Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > iTALC – nástroj na podporu výuky

iTALC – nástroj na podporu výuky

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor: Petr Zlatohlávek
Inspirativní popis volně dostupného nástroje na správu počítačové učebny s doporučením, jak ho aplikovat.

iTALC - Intelligent Teaching And Learning with Computers (Inteligentní výuka a vzdělávání za pomoci počítačů) patří mezi nástroje přednostně určené pro učitele. Autor programu Tobias Doerffel označuje iTALC za silný didaktický prostředek, pomocí kterého si můžete usnadnit a zefektivnit výuku v počítačové učebně. Předpokladem pro použití programu je, že počítače jsou zapojeny do lokální počítačové sítě (připojení k internetu není podmínkou).

Jistě znáte situace, kdy žáci nedělají na počítačích to, co by měli, a v okamžiku, kdy si myslí, že je nevidíte, sledují v druhém okně stránky s obsahem odpoutávající jejich pozornost (Facebook, chat apod.). Učitel pak mnohdy ztrácí spoustu času upozorňováním, aby tato okna zavřeli a dělali to, co se od nich očekává.

Program iTALC učiteli umožní získat přehled o tom, co se děje na studentských počítačích a jakým aktivitám se žáci věnují. Mít přehled o aktivitě studenta není ovšem jediné, co program učiteli nabízí.

Mezi základní vlastnosti programu patří:

  • zobrazení náhledu studentských počítačů;
  • dálkové ovládání studentských počítačů;
  • zobrazení učitelovy obrazovky na studentských počítačích;
  • uzamknutí studentských počítačů;
  • vzdálené zapnutí, vypnutí a restart počítačů;
  • vzdálené spuštění libovolných příkazů.

Pokud se rozhodnete program vyzkoušet, tak mám pro vás dobrou zprávu. Na rozdíl od komerčních programů, kde se cena odvíjí od počtu připojených stanic a může se vyšplhat i na několik tisíc korun, je iTALC zcela zdarma. Program je vydáván pod licencí GNU GPL (všeobecná veřejná licence GNU). Jedná se tedy o svobodný software a k dispozici nabízí i zdrojový kód. Poslední verze (2.0.0), jež je k dispozici na domovské stránce iTALC, pochází ze srpna 2011. Je již částečně přeložena do češtiny. Program je k dispozici jak pro operační systémy Windows, tak pro Linux. Příručku s návodem naleznete na domovské stránce, případně si můžete informace vyhledat také na Wiki italc.

Prostředí programu iTALC s náhledy obrazovek klientských počítačů

Program pracuje na principu klient-server, kdy je na učitelský počítač nainstalován iTALC master a na studentské počítače iTALC klient. Vše je obsaženo v jednom instalačním souboru. Komunikace mezi učitelským a studentským počítačem probíhá na základě ověření přístupových klíčů. Na učitelském počítači se pomocí iTALC Management Console vygeneruje soukromý a veřejný klíč. Soukromý klíč je uložen na učitelském počítači a slouží k navázání spojení s klientskými počítači. Veřejný klíč je pomocí Console spuštěné na klientských počítačích naimportován a slouží k ověření příchozí žádosti od iTALC serveru. Po ověření klíčů komunikuje iTALC klient se svým serverem v učitelském počítači.

Při hodinách žáci pracují na počítačích a zpracovávají zadaný úkol. Učitel jejich práci kontroluje, řídí a v případě potřeby koriguje. Nejčastěji tak, že chodí mezi žáky a sleduje je při práci. Pomocí tohoto programu však učitel získá přehled o tom, zda se aktivita žáků neubírá nežádoucím směrem, mnohem rychleji a může na to včas reagovat. Otázkou je, zda má učitel právo tímto způsobem žáky sledovat? Určitě by o tomto způsobu kontroly činnosti měli být předem informováni. Lze tedy doporučit, aby je učitel předem seznámil s tím, že v učebně je program nainstalován a vysvětlil, k jakým činnostem jej bude v hodinách používat. Tím hlavním cílem by mělo být usnadnění a zefektivnění výuky, ne sledování obrazovek studentů.

Další možností, jak program využít, je zobrazení učitelovy obrazovky na počítačích žáků. Tento režim nahrazuje použití dataprojektoru v učebně. Tím, že žáci sledují činnost přímo na svých monitorech, je možné eliminovat nedokonalé zatemnění nebo slabý obraz projektoru. V okamžiku, kdy nechcete, aby žáci pracovali na počítači nebo neměli přístup k internetu, zpravidla při zkoušení nebo při psaní testu, můžete studentské počítače zamknout.

Užitečnou funkcí je možnost vzdáleného ovládání studentských počítačů. Můžete ji využít v okamžiku, kdy žák potřebuje drobnou pomoc. Pokud např. mají žáci spustit určitý program nebo potřebujete, aby si zobrazili danou stránku na internetu, můžete pomocí zaslaného příkazu provést tuto činnost hromadně. Neocenitelnou funkcí nejen pro učitele, ale i pro správce učebny, je jistě možnost zapnout a vypnout studentské počítače. Vše je možné jedním kliknutím z učitelova počítače. Zapnutí počítačů bude fungovat až po zadání MAC adres studentských počítačů a povolení této funkce v BIOSu ovládaných počítačů. Jediné, co program zatím bohužel neumí, je samostatné blokování přístupu na internet.

iTALC využívám nejčastěji v okamžiku, kdy žákům předvádím určitý postup, či probíhá výklad nové látky doplněný prezentací. Žáci mají vše zobrazeno na svém monitoru a díky blokovanému ovládání nemohou dělat nic jiného. Zpočátku se jim nelíbilo, že nemají nad svým počítačem kontrolu. Dnes již tento způsob výuky přijali a na program nenahlíží jako na omezení, ale chápou ho jako nástroj, který má za cíl usnadnit a podpořit vlastní výuku.

iTALC nemá na poli Open Source konkurenci. Přes drobné výpadky, kdy občas přestane pracovat a je třeba jej restartovat, mohu program jen doporučit. Pokud tedy hledáte nástroj pro správu učebny s možností ovládat jednotlivé počítače, určitě ho vyzkoušejte. V jedné věci vám ale bohužel pomoci nedokáže. Žádná kontrola a blokace nedonutí toho, kdo nemá o výuku zájem, aby něco opravdu dělal.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.