Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA...

Do 5 let má být připojeno 99 % žáků v USA do internetu

Zpráva o nejnovější iniciativě Bílého domu v oblasti připojování amerických škol do internetu včetně přípravy učitelů.

Včera odpoledne uspořádal prezident Obama v pokrokovém školském obvodě Mooresville v Severní Karolíně, kde již naplno běží vybavování žáků přístroji 1:1, tiskovou konferenci, na níž oznámil zcela nový plán, podle něhož bude mít do 5 let k dispozici 99 % žáků ve Spojených Státech v základních i středních školách vysokorychlostní bezdrátový internet (tisková zpráva zde). Tato nová iniciativa nazvaná ConnectED má americké školství přiblížit digitálnímu věku. Je součástí existujícího programu E-Rate, který ale musí být výrazným způsobem modifikován.

Pro nás by mohlo být zajímavé, že kromě samotné internetové konektivity se tento plán zabývá též možnostmi jejího výukového využití. Obsahuje další dvě zásadní položky:

Příprava učitelů
ConnectED zajistí zlepšení schopností učitelů tím, že každý z nich bude mít k dispozici podporu a školení ve využití technologií vedoucí ke zlepšení výukových výsledků žáků. Federální ministerstvo školství bude spolupracovat s jednotlivými státy Unie i školskými obvody na úpravách stávajících finančních toků tak, aby příprava učitelů směřující k zajištění jejich schopnosti držet krok s rychlým vývojem v oblasti vzdělávacích technologií byla prioritou.

Díky programu ConnectED budou mít učitelé k dispozici nové výukové materiály dostupné odkudkoli a kdykoli. Budou moci zařadit do výuky interaktivní simulace a prezentace, lekce nejlepších světových expertů, dostanou příležitost vytvářet vzájemně se obohacující komunity a spolupracovat s jinými učiteli z celého světa. Nové digitální nástroje umožní mnohem efektivnější využití času při učení, zajistí okamžitou zpětnou vazbu a dají učitelům do rukou nástroj bezprostředně odhalující žákovské neúspěchy při studiu dovolující ihned zavést vhodná opatření k nápravě.

Spolupráce se soukromým sektorem
Tyto investice umožní školám využívat výhody, které přináší aplikace moderních vzdělávacích technologií. Na trhu jsou digitální učebnice stále více schopné konkurovat učebnicím tradičním. K dispozici je kvalitní výukový software s výukovým obsahem propojeným se standardy zohledňujícími potřebu budoucího uplatnění absolventů, jenž může být integrován do výuky ve všech státech USA. Nákup potřebných komponent programu pro využití technologií dovoluje získat množstevní slevy ve formě multilicencí.

Prezident Obama svou nejnovější iniciativu v narvané a jásající tělocvičně střední školy v Mooresville zdůvodnil takto:

Naše školy byly budovány pro jinou dobu – pro omezený čas trávený ve škole a sezónní kalendář. Tento systém nebere v úvahu současnou nepřetržitou příležitost vzdělávat se ve světě globálního spojení. Žijeme v digitálním věku a musíme našim žákům pomoci držet krok se světem. Musíme jim zajistit přístup k nejnovějším technologiím. V současné době má přímo při výuce internet k dispozici pouze 20 % amerických žáků. Např. v Jižní Koreji je to 100 %. Proto dnes přicházím s touto novou iniciativou.

Každé dítě musí dostat šanci vzdělávat se tak, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. Absolventi našich škol musí být schopni konkurence na globálním trhu práce v prostředí kooperativní a propojené ekonomiky. Potřebujeme stavět na schopnostech, které školy digitálního věku budou schopny v našich žácích vypěstovat.

Na závěr možná ještě pár poznámek k tomu, proč si pro oznámení pan prezident vybral právě Mooresville. Obvod vybavuje všechny žáky od 3. ročníku přenosným počítačem a využívá hlavně digitální učební materiály. Všichni učitelé jsou školeni na to, jak technologie integrovat do výuky. Žáci pracují převážně samostatně v malých skupinkách, spíše než aby poslouchali výklad učitele. Používají výukové aplikace schopné individualizovat postup, které se chovají podobně jako soukromý učitel. S jejich pomocí dostává učitel okamžitou zpětnou vazbu o postupu žáků, což mu umožňuje lépe nastavit jejich další výukové aktivity. Obvod Mooresville je při jednom z nejnižších nákladů na žáka na 2. místě co do výsledků státních plošných testů.

Aktuální iniciativa Bílého domu je zcela v souladu se strategií vytyčenou tamním ministerstvem školství - viz Strategie rozvoje školství v USA pod taktovkou Ed.gov.

Citace a použitá literatura:
[1] - THE WHITE HOUSE - ConnectED: President Obama’s Plan for Connecting All Schools to the Digital Age. 2013. [cit. 2013-6-6]. Dostupný z WWW: [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Licence článku:
Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.