Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Cloudová úložiště – Disk Google
Odborný článek

Cloudová úložiště – Disk Google

25. 2. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Aleš Přikryl
Tento článek je součastí seriálu: Cloudová úložiště ve škole

Anotace

Druhý díl seriálu o možnostech ukládání dat online, jež se pomalu ale jistě stávají standardem pro technologie s přístupem do internetu. Tento díl se věnuje asi nejrozšířenějšímu nástroji Google Disk.

Společnost Google snad není nutné příliš představovat. Jakožto jeden z největších internetových hráčů nabízí dle očekávání cloudové služby, jež se pomalu ale jistě stávají standardním řešením pro práci s daty. Vstupní branou k nabízeným službám byl poštovní účet služby Gmail, dnes stále více univerzální Google účet. Kromě promyšlené poštovní schránky tak uživatel získá přístup k řadě dalších užitečných aplikací, jako je například Kalendář, sociální síť Google+, blogovací služba Blogger, atd. Tyto aplikace jsou pro běžné osobní použití zdarma. Pro dosažení optimální funkčnosti je doporučeno přistupovat ke službám společnosti Google prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.

Disk Google

K těm zásadním aplikacím pak zcela jistě patří cloudové úložiště Disk Google (dále jen Disk). Velmi zjednodušeně řečeno, Disk Google představuje jakýsi virtuální externí disk s vlastním operačním systémem. Disk umožňuje běžné operace se soubory a složkami (vytváření, přejmenovávání, kopírování, mazání), ale také nahrávání souborů z počítače a naopak – stahování souborů do počítače. Prostředím a ovládáním Disk vzdáleně připomíná nástroj Průzkumník známý z Windows. Velkým přínosem je sdílení souborů, složek a dokumentů. Aplikace umožňuje určit, kdo má mít k souborům uživatele přístup: přátelé, rodina, kolegové, žáci, atd. Lze předpokládat, že sdílení se brzy ukáže jako zajímavá a praktičtější alternativa k běžnému zasílání e-mailových příloh.

Prostředí Google Disku

Úložiště

Úložiště aplikace Disk je sdíleno s dalšími dvěma službami: Gmail a Fotky. Celkový bezplatný úložný prostor činí velice slušných 15 GB. V případě větších nároků nezbývá, než si zaplatit některý z osmi nabízených tarifů. Měsíční poplatky jsou uvedeny v dolarech a nachází se v rozpětí 4,99 $/100 GB až 799,99 $/16 TB. Jen tak mimochodem, platbu je možné provádět další online aplikací společnosti Google, a tou je Peněženka.

Kancelářské aplikace

I kdyby Disk Google představoval „jen“ cloudové úložiště, jednalo by se jistě o užitečnou službu. Jenže Disk nabízí více. Především integrované kancelářské aplikace. Ty mohou s jistou rezervou posloužit jako alternativa k zavedeným desktopovým aplikacím. Samozřejmě, že např. tabulka vytvořená v prostředí Disku nemůže v žádném případě konkurovat možnostem MS Excelu. Na druhou stranu, kolik procent všech excelovských funkcí využívá běžný uživatel? Jaké soubory je tedy možné vytvářet? Z nativních formátů se jedná se o soubory typu: textový dokument, prezentace, tabulka, formulář, nákres. Mimo to si Disk poradí i s nejběžněji používanými formáty (MS Office, OpenOffice, PDF, atd.), které umí zobrazovat v náhledu. Navíc lze do prostředí Disku integrovat řadu dalších aplikací, jejichž soubory pak mohou být prostřednictvím Disku vytvářeny, ukládány a spravovány. Prostředí Disku umožňuje pro výuku důležitou spolupráci více uživatelů na jednotlivých dokumentech. K dispozici jsou i další užitečné funkce jako je automatická správa a kontrola verzí, komentáře k dokumentům a možnost chatování v rámci zpracovávaného dokumentu.

Desktopový klient a mobilní aplikace

Po nainstalování příslušného klienta do počítače lze k obsahu cloudového Disku přistupovat také prostřednictvím „klasické“ desktopové aplikace. Pak lze Disk navíc namapovat jako síťový disk. To se může jevit jako praktické řešení, zvlášť pokud je uživatel zvyklý na práci s dvoupanelovým správcem souborů. Díky klientu lze s obsahem Disku pracovat i v offline režimu. Po připojení k internetu zajišťuje klient automatickou synchronizaci dat mezi zařízením a obsahem Disku v cloudu.

Další možností je přístup k Disku pomocí mobilní aplikace na platformě Android. Díky tomu může uživatel ke svým cloudovým datům, jako jsou dokumenty, fotky, videa a další soubory, přistupovat prakticky odkudkoli. Soubory lze na Disk nahrávat přímo z mobilního zařízení.

Kterýkoli soubor je možné zpřístupnit i v režimu offline, aby k němu měl uživatel přístup, i když zrovna není připojen k internetu. Díky další zajímavé Google aplikaci Cloud Print lze soubory uložené na Disku odkudkoliv vytisknout na vybrané tiskárně přímo z mobilního zařízení.

Pokud ještě s Diskem nemáte žádné zkušenosti, pro Vaši hrubou představu může posloužit například tento stručný video návod.

Tipy na využití ve škole

Především je nutno mít na paměti, že Google Disk není primárně určen pro využití ve školách. I přesto se Disk nabízí jako vhodné řešení pro vytvoření osobního pracovního prostředí učitele, ve kterém může vytvářet a shromažďovat přípravy na hodiny, výukové materiály, testy, atd. Učitel dále může se žáky sdílet výukové materiály, interaktivní pracovní listy pro práci online, ankety, případně testy vytvořené pomocí formulářů. Zajímavým, i když pracnějším a organizačně náročnějším řešením je možnost vytvářet zadání přímo na míru jednotlivým žákům, a ta jim poté jmenovitě nasdílet, což se hodí zejména pro dlouhodobější úkoly a projekty. Učitel tak má kdykoliv přehled o práci jednotlivých žáků, může ji průběžně komentovat a usměrňovat.

Velkým úskalím Disku může být paradoxně jeho jednoduchost, která by mohla svádět k domněnce, že tak jednoduché věci přece není nutné koordinovat a každý učitel si to může udělat podle sebe. V lepším případě učitel nasdílí celou logicky strukturovanou složku svého předmětu se snadno identifikovatelným názvem tak, aby žáci měli na svých discích přehlednou strukturu v níž se dokážou orientovat.

Horší případ nastane, když se učitel rozhodne sdílet se žáky jednotlivé soubory, které se pak na jejich discích objevují bez jakékoliv struktury. V uživatelském rozhraní žáka pak velmi pravděpodobně nastane brzy naprostý chaos v podobě hromady nesourodých materiálů od různých učitelů pro různé předměty. Nedělám si příliš velké iluze o schopnosti našich žáků roztřídit různorodé materiály do logické a přehledné struktury. Nebo ještě hůře, žáci často ani nechápou, proč by to vlastně vůbec měli dělat. Pro smysluplné a přínosné využití Disku ve větším měřítku je dle mého názoru na straně školy nezbytná důkladná a promyšlená koncepce a metodická koordinace.

I v situaci, kdy učitelé potřebují pracovat společně, např. na nějakém školním projektu, má Disk co nabídnout. Při klasickém, dodnes běžném, způsobu práce s využitím lokálně provozovaných desktopových aplikací lze jen s velkým úsilím a velkou dávkou disciplinovanosti pracovního týmu zajistit správu a kontrolu verzí příslušných dokumentů. Ne tak s Diskem, díky němuž mohou učitelé pracovní dokumenty nejen bez problémů navzájem sdílet, ale také aktivně spolupracovat na vytváření nových dokumentů s využitím možnosti komentářů nebo chatování v rámci konkrétního zpracovávaného dokumentu.

Díky skupině osvícených učitelů vzniklo neformální společenství pro podporu Google technologií ve vzdělávání s názvem Google EDU Group ČR. Jedním z výstupů činnosti společenství je i videokonference (záznam vzniklý prostřednictvím dalšího zajímavého nástroje Google Hangout) představující Disk jako efektivní nástroj pro učitele. První díl přináší možnosti využití ve výuce a první seznámení, ve druhém dílu můžete vidět, jak funguje sdílení a spolupráce uživatelů.

Google Apps

Výše popsané možnosti vycházejí z popisu služeb společnosti Google, vázaných na osobní účet. Nabízí se ovšem i pokročilejší řešení v podobě sady aplikací nazvané Google Apps, která umožňuje organizacím provoz popisovaných služeb Google na vlastní doméně.

V prostředí Google Apps je možné spravovat jak používané aplikace, tak i uživatelské účty, jejichž počet není nijak omezen. Každý uživatel má k dispozici prostor o velikosti 30 GB, vyhrazený pro aplikace Gmail, Fotky a Disk. Na rozdíl od osobních Google účtů jsou uživatelé Google Apps ušetřeni reklam. Kromě běžných uživatelských účtů je možné vytvářet i účty, které nejsou spojené s konkrétní osobou, např. účet pro určité oddělení v organizaci nebo účet konkrétního projektu. K těmto účtům pak lze delegovat přístup určitým osobám.

Společnost Google garantuje u služby dostupnost vyšší než 99,9 % a prakticky nepřetržitou technickou podporu. Služba je k dispozici ve dvou variantách, a sice placená Google Apps pro firmy a Google Apps pro vzdělávání, která je zcela zdarma.

Shrnutí

Disk Google, stejně jako obdobná cloudová úložiště, oceníte v případě, že chcete mít svoje data vždy po ruce, bez ohledu na aktuální polohu a právě používané zařízení. Možná bychom měli zmínit ještě to, že využití cloudových aplikací pro práci s choulostivými daty, jako jsou např. osobní údaje žáků, vyžaduje velkou obezřetnost a především specifická řešení, ale to by bylo na samostatný článek. Pro výuku to problém nepředstavuje.

Velkým přínosem Disku je podpora spolupráce prostřednictvím sdílení souborů s možností komentáře a správou verzí. Jako bonus máte navíc možnost vytvářet jednoduché kancelářské soubory. Pokud nemáte speciální nároky na funkce, pro běžné účely tyto kancelářské aplikace naprosto dostačují. Důkazem je i tento článek vytvořený původně jako „Dokument“ (rozuměj textový soubor) právě v prostředí aplikace Disk Google.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aleš Přikryl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cloudová úložiště ve škole.
Ostatní články seriálu: