Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita
Odborný článek

Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita

6. 2. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Vlasta Kohoutová

Anotace

Národní institut pro další vzdělávání od 1. ledna 2014 převzal činnosti dosud vykonávané Národním institutem dětí a mládeže, který k 31. 12. 2013 zanikl.

 S účinností od 1. ledna 2014 se Národní institut dětí a mládeže (NIDM) sloučil s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Většina jeho agend tedy i nadále bude pokračovat a rozvíjet se pod hlavičkou NIDV.

 Po sloučení obou organizací převzal Národní institut pro další vzdělávání také garanci za realizaci národního projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací pro zájmové a neformální vzdělávání a konkurenceschopnost jeho účastníků. Aktivity projektu K2 směřují do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Pro spolupracovníky projektu K2 a zájemce o jeho výstupy to především znamená, že i letos poběží všechny jeho aktivity bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak se s ním budou setkávat na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

A co letos garanti ve svých klíčových aktivitách připravují?

 

KA 01 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (garant Mgr. Pavel Brabenec, brabenec@nidv.cz)

Probíhá pilotáž on-line systému pro řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání OLINA. Připravuje se další výběr organizací k zavedení nástrojů kvality pro pilotáž on-line sytému OLINA (http://olina.ka2.cz) . V rámci pilotáže se uskuteční:

 • Školení konzultantů k zavádění kvality
 • Tři pracovní workshopy na téma hodnocení hlavního procesu Výchova a vzdělávání v zájmovém a neformálním vzdělávání
 • Konzultace k zavádění kvality probíhající v pilotujících organizacích
 • Odborné konzultace – pilotující organizace využijí proškolených odborných konzultací
 • Vzdělávání prostřednictvím e-learningu v rámci pilotáže systému OLINA
 • Úprava nástrojů, příruček, vzdělávacích programů, metodik pro akceptaci připomínek pilotujících organizací

Na základě poznatků získaných z realizované pilotáže dojde ke konci roku 2014 k dílčím úpravám uživatelského prostředí on-line systému OLINA.


KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (garantka Mgr. Daniela Havlíčková, havlickova.d@nidv.cz)

 • Vyhlášení veřejné zakázky „Realizace vzdělávacího programu II“ (duben až říjen 2014)
 • Dva kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti vzdělávání, práce s dětmi a mládeží (duben, květen 2014)
 • Příprava vzdělávacího programu v modulu Plánování osobnostního rozvoje
 • Osvěta ke konceptu celoživotního učení, Osobního kompetenčního portfolia (http://okp.ka2.cz) a k uznávání neformálního vzdělávání
 • Oslovení dalších organizací k připojení se k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.
 • Tvorba metodik ke čtyřem vzdělávacím modulům

 

Garantky (Bc. Vlastimila Faiferlíková, faiferlikova@nidv.cz, Mgr. Petra Bláhová, blahova@nidv.cz ) studia pedagogiky i letos připravují vzdělávací kurzy pro pedagogy volného času, kteří vykonávájí dílčí přímou pedagogickou činnost, aktualizaci metodiky realizace studia pedagogiky volného času a vzdělávání lektorů v této oblasti.

Zájemci o vzdělávací kurzy, které probíhají v rámci projektu K2, se mohou přihlašovat prostřednictvím Vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz).

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu K2, obraťte se na garanty jednotlivých klíčových aktivit, kteří Vám rádi poradí.

Těšíme se na spolupráci.

Vlasta Kohoutová, NIDV, Projekt K2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Kohoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;