Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Zapojte se do Výzvy 51!

Ikona informativni

Zapojte se do Výzvy 51!

Autor: Markéta Čonková
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Výzva učitelky ZŠ nabádající kolegy k smysluplnému zapojení do nejnovější iniciativy MŠMT, jejímž cílem je proškolit pedagogy v práci s mobilními dotykovými technologiemi a zároveň je jimi též vybavit.
Klíčová slova: DVPP, vzdělávací technologie, tablet, Výzva 51, MDT, zvyšování kvalifikace

V poslední době se velmi často diskutuje výuka doprovázená mobilními dotykovými technologiemi (MDT). Záměrně užívám tuto formulaci, jelikož aktuálně módní spojení “výuka s tablety” může vést k dezinterpretaci. Výuka s MDT je velice aktuální díky Výzvě 51, kterou začátkem dubna 2014 zveřejnilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ráda bych proto uvedla několik faktů, které mně připadají důležité, mnohdy opomíjené, a které se budou týkat všech v budoucnu proškolených pedagogů.

  • MDT jsou nástrojem a měly by tak být používány. MDT není výuka, není to učitel. Budeme li se bavit konkrétně, tak např. tablety a mobilní telefony nenahradí (jak již psal Libor Klubal ve svém článku Tablet – a k čemu je to vlastně dobré?) stolní PC ani notebooky ve všech směrech. Tablety a mobilní telefony ale mají jiné přednosti, které lze v porovnání s tradičními technologiemi využít. Patří mezi ně např. mobilita, dotykovost, rychlost, intuitivnost… V běžném životě také nebudete používat kladivo tam, kde pomůže vrtačka.
  • Nikdo nikoho nenutí k zavedení výuky s podporou MDT. Pokud váš zaměstnavatel bude na tomto trvat i přes váš nesouhlas, nikdo nikomu nebrání najít si zaměstnavatele nového, se kterým budete více spřízněni*. Vždyť vstupujeme li do nějaké firmy, měli bychom být seznámeni s její kulturou a věřit v podobné hodnoty.
  • Práce s MDT není primárně a výhradně postavená na stahování edukačních aplikací. Ještě před deseti lety si nikdo neuměl dobře představit, že by si žák během hodiny našel nějakou aktualizovanou informaci mimo učebnice nebo si individuálně něco procvičil. Nebylo snadné do školy přinést drahou kameru a natočit se. V současné době tablety a chytré telefony jednoduše umožňují nejen výše zmiňované, ale mnohem více (Online procházky – příklad opravdové inovace).
  • Budete li chtít využívat MDT efektivně a dlouhodobě, bude třeba investice vašeho času, podobně jako jste kdysi investovali čas do sebevzdělávání během vysokoškolského studia. A ano, s největší pravděpodobností vám to nikdo nezaplatí. Pokud ale chceme svou práci dělat dobře a odpovědně, sebevzdělávání musí zůstat prioritou. V jiných vysokoškolských profesích je tomu obdobně. Základem je chtít.
  • V dnešní době je třeba naučit se efektivně a pružně reagovat na vzniknuvší výzvy, nová technická a pedagogická řešení. Bezproblémová integrace jakékoli technologie je otázkou přístupu. Aby vše efektivně fungovalo, budou se muset pravděpodobně přizpůsobit nejen pedagogové a žáci, ale také např. školní bezdrátová síť, školní úložiště. V neposlední řadě bude potřeba s integrací MDT do výuky začít počítat už při plánování hodin (a tím pádem i ŠVP).

O zapojení MDT bychom měli přemýšlet z hlediska jejího efektivního využití jak pro pedagogy, tak pro žáky. Mezi těmi, kterých se bude Výzva 51 týkat, bude několik skupin učitelů. Budou tam ti, kteří si udělají názor během série školení. Budou tam ti, kteří budou nadšeni, protože již nějaké dobré příklady užití MDT v praxi viděli, a chtěli by se dozvědět více. A budou tam též takoví, kteří nebudou této změně nakloněni z různých důvodů. Fakta, o kterých jsem psala výše, se týkají všech skupin. Ať už patříte ke kterékoli z nich, bude pro vás následující rok velmi důležitý. Ráda bych vás upozornila, že možnost, kterou dostanete, jiní nejspíše nedostanou. Pokud se vám podaří vybrat takové zařízení, které pro vás bude přínosem, budete mít velmi usnadněnou práci oproti těm, kteří nadále budou shánět prostředky, budou-li si chtít něco podobného pořídit.

Pokuste se, prosím, následující rok věnovat pečlivému zvážení, v jakých oblastech pro vás využití MDT bude efektivní. Neuzavírejte se do svého přesvědčení a mějte mysl otevřenou novým postupům a možnostem. Nejste li spokojeni, zkoušejte vymýšlet něco nového (viz Problémy standardizace podle Socola).

Nově získané technologie vám navíc umožní zjistit, že na světě je mnoho jiných pedagogů, kteří řeší podobné problémy jako vy, s nimiž se můžete spojit a vzájemně si pomáhat. Pokud budete v sílu MDT ve výuce věřit, vynaložené úsilí se vám vrátí v podobě pozitivních výsledků vašich žáků.

 

*Poznámka Spomocníka: Je rozdíl mezi tím, když bude zaměstnavatel nutit učitele umět technologie ve výuce použít, a tím, když ho bude nutit za každou cenu nově získané přístroje do výuky nasadit jen proto, že to nějaký projekt žádá. I to se bohužel stává!

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 28. 04. 2014
Zobrazeno: 5383krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČONKOVÁ, Markéta. Zapojte se do Výzvy 51!. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18727/ZAPOJTE-SE-DO-VYZVY-51.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: E KocourekVloženo: 01. 05. 2014 12:28

Rád bych si upřesnil několik okolností, které připadají důležité mně. Autorka píše, že "tablety a mobilní telefony mají (...) přednosti, (...) Patří mezi ně např. mobilita, dotykovost, rychlost, intuitivnost…"  Opravdu autorka považuje všechny čtyři tyto vlastnosti za přednosti?

Třeba dotykovost - někomu může ovládání zařízení pomocí dotykové obrazovky připadat ne jako přednost, ale jako nesnáz - jako daň a cena, kterou se platí za mobilitu. A jelikož kvalitnější zařízení přináší možnost připojit (kabelem a/nebo bezdrátově) hardwarovou klávesnici a případně i další ovládací zařízení, a jelikož přední výrobce se vrací k ovládání tabletu pomocí stylusu, asi takových uživatelů není zanedbatelné množství.

Další předností má být "intuitivnost". Vymezení významu tohoto termínu jsem nikde nenašel. Prof. Kohoutek vysvětluje "intuitivní" jako "chápající problémy bez dlouhého racionálního uvažování", a v programátorské praxi znamená "intuitivní ovládání" totéž co "neexistuje manuál". Je něco z tohoto ta údajná přednost?

O použití tabletů a dalších mobilních zařízení ve výuce se na rvp.cz psalo a píše hodně. Pokud si vzpomínám, nejčastěji bylo používáno označení "technologie", prostě jen technologie. Připadá mi, že autorka z této praxe vybočuje, neboť považuje dotykovost za tak významnou či dokonce převratnou vlastnost, že ji vložila i do zkratky, jíž ta nová zařízení označuje ona. Zajímá mě proč.

K samotné Výzvě 51: Kdyby mi někdo poslal text, ve kterém by se někde hodně zkraje psalo "Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků", první by mě napadlo, že si ze mne dělá blbou srandu.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 02. 05. 2014 07:25

Pane Kocourku, jsem si jist, že vyjadřujete názor poměrně velké části učitelů Jsme proto rádi, že nám ho předkládáte. Do svých úvah pro příště, prosím, zahrňte též to, co si o novinkách v podobě tabletů ve výuce myslí žáci. Bez toho se budete dostávat do stále větší izolace.
Ta dotykovost prostě ovládla současný svět. Způsob práce je s ní docela jiný. Naše staré osvědčené způsoby založené na klávesnici si sice zatím ponecháme, a možná i psaní na papír, ale celkový pohled na možné formy využití vstupních zařízení doznává velkých změn. I já se bez stilusu neobejdu. Vězte ale, že pro naše žáky již je totykový displej standardem. Co s tím, přizpůsobíme se, nebo jim budeme vnucovat naše zastaralé postupy?

Autor: E KocourekVloženo: 02. 05. 2014 22:30

Co si o novinkách v podobě tabletů ve výuce myslí žáci, případně co si studenti myslí o čemkoli, to zajisté mohu do mých úvah zahrnout, ale přiřadím těmto údajům patřičnou váhu (blízkou nule). Pokud mohu soudit, uživatelé tabletů (a mobilů) s dotykovým ovládáním mezi studenty mírně převažují, ale někteří studenti si stále na hodiny nosí notebook a jiní mají u tabletu klávesnici. Takže já tu "izolaci" klidně risknu.

Že je dotykový displej pro studenty standardem? Cha! Pro některé studenty je standardem umísťovat svoje soubory na plochu, nechávat si pitomými aplikacemi (nebo chytrými kancelářskými balíky) vnutit takové umístění pro svoje údaje, kde ty svoje údaje už nikdy nedohledají, a obecně pracovat se svými daty zcela bezkoncepčně (např. bez přihlédnutí k okolnosti, že se svými daty budou chtít pracovat ještě za týden, za měsíc, za rok). Úkolem učitele přece je vyhnat jim ty největší pitomosti z hlavy, a ne je v tom podporovat!

Trvám na tom, že vámi vzývané dotekové displeje jsou jen okamžitá z nouze ctnost, jen aktuální řešení problému, jak ovládat mobilní zařízení s minimálními nároky na prostor. Až technologie opět pokročí a mobilní zařízení se budou ovládat pohledem (nasměrováním oka) nebo (bezdotykovou) gestikulací poblíž mobilního zařízení nebo bioelektrickými proudy v zápěstí uživatelovy ruky, co uděláte vy, pane Brdička? Opevníte se na ztracené vartě a budete nadále hlásat, že jedině dotekovost je to pravé ořechové?

A budete se stále označovat za informatika?

Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 04. 05. 2014 08:48

Autorka slibuje "několik faktů", ale předkládá (zejména v bodě 4) spíše tradiční IT "propagandu". Určitým vyvrcholením myšlenkového schematu je pak výrok, že "nikdo nikomu nebrání najít si zaměstnavatele nového". Budou se kvůli MDT dávat vývědi?

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 04. 05. 2014 09:35

To by mě opravdu uráželo, kdyby mi někdo chtěl vkládat do úst tvrzení, že tablet je jediným spásným řešením pro výuku. Odpovím dvěma vlastními citáty:

1. "Je stále jasnější, že tyto nové přístroje do značné míry nahradí dříve běžné stolní i přenosné počítače. Steve Jobs tyto tradiční velké přístroje přirovnává k náklaďákům, jež sice nezaniknou, ale bude jich třeba daleko méně. Měli bychom si ale uvědomit, že se bez nich asi ani ve školách budoucnosti neobejdeme." Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1, 14.3.2011

2. " Dnes se skutečně velké oblibě (podporované výrobci i prodejci) těší tablety a dodávají do škol na celém světě ve velkém (Praha 6 spouští jako první v ČR unikátní projekt Škola na dotek). Jsou případy, kdy to jistě je rozhodnutí zcela správné (iPad jako iSEN speciálního pedagoga). Mám-li zprostředkovat názory odborníků z kurzů, jichž jsem se právě zúčastnil, je pro takovou typickou „normální“ kombinovanou školu pořád nejvhodnějším vybavením netbook (např. Chromebook) připravený na práci v mracích vybavený klávesnicí a USB portem pro případné zálohování dat na flashku. V našich podmínkách bude jistě nutné zkoumat též možnost využití vlastních mobilních zařízení žáků, tj. BYOT (Noste si vlastní přístroje!). Některé rotační a skupinové modely práce řeší problém vzniklý tím, že ne všichni žáci jsou vybaveni vlastními přístroji (třeba Mitrovy čtveřice SOLE)." Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání, 9.12.2013

Autor: Petr KoubekVloženo: 04. 05. 2014 10:42

Závěr textu paní kolegyně deklaruje pozitivní dopady vyučování s využitím MDT na výsledky žáků jako příslib a motivaci pro učitele zapojit se do zvažování atd. Nacházíme se tedy ve fázi zvažování, vč. rozvažování nad psychikou teenagerů a jejich učebními potřebami danými stupněm vývoje jejich osobnosti, tedy v období experimentu a potvrzování hypotéz, a nebo je již zde období pro plošnou podporu této technologie ze peníze z ESF? Jen se ptám :) .

Sám nevím, v dějepisu bych samozřejmě využíval možnosti, aby se žáci dostali k různým textům a dokumentům naráz a bez mého kopírování (...), při komunikaci a rétorice bych zajisté využil možnosti instantního nahrávání souvislých projevů a možnosti jejich bezprostřední kritické reflexe a korekce... Otázkou je, od jakého věku žáků tenhle vítr vpustit do tříd a jaký bude skutečný dopad této změny na kognitivní schopnosti žáků jako je paměť, soustředění, ale i na schopnosti volní, jako je překonávání překážek, trpělivost apod.

Ano, vím, ten vítr už v té třídě (většinově výhradně na straně žáků) máme a pěkně fičí...

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 04. 05. 2014 17:52

Řekl bych, že to, kam dojdeme, budeme-li ten vítr ignorovat, je již docela zřejmé. Souhlasím, že jsme ve fázi experimentování. Jen jsme si možná ještě nestačili uvědomit, že to je fáze konečná. Od teď již nikdy experimentovat nepřestaneme. Na přesné návody a poučky nečekejte. Snažte se hledat a přijímat poznatky těch, kteří jsou na cestě před vámi. Kdyby jen k tomu byly tablety učiteli využity, byl by to obrovský úspěch. Bohužel nemám o tom, jak budou školení vypadat, zatím nejmenší tušení. Obávám se, že by obsahem mohlo být vnucování proprietárních hotových řešení, a to by mohlo učitele dovést úplně jinam.

Autor: E KocourekVloženo: 04. 05. 2014 19:26

Vyložil jsem si tento článek - možná mylně - jako apoteózu dotykovosti. Vyložil jsem si komentář p.Brdičky vložený 02. 05. 2014 07:25 jako nadšené připojení se k apoteóze dotykovosti, navíc spojené s odsudkem používání zařízení ne-jenom-dotykových ("nebo jim budeme vnucovat naše zastaralé postupy?"). A nyní se dovídám, že i to jsem si vyložil mylně.

Tak jak to teda je? Zdá se mi, že ať vyberu jakékoli stanovisko k čemukoli, v rozsáhlé bibliografii p.Brdičky se vždy najde (nejméně jeden) text toto stanovisko nadšeně podporující, a další (nejméně jeden) text toto stanovisko ostře a jednoznačně odmítající.

Na trochu jiné téma: doporučuji, abychom se dohodli, že ono "T" ve zkratce BYOT neznamená "tablet".

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 04. 05. 2014 22:10

Panu Kocourkovi nebude jistě nic z toho, co říkám, po chuti. Vedeme spolu polemiku dlouhodobě. Budu se s tím muset smířit. Tablety do škol osobně nechápu jako "apoteózu dotykovosti", ale jako možnost vybavit větší množství učitelů osobním zařízením, které jim bude k užitku. O tom, jak by ten užitek měl vypadat, mám určitou představu. Nakonec o ní pojednává má "rozsáhlá bibliografie". K Výzvě jsem měl ve skutečnosti od počátku výhrady - http://goo.gl/c6HYRk.
Pod "zastaralými postupy" si představuji především ty, které považují žáka za nesvéprávného a jeho názorům přikládají váhu "blízkou nule".
Mimochodem, to T v BYOT nebyly nikdy tablety, ale Technology. Postupně začíná převládat D jako Device.