Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Hledání cesty k podpoře uznávání neformálního vzdělávání
Odborný článek

Hledání cesty k podpoře uznávání neformálního vzdělávání

22. 4. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Vlasta Kohoutová

Anotace

Pracovníci projektu K2 uspořádali v úterý 15. dubna 2014 již třetí setkání při hledání cest k uznávání neformálního vzdělávání. Tentokrát přizvali ke kulatému stolu zástupce zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborné veřejnosti a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Z podnětu projektu K2 a jeho aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání se konal v úterý 15. dubna 2014 v Černé labuti, Na Poříčí v Praze 1 již třetí kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Sešli se u něj zástupci vzdělavatelů, zaměstnavatelů, neziskových organizací a odborné veřejnosti, aby si vyměnili své poznatky a zkušenosti z této oblasti.

Cíle a činnost klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání národního projektu K2, jehož realizátorem je Národní institut pro další vzdělávání, představila její garantka Mgr. Daniela Havlíčková. Objasnila čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání: „… uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání; Uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů; Formální uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany státu (Zákon 179/2006 Sb.); Uznání vlastních kompetencí samotným jedincem, který se učí a vzdělává tak, aby byl schopen si své kompetence, získané a rozvinuté neformálním vzděláváním, uvědomit, prezentovat je, aby poznal sám sebe a mohl na nich založit plán osobnostního rozvoje, včetně kariérního“. Připomněla dokument Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží (Memorandum), ke kterému se připojilo již 31 signatářů z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Upozornila také na blížící se PR kampaň k osvětě Osobního kompetenčního portfolia, podpůrného nástroje k sebepoznání, sebehodnocení a získání přehledu o nabytých kompetencích.

Pavel Trantinam člen expertní skupiny Rady Evropy a Evropské komise k uznávání neformálního vzdělávání, zdůraznil rostoucí význam oblasti uznávání neformálního vzdělávání v evropském měřítku a téma zvyšující se nezaměstnanosti mladých lidí. Představil závěry studie vlivu neformálního vzdělávání v organizacích mládeže na zaměstnatelnost mladých lidí prostřednictvím rozvoje tzv. měkkých kompetencí, která vznikla z pověření Evropského fóra mládeže ve spolupráci s University of Bath a GHK Consulting. Z šetření vyplynula řada zjištění, např. že existuje shoda mezi kvalifikacemi, které požadují zaměstnavatelé, a dovednostmi, které rozvíjejí mládežnické organizace; u mladých lidí s vyšším zapojením v mládežnických organizacích se vyvíjí vyšší úrovně dovedností; mladí lidé jsou si vědomi měkkých dovedností, které rozvíjejí, ale musejí být sebevědomější při jejich prezentaci. Ze studie dále vyplynulo, že zaměstnavatelé jsou nedostatečně informováni o tom, „co se děje“ v oblasti mládeže, a uznali, že to při přijímání pracovníků může ohrožovat uznávání zkušeností z mládežnické organizace. Mládežnické organizace proto potřebují vytvořit svou „značku“, lépe čitelnou pro zaměstnavatele.

Na toto zjištění navázal svým vystoupením Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. Připustil, že společenské povědomí o existenci a kvalitě mládežnických organizací u nás není ještě takové, jaké by si zasloužily. Zdůraznil, že by měly tyto organizace, co se týče vzdělávání dětí a mládeže, více spolupracovat nejen mezi sebou, ale především se školami.

V dalším bloku kulatého stolu hovořila PhDr. Helena Marinková, Ph.D. z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) o Národní soustavě kvalifikací (NSK) a přiblížila obsah projektu UNIV 3, podporu procesů uznávání a přípravu programů dalšího vzdělávání – rekvalifikací – podle standardů NSK. Zkušenosti s realizací projektu UNIV v praxi pak přiblížil Ing. Jiří Drápal, zástupce ředitele Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech.

Dalšími tématy setkání bylo představení realizačního plánu programu Záruky pro mládež ČR Ministerstva práce a sociálních věcí, hovořilo se také o možnostech kariérového poradentství z pohledu programu Euroguidance. Ing Jiří Vojtěch z NÚV přítomné podrobně seznámil s projektem VIP kariéra II a kariérovým poradenstvím v podmínkách kurikulární reformy. Zástupci Fondu pro další vzdělávání představili projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který má podpořit zaměstnanost mládeže v České republice a který probíhá ve spolupráci s MPSV, a Národní soustavu povolání, jež obsahuje popisy cca 3 000 povolání a typových pozic existujících v České republice. S příspěvkem na téma „Mladí uchazeči o práci versus personalisté a zaměstnavatelé“ vystoupila v závěru kulatého stolu Mgr. Zora Kusnjerová, projektová manažerka z Grafton Recruitment, s. r. o. Poukázala na rozdíly mezi personálními agenturami a zaměstnavateli, jaké mají požadavky na absolventy a jak by měl vlastně vypadat profesní životopis absolventa, aby potenciálního zaměstnavatele zaujal.

Závěrečná diskuse potvrdila, že uznání neformálního vzdělávání ve všech rovinách zmíněných v úvodu si stále hledá cestu na výsluní a že k tomu budou třeba další vzájemná setkání a užší spolupráce vzdělavatelů, zaměstnavatelů, zástupců státní správy i organizací věnujících se dětem a mládeži ve volném čase.

Další příležitost jednat o této problematice bude na čtvrtém Kulatém stole k uznávání neformálního vzdělávání, který se uskuteční v květnu.

Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání. Je koncipován jako individuální projekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky). Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2, NIDV

 


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Kohoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.