopné konkurovat učebnicím tradičním. K dispozici je kvalitní výukový software s výukovým obsahem propojeným se standardy zohledňujícími potřebu budoucího uplatnění absolventů, jenž může být integrován do výuky ve všech státech USA. Nákup potřebných komponent programu pro využití technologií dovoluje získat množstevní slevy ve formě multilicencí.

Prezident Obama svou nejnovější iniciativu v narvané a jásající tělocvičně střední školy v Mooresville zdůvodnil takto:

Naše školy byly budovány pro jinou dobu – pro omezený čas trávený ve škole a sezónní kalendář. Tento systém nebere v úvahu současnou nepřetržitou příležitost vzdělávat se ve světě globálního spojení. Žijeme v digitálním věku a musíme našim žákům pomoci držet krok se světem. Musíme jim zajistit přístup k nejnovějším technologiím. V současné době má přímo při výuce internet k dispozici pouze 20 % amerických žáků. Např. v Jižní Koreji je to 100 %. Proto dnes přicházím s touto novou iniciativou.

Každé dítě musí dostat šanci vzdělávat se tak, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. Absolventi našich škol musí být schopni konkurence na globálním trhu práce v prostředí kooperativní a propojené ekonomiky. Potřebujeme stavět na schopnostech, které školy digitálního věku budou schopny v našich žácích vypěstovat.

Na závěr možná ještě pár poznámek k tomu, proč si pro oznámení pan prezident vybral právě Mooresville. Obvod vybavuje všechny žáky od 3. ročníku přenosným počítačem a využívá hlavně digitální učební materiály. Všichni učitelé jsou školeni na to, jak technologie integrovat do výuky. Žáci pracují převážně samostatně v malých skupinkách, spíše než aby poslouchali výklad učitele. Používají výukové aplikace schopné individualizovat postup, které se chovají podobně jako soukromý učitel. S jejich pomocí dostává učitel okamžitou zpětnou vazbu o postupu žáků, což mu umožňuje lépe nastavit jejich další výukové aktivity. Obvod Mooresville je při jednom z nejnižších nákladů na žáka na 2. místě co do výsledků státních plošných testů.

Aktuální iniciativa Bílého domu je zcela v souladu se strategií vytyčenou tamním ministerstvem školství - viz Strategie rozvoje školství v USA pod taktovkou Ed.gov.

Literatura a použité zdroje

[1] – THE WHITE HOUSE - ConnectED: President Obama’s Plan for Connecting All Schools to the Digital Age. 2013. [cit. 2013-6-6]. Dostupný z WWW: [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Alžběta Peutelschmiedová
7. 6. 2013, 15:03
Dotaz spíš pro Ústav pro jazyk český: připojeno do internetu, nebo na internet?
Kdosi moudrý řekl, že koroze národa začíná korozí jazyka.
Jana Petrů
7. 6. 2013, 16:07
výukové aplikace schopné individualizovat postup, které se chovají podobně jako soukromý učitel
Kybernetický učitel a žáci "na dálkové ovládání" - opravdu to chceme? (Pak už je jedno, zda jazyk koroduje, či nikoli.)
Bořivoj Brdička
7. 6. 2013, 17:38
V dobách, kdy jsem začal pracovat s internetem, nás bylo asi 50. Dovolil jsem si tedy zavést vlastní způsob vyjadřování. Pokusím se vysvětlit, proč dávám přednost "do" a ne "na". Při použití "na" má člověk dojem, že to, do čeho se připojuje stojí někde mimo něho samotného. Naopak "do" vyjadřuje přesně, oč tu běží. Je to všude kolem nás. Líbit se nám to nemusí. Můžeme se i nadále bránit. Američané, narozdíl od nás, tuší, kam tento přístup vede. A to tam mezi učiteli není odpor zdaleka tak velký.
Mgr. Zdeněk Sotolář
7. 6. 2013, 18:02
"Obvod Mooresville je při jednom z nejnižších nákladů na žáka na 2. místě co do výsledků státních plošných testů." 
A je to tady! Úspěch měřený výsledky státních plošných testů. Hurá! To je vše, co dokážou technologie? Tímto směrem se chceme ubírat? Připravovat žáky na testy? Obchází nás fantom - fantom Mooresvillu.
Radek Sárközi
7. 6. 2013, 18:08
Navrhuji nyní zavést nové spojení "připoutáno k Internetu" a o rok později bych zavedl spojení "spoutáno Internetem". 
Martin Rusek
7. 6. 2013, 18:26


Pane kolego Sotoláři, ano, je to tady. Zkuste prosím věnovat čas studiu problematiky, ke které se vyjadřujete. V Mooresville se nevěnují přípravě na testy ale přípravě kvalitních absolventů. To, že tamní žáci v testech, jež sestavovali větší odborníci než my, uspěli, odráží pouze efektivitu zvoleného přístupu. Dovolím si tvrdit, že by mooresvillští žáci uspěli i v jiném typu testů.
Bořivoj Brdička
7. 6. 2013, 19:58
Martin to vystihl úplně přesně. Sledoval jsem včera po skončení politického projevu pana prezidenta doprovázeného projevy nadšení přítomných středoškoláků následný Google+ Hangout: National "Show and Tell" on Connected Classrooms a konstatuji, že všechny 3 přítomné školy předváděly příklady výuky, které nemají s plošným testováním nic společného. Doslova se vyjádřily tak, že testování berou jen jako nutné zlo. V příštím šk. roce v USA začnou zavádět nové testy, které by měly mnohem více zohledňovat funkční gramotnost - Příprava nového amerického plošného testování.
Jana Petrů
7. 6. 2013, 22:10
 
Mgr. Zdeněk Sotolář
7. 6. 2013, 23:46
Nebyl jsme to já, kdo použil jako argument výsledek v testování. Možná by to chtělo věnovat více času čtení vlastních textů.
Martin Rusek
8. 6. 2013, 00:42
Pane kolego, jde o celkový úspěch přístupu k edukaci doložený výsledkem testů, nikoli úspěch dokládající vhodný styl přípravy na test. Jako byste stále nechtěl přijmout, že by na tom něco mohlo být :)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.