Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Zapojte se do Výzvy 51!

Zapojte se do Výzvy 51!

Informativní příspěvek
Autor: Markéta Čonková
Výzva učitelky ZŠ nabádající kolegy k smysluplnému zapojení do nejnovější iniciativy MŠMT, jejímž cílem je proškolit pedagogy v práci s mobilními dotykovými technologiemi a zároveň je jimi též vybavit.

V poslední době se velmi často diskutuje výuka doprovázená mobilními dotykovými technologiemi (MDT). Záměrně užívám tuto formulaci, jelikož aktuálně módní spojení “výuka s tablety” může vést k dezinterpretaci. Výuka s MDT je velice aktuální díky Výzvě 51, kterou začátkem dubna 2014 zveřejnilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ráda bych proto uvedla několik faktů, které mně připadají důležité, mnohdy opomíjené, a které se budou týkat všech v budoucnu proškolených pedagogů.

  • MDT jsou nástrojem a měly by tak být používány. MDT není výuka, není to učitel. Budeme li se bavit konkrétně, tak např. tablety a mobilní telefony nenahradí (jak již psal Libor Klubal ve svém článku Tablet – a k čemu je to vlastně dobré?) stolní PC ani notebooky ve všech směrech. Tablety a mobilní telefony ale mají jiné přednosti, které lze v porovnání s tradičními technologiemi využít. Patří mezi ně např. mobilita, dotykovost, rychlost, intuitivnost… V běžném životě také nebudete používat kladivo tam, kde pomůže vrtačka.
  • Nikdo nikoho nenutí k zavedení výuky s podporou MDT. Pokud váš zaměstnavatel bude na tomto trvat i přes váš nesouhlas, nikdo nikomu nebrání najít si zaměstnavatele nového, se kterým budete více spřízněni*. Vždyť vstupujeme li do nějaké firmy, měli bychom být seznámeni s její kulturou a věřit v podobné hodnoty.
  • Práce s MDT není primárně a výhradně postavená na stahování edukačních aplikací. Ještě před deseti lety si nikdo neuměl dobře představit, že by si žák během hodiny našel nějakou aktualizovanou informaci mimo učebnice nebo si individuálně něco procvičil. Nebylo snadné do školy přinést drahou kameru a natočit se. V současné době tablety a chytré telefony jednoduše umožňují nejen výše zmiňované, ale mnohem více (Online procházky – příklad opravdové inovace).
  • Budete li chtít využívat MDT efektivně a dlouhodobě, bude třeba investice vašeho času, podobně jako jste kdysi investovali čas do sebevzdělávání během vysokoškolského studia. A ano, s největší pravděpodobností vám to nikdo nezaplatí. Pokud ale chceme svou práci dělat dobře a odpovědně, sebevzdělávání musí zůstat prioritou. V jiných vysokoškolských profesích je tomu obdobně. Základem je chtít.
  • V dnešní době je třeba naučit se efektivně a pružně reagovat na vzniknuvší výzvy, nová technická a pedagogická řešení. Bezproblémová integrace jakékoli technologie je otázkou přístupu. Aby vše efektivně fungovalo, budou se muset pravděpodobně přizpůsobit nejen pedagogové a žáci, ale také např. školní bezdrátová síť, školní úložiště. V neposlední řadě bude potřeba s integrací MDT do výuky začít počítat už při plánování hodin (a tím pádem i ŠVP).

O zapojení MDT bychom měli přemýšlet z hlediska jejího efektivního využití jak pro pedagogy, tak pro žáky. Mezi těmi, kterých se bude Výzva 51 týkat, bude několik skupin učitelů. Budou tam ti, kteří si udělají názor během série školení. Budou tam ti, kteří budou nadšeni, protože již nějaké dobré příklady užití MDT v praxi viděli, a chtěli by se dozvědět více. A budou tam též takoví, kteří nebudou této změně nakloněni z různých důvodů. Fakta, o kterých jsem psala výše, se týkají všech skupin. Ať už patříte ke kterékoli z nich, bude pro vás následující rok velmi důležitý. Ráda bych vás upozornila, že možnost, kterou dostanete, jiní nejspíše nedostanou. Pokud se vám podaří vybrat takové zařízení, které pro vás bude přínosem, budete mít velmi usnadněnou práci oproti těm, kteří nadále budou shánět prostředky, budou-li si chtít něco podobného pořídit.

Pokuste se, prosím, následující rok věnovat pečlivému zvážení, v jakých oblastech pro vás využití MDT bude efektivní. Neuzavírejte se do svého přesvědčení a mějte mysl otevřenou novým postupům a možnostem. Nejste li spokojeni, zkoušejte vymýšlet něco nového (viz Problémy standardizace podle Socola).

Nově získané technologie vám navíc umožní zjistit, že na světě je mnoho jiných pedagogů, kteří řeší podobné problémy jako vy, s nimiž se můžete spojit a vzájemně si pomáhat. Pokud budete v sílu MDT ve výuce věřit, vynaložené úsilí se vám vrátí v podobě pozitivních výsledků vašich žáků.

 

*Poznámka Spomocníka: Je rozdíl mezi tím, když bude zaměstnavatel nutit učitele umět technologie ve výuce použít, a tím, když ho bude nutit za každou cenu nově získané přístroje do výuky nasadit jen proto, že to nějaký projekt žádá. I to se bohužel stává!

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.