Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Cloudová úložiště – OneDrive
Odborný článek

Cloudová úložiště – OneDrive

26. 2. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Karel Albrecht
Tento článek je součastí seriálu: Cloudová úložiště ve škole

Anotace

Třetí díl seriálu o možnostech ukládání dat online, jež se pomalu ale jistě stávají standardem pro technologie s přístupem do internetu. Tento díl se věnuje nástroji Microsoft OneDrive.

Charakteristika

V tomto díle série článků věnovaných cloudovým uložištím bude pozornost věnována službě Microsoft OneDrive (do minulého týdne nazvané SkyDrive). Vznikla sloučením jiných cloudových služeb, které firma Microsoft pro své zákazníky nabízela před samotným vznikem OneDrive. Jedná se o službu určenou k hostování souborů v online prostředí obecně nazývaném cloud (Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing). Pro její plné využití je potřeba být registrovaným uživatelem služeb Microsoftu. Výhodou zřízení tohoto účtu je možnost ke své vlastní emailové adrese přidružit většinu cloudových aplikací firmy Microsoft (viz Co je účet Microsoft?).

OneDrive nabízí souborové služby pomocí webového rozhraní postaveného na HTML5, které využívá technologii drag and drop. Další možností je práce s programy přímo propojenými s touto technologií (např. Microsoft Office) nebo instalace aplikace Microsoft OneDrive pro různé platformy. V současné době jsou dostupné verze pro pracovní stanice OS Windows Vista a vyšší (uživatelé verze XP musí využívat webové rozhraní), Windows Phone, iPhone, iPad a pro Android. Jejich základní charakteristiku lze nalézt na stránkách podpory Mobilních zařízení.

Vzhled služby OneDrive

Jaký prostor nabízí

Po registraci účtu Microsoft uživatel okamžitě získává na OneDrive zdarma 7GB prostoru pro ukládání svých dokumentů. V případě potřeby je zvětšení tohoto prostoru možné. Stačí v levé dolní části vybrat položku „Spravovat úložiště“, kde lze buď zadat kód, který uživatel při různých akcích pro tyto účely získal nebo vybrat jednu z možností ročního nákupu zvětšení prostoru (viz Možnosti upgradu po přihlášení).

Tarif Cena: Celkové místo
20 GB 190,00 Kč/rok 27 GB
50 GB 480,00 Kč/rok 57 GB
100 GB 960,00 Kč/rok 107 GB
200 GB 1 920,00 Kč/rok 207 GB

Ceny úložného prostoru

Zajímavostí je práce ve skupinách, které disponují dalším 1GB prostoru, jenž se neodečítá z celkové kapacity úložného prostoru. Skupiny, jak je patrné z obrázku, se zobrazují taktéž v levé části okna. Zakladatel má možnost do nich pozvat další registrované uživatele a může nastavovat práva k uloženým datům. Při vymazání souborů je k dispozici „Koš“, který odstraněné soubory schraňuje ještě po dobu minimálně 3 a maximálně 30 dnů podle zaplněnosti prostoru (viz Inside SkyDrive).

Synchronizace

V případě potřeby synchronizace vlastního zařízení se službou OneDrive je zapotřebí nainstalovat potřebnou aplikaci, která je dostupná pro různé platformy, jak bylo zmíněno výše. Po instalaci a spuštění dochází v zařízeních k synchronizaci s cloudovým úložištěm. Nejpropracovanější je aplikace pro Windows, která je buď integrována ve Windows 8, nebo se v nižších verzích doinstalovává. Je možno vybrat, která data budou synchronizována (většinou obsah dokumentů či samostatná složka). Zajímavostí je sdílení souborů v počítači bez nutnosti jejich nahrání do cloudu. V případě zapnutého PC, které má povolenou službu sdílení přes OneDrive, může uživatel přistupovat prostřednictvím internetu ke svým souborům, které tak lze přenést třeba i do počítačů Apple (Načtení souborů ve vašem počítači). Přehled počítačů, se kterými je OneDrive synchronizován, je viditelný v levé části rozhraní aplikace pod názvem „Počítače“, kde je také možno přistupovat ke všem souborům.

Cloudové aplikace

Podobně jako konkurence, nabízí OneDrive řadu přímo podporovaných formátů, které umí zobrazovat či dokonce i editovat. Mezi základní zobrazované formáty patří především obrázky, u kterých nabízí jejich prohlížení či prezentaci a základní manipulaci. Při uložení videa ve formátu podporovaném HTML5 je možné ho taktéž přehrávat přímo na webu. Samozřejmostí je podpora formátu PDF, který lze přes webové rozhraní nejen zobrazovat, ale také editovat pomocí cloudového programu Word Online.

OneDrive podporuje editaci celkem pěti typů dokumentů. Prvním je textový dokument podobný Wordu. Po výběru této možnosti se otevře Word Online, jež vypadá jako odlehčená verze klasického Microsoft Office Wordu. Stejným způsobem lze vytvořit sešit tabulkového kalkulátoru – v tomto případě pomocí aplikace Excel Online. Třetí možností je tvorba prezentace pomocí PowerPoint Online. Poslední klasickou aplikací, která spadá do dílny Microsoftu, je Poznámkový blok zde nazvaný OneNote Online. Zajímavým dokumentem, který přibyl jako poslední, je další dokument Exelu, do něhož je možné zapisovat pomocí automaticky generovaného online dotazníku. Název zní „Průzkum v Excelu“. Pro jeho sdílení stačí komukoli předat link a dotyčný se může (i bez registrace a účtu) stát respondentem. Stejným způsobem pomocí linků lze sdílet, či jen zpřístupnit pro čtení jakýkoliv soubor. Slabinou cloudového řešení Microsoftu do nedávna byla skupinová práce na jednom dokumentu. Poslední (Online) verze však tento problém vyřešila.

Průzkum na ZŠ

Jelikož učím na ZŠ, zajímalo mě, jak jsou na tom mí žáci s využíváním podobných cloudových aplikací. V rámci naší školy jsou žáci již od 4. ročníku s touto službou seznamováni a jsou vedeni k jejímu využívání tím způsobem, že si mezi sebou sdílejí své práce a já s nimi sdílím výukové materiály.

Cílem tohoto krátkého průzkumu bylo ověřit povědomí o cloudových službách a o jejich využívání u žáků na druhém stupni naší školy. Průzkumu se zúčastnilo celkem 71 žáků, kteří odpovídali celkem na čtyři otázky.

 

  1. Kolikrát týdně využíváte SkyDrive?“ Na tuto otázku odpovědělo 25 žáků, že službu používá méně než jednou týdně. 22 jich odpovědělo, že jedenkrát týdně což odpovídá využití jen ve škole a 13 odpovědělo dvakrát týdně, což může odpovídat záměru nasazení této služby. Kladně vyznívající jsou i další výsledky kde 6 žáků odpovědělo třikrát týdně, 1 žák čtyřikrát týdně a 4 žáci vícekrát než 4 krát týdně.
Počty využití SkyDrive týdně
  1. SkyDrive používám nejvíce ve škole?“ Jednalo se o uzavřenou otázku, kde respondent mohl odpovědět pouze Ano/Ne. 50 žáků odpovědělo ano a 21 uvedlo, že ne.
  2. Používáte i jinou cloudovou službu?“ Třetí otázka zjišťovala povědomí o jiných cloudových službách. 59 žáků odpovědělo, že nikoliv a pouze 8 žáků uvedlo Google Disk, 2 žáci iCloud a 2 žáci kombinaci všech včetně Dropboxu.
  3. Co vám chybí ve službě SkyDrive?“ Zde opět většina uvedla, že nic –  pouze pár respondentů uvedlo například: více prostoru, historie revizí souboru, komunikace s ostatními (nějaký chat).

Jak z průzkumu vyplývá, většina žáků službu používá, protože jsou k tomu vedeni. Z první otázky vyplývá, že přibližně 15% respondentů službu využívá i pro jiné než školní účely, popřípadě vícekrát týdně přistupují k výukovým materiálům. Toto tvrzení se může opřít i o druhou otázku, kde většina uvádí použití ve škole. Ve třetí otázce odpovědělo pouze 12 respondentů, že znají i jinou cloudovou službu. Tito respondenti jsou stejní, jako ti z první otázky, kteří službu využívají vícekrát týdně. Poslední otázka měla smysl pouze pro ty, kteří znají i jiné služby a mohou porovnávat. Vzhledem k malému počtu odpovědí nebylo možno vyvodit závěr.

Je zřejmé, že koncepce naší školy, tj. nahrazení lokální sítě online cloudovými službami ve výuce již od 1. stupně je krok správným směrem. Žáci budou tytéž služby používat nejen doma, ale jednou i v praxi.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Karel Albrecht

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cloudová úložiště ve škole.
Ostatní články seriálu: