Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Webové nástroje využitelné učiteli
Odborný článek

Webové nástroje využitelné učiteli

7. 11. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Vojtěch Matějka

Anotace

Osobní výběr několika online nástrojů použitelných ve výuce s popisem jejich vlastností doplněný odkazy na další podobné přehledy, kde lze získat inspiraci.

Při plánování on-line prostředí pro podporu výuky se nám nabízí nepřeberné množství webových nástrojů. Tento článek přináší skromný výběr několika mých nejoblíbenějších nástrojů použitelných při různých výukových aktivitách. Většina z nich je ve světových jazycích, jen něco málo je přeloženo i do českého jazyka.

Webnode, Google Sites, Wordpress

Jedná se o nástroje pro tvorbu klasických webových stránek, tedy ne o systémy specializované přímo na vedení výuky. Používají se typicky jako jednosměrný informační kanál, i když určitá míra spolupráce mezi uživateli je možná prostřednictvím editace stránek nebo zařazením různých doplňků, jako jsou třeba diskusní fóra.

Webnode je v českém jazyce. Editace probíhá jednoduchou formou pomocí WYSIWYG editoru, kde není třeba žádná znalost HTML kódu a je možné vše nastavit a vytvořit pomocí nástrojů a ikon. Velmi obdobným způsobem fungují Google Sites. Kdo pracuje s nástroji Google Drive, bude mu prostředí editace stránek velmi blízké. Editace probíhá opět ve WYSIWIG editoru.

Obrázek 1 - Webnode

Pro tvorbu náročnějších, komplexnějších stránek s větším množstvím nástrojů zpětné vazby je možné využít například blogovací systém Wordpress. Jedná se o publikační CMS systém (Content Management System, česky Systém pro správu obsahu), v dnešní době podle jeho webu je využíván více než 60 miliony lidí. Pro rozšíření funkce systému je k dispozici přes 25 tisíc doplňků (pluginů). Vlastní web je možné zřídit na adrese wordpress.com nebo si celý systém nainstalovat na vlastní server (či webhosting). Vzhledem k širokým možnostem systému je ale prvotní nastavení náročnější, než u dvou předchozích nástrojů. Další práce s trochou praxe je již velmi rychlá a přehledná.

SlideShare

Dalším nástrojem umožňujícím předat potřebné materiály žákům je SlideShare, což je jedna z nejstarších a nejrozšířenějších služeb pro publikaci prezentací či jiných dokumentů. SlideShare zobrazuje prezentace přímo online a umožňuje je vložit do libovolné webové stránky. V placených verzích lze analyzovat provoz i čas strávený návštěvníky nad jednotlivými slidy.

Dropbox

Dropbox slouží, podobně jako Google Drive, k ukládání souborů ve vlastním cloudovém prostoru na Internetu. Umožňuje také sdílení souborů mezi více uživateli, což se může ve výuce hodit. Výhodou tohoto nástroje jsou desktopoví klienti pro synchronizaci s lokálním počítačem. Další velkou výhodou, jež se uplatní zvláště při sdílení a upravování dokumentů mezi více uživateli, je verzování souborů. Naopak nevýhodou tohoto řešení může být synchronizace při každé změně souboru na všech aktuálně spuštěných klientech, což může generovat nechtěný datový provoz, jelikož se aktualizují všechny soubory nejen na cloudovém úložišti ale i na lokálních discích.

Padlet (Wallwisher)

Obrázek 2 - Padlet

Zajímavým nástrojem je Padlet, dříve Wallwisher. Jedná se o jednu z mnoha podobných virtuálních nástěnek, kam je možné umisťovat jak textové poznámky s odkazy, tak obrázky nebo i soubory. Je možné nastavit několik způsobů přístupu: veřejný, přes odkaz, heslo nebo emailovou pozvánku. Dokonce je možné nastavit jednotlivým přístupovým skupinám jiná oprávnění.

Pool Everywhere

Pro okamžitý sběr reakcí můžeme použít nástroj Pool Everywhere (opět jeden z mnoha podobných). Nabízí možnost okamžitého vytvoření ankety včetně průběžného sledování, jak posluchači hlasují – typicky pomocí svých vlastních přístrojů (například během přednášky). Může se hlasovat i přes web z PC, telefonu nebo dokonce přes SMS. Anketa může obsahovat jak výběrové otázky, tak otázky s otevřenou odpovědí. To znamená, že předčí funkčností známá hlasovací zařízení.

Edmodo

Pro plnohodnotnou spolupráci v rámci výuky můžeme použít Edmodo, kam lze vkládat texty, ankety, události, testy, a na vše reagovat. Je možné vytvořit několik skupin posluchačů a zapojit i rodiče. Edmodo nabízí i mobilní aplikaci pro iPad a Android. V průběhu jara 2013 jsem testoval verzi pro Android a bohužel jsem zjistil, že aplikace generuje při používání velký datový provoz, zvláště pokud bychom srovnávali s webovým přístupem za použití komprimace Opera Offroad mode. Tedy přínos mobilní aplikace je diskutabilní.

Hezké srovnání a popis několika podobných aplikací je možné nalézt ve článku Karla Moldříka Sociální sítě určené pro výuku.

Diigo

Dalším nástrojem pro spolupráci je Diigo, které nám umožňuje označovat a sbírat zajímavé poznatky z internetu (podobně jako například Evernote), vše třídit a sdílet. Ostatním dává možnost zpětné vazby a další spolupráce. Mezi výhody toho způsobu sběru informací z internetu patří hlavně to, že veškerý nalezený obsah je archivován. Proto nevznikne problém jako v případě, že si ukládáme pouze odkaz a stránka je přesunuta, změněna nebo smazána.

O Diigo i Evernote se nedávno psalo též v článku Učitel jako online kurátor.

Collaborize Classroom

Hlavní myšlenkou nástroje Collaborize Classroom je aktivní studentská angažovanost, kdy se ze samoučících studentů stanou studenti kooperující se svými vrstevníky s cílem učit se. Tím vznikne učící se společenství, kde díky spolupráci má každý student prospěch i z úspěchů ostatních. Učení se tím stává poutavé, efektivní a buduje kompetence potřebné pro život ve 21. století.

Desmos, iPiccy

Na závěr uvedu ještě pár pro mě zajímavých aplikací pro specifické operace, které též svým způsobem nabízejí určité možnosti pro spolupráci.

Zajímavým nástrojem pro tvorbu grafů a jejich sdílení je Desmos. Pomocí posuvníků při prohlížení grafů je možné měnit parametry a sledovat, jak se mění graf. Dá se předpokládat, že největší uplatnění najde při tvorbě vizualizací pro matematicky a přírodovědně založené předměty.

Obrázek 3 - Desmos

Pro grafické editace může posloužit online nástroj iPiccy. Jedná se o program typu Photoshop, ale mnohem méně komplikovaný. Možnosti editace jsou velmi jednoduché a intuitivní. Pro složitější úpravy je možné využít vrstev. Nabízí také jednoduché nahrávání výsledných prací na sociální sítě. Jinou podobnou aplikací je PixIr Editor, který již byl na Spomocníkovi popisován – Počítačová grafika v Pixlr Editoru.

A to je prozatím vše. Máte-li chuť se do hledání dalších výukově použitelných online nástrojů ponořit hlouběji, uvedu na závěr ještě několik odkazů na specializované výběry sestavené odborníky.

Další zajímavé přehledy použitelných nástrojů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.