Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Evropský projekt The Living Schools Lab
Odborný článek

Evropský projekt The Living Schools Lab

3. 4. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Olga Sklenářová

Anotace

Informace o zapojení jedné pražské ZŠ do projektu The Living Schools Lab, jehož cílem je nacházet a sdílet postupy vhodného využití technologií ve školní praxi.

Představení projektu

The Living Schools Lab neboli zkráceně LSL je dvouletý projekt financovaný Evropskou unii, který je zaměřen na vytvoření sítě základních a středních škol pro sdílení zkušenosti při inovativním využití informačních a komunikačních technologií. Vznikl na konci roku 2012 díky evropským fondům a je podporován Evropskou komisí. Koordinátorem projektu je organizace European Schoolnet sídlící v Bruselu. Projekt má rozpočet 9,5 milionů EUR. Má řadů cílů a výstupů. Česká republika je zapojena prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce.

Zapojení škol

Projektu se účastní ZŠ Vodičkova, škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a počítačové grafiky.

V dnešní době je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Z České republiky na projektu pracuje 7 škol: tři základní školy a čtyři střední. Školy byly vybrány na základě výsledků výběrového řízení v rámci projektu iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) a rozděleny do dvou regionálních skupin dle typu školy a umístění. Do první skupiny byly vybrány základní školy z Prahy. Do druhé skupiny - střední školy z okresu Teplice. Cílem rozdělení dle regionů byla snazší komunikace, možnost návštěv, a také vyšší naděje na pokračování projektu po jeho oficiálním skončení.

Dále byly školy rozděleny do dvou úrovní - více pokročilé Advanced School (AS) a méně pokročilé Advanced Practitioner (AP). Dle původního návrhu pokročilejší školy měly ve svém regionu školit školy méně zkušené a šířit tak příklady dobré praxe. Na mezinárodních setkáních se měly získané zkušenosti dále šířit napříč zeměmi. V průběhu projektu se však ukázalo, že každá se zapojených škol je v některé oblasti dále a může předávat vlastní zkušenosti ostatním, dokonce i těm ze skupiny více pokročilých.

Zkušeností s britskou univerzitou

Do projektu je také zapojená britská University of Wolverhampton (UoW), která má bohaté zkušenosti v oblasti realizace projektů na regionální i mezinárodní úrovní. Jejím úkolem není hodnocení škol či sestavování žebříčku kvality vzdělávacích aktivit, ale vytvoření obecných doporučení, jakým způsobem efektivně zapojit ICT do výuky všech předmětu na škole. A to na základě sledování online aktivit, rozhovorů s učiteli a řediteli škol, nebo prostřednictvím návštěv výzkumníků ve školách. Ty se mohou na odborníky kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc či radu, jak zlepšit výuku efektivnějším zapojováním informačních a komunikačních technologií.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření živé sítě škol v rámci Evropské unie, které budou spolupracovat v oblasti zapojování a využití ICT ve výuce, budou si navzájem předávat zkušenosti a zlepšovat se v oblasti ICT. Důležitým aspektem projektu je získání know-how od českých a zahraničních škol v oblasti využití ICT ve výuce, zapojení ICT do managementu, chodu celé školy a komunikace mezi školou a veřejnosti. Projekt sleduje nové trendy vývoje výuky a ICT na evropských školách a snaží se šířit jejich použití v praxi. Cílem projektu není nabídnout školám finanční prostředky na nákup nových počítačů či jiných IT technologií. Zahrnuje ale finanční podporu zapojených učitelů a hrazení jejich účasti na mezinárodních akcích.

Témata a způsob spolupráce mezi školami je velmi otevřený. Do velké míry záleží na samotných školách, jaké společné téma si vyberou, jakým stylem budou spolupracovat a kolik zkušenosti si z projektu odnesou.

Setkání škol

Na začátku projektu se české školy poprvé setkaly v Praze a vytvořily základní plán (dokument STEMP), jak chtějí v projektu pokračovat. První téma, které bylo vybráno pro první etapu projektu, bylo „Collaborative work in the classroom and beyond“. Školy se nejprve navzájem navštívily, a ukázaly, jak se moderní informační technologie využívají na jejich škole. Základní škola Dr. Edvarda Beneše z Prahy 9 předvedla, jak se na škole využívají IPody v hodině anglického jazyka na I. stupni. Základní škola Vodičkova z Prahy 1 měla ukázkovou hodinu využití počítačů při tvorbě animovaných filmů v hodině počítačové grafiky a multimediální výchovy na II. stupni. Školy se dohodly na další spolupráci vytvořením společného projektu.

Zapojení dalších škol

Cílem je také zapojit do projektu další školy po celé republice. Proto vznikla on-line platforma nazývaná CoP - Community of Practice. Učitelé v této komunitě po předchozí registraci diskutují, chatují a sdílejí příklady dobré praxe: videa, plány hodin či jiné výstupy. Dalším využitím komunity je nabídka školení a online webináře na různá témata jako např. „How to engage parents in the use of mobile devices in school?“ nebo „The use of SMART Interactive Whiteboard tools in teaching“, apod.

Setkání v Lisabonu a závěrečná konference v Dublinu

První mezinárodní setkání se konalo v  městě Lisabonu ve dnech 21. - 23. dubna 2013 na půdě ministerstva školství Portugalska. Zúčastnilo se ho téměř 60 učitelů z celé Evropy. Účastníci byli rozdělení do čtyř pracovních skupin za účelem předávání si zkušenosti, výukových materiálů atd. Dále byly na programu četné přednášky, práce ve skupinách, diskuze s ostatními pedagogy o využití ICT ve výuce.

Zapojené školy měly za úkol natočit krátké video o tom, jak se na jejich škole využívá ICT a jiné moderní technologie. Náš film je umístěn na Youtube:

Living_Schools_Lab_ZS_Vodičkova

Další informace o naší účasti jsou k dispozici na stránkách školy, kde se popisuje celý projekt (Jak bude vypadat výuka ve třídě budoucnosti).

Na závěr projektu proběhne setkání na letní škole, která se bude konat 16. - 17. května 2014 v irském Dublin West Education Centre. Zde se bude diskutovat o úspěšnosti projektu, jeho slabých a silných stránkách a o možnosti jeho pokračování.

Zapojením do projektu LSL navázala ZŠ Vodičkova nové kontakty a bude pokračovat v další případné spolupráci. O tom, jak se nám daří integrovat technologie do výuky, vás budeme nadále informovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Olga Sklenářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.