Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Online aplikace bez registrace
Odborný článek

Online aplikace bez registrace

15. 5. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Hanka Šandová
Spoluautor
Hanka Šandová

Anotace

Přehled online aplikací využitelných velmi snadno a rychle ve výuce díky tomu, že nevyžadují registraci. Jedná se tím pádem o produkty, které jsou k dispozici zcela zdarma.

Asi každý učitel vedoucí žáky k využití online aplikací se občas dostane do potíží způsobených tím, že se jim nedaří se k nějaké službě přihlásit, často proto, že zapomněli heslo. V takové situaci život dost usnadňuje, můžete-li alespoň něco dělat bez registrace a přihlašování, zdarma, snadno a rychle. Takových aplikací je ovšem dost málo. Když už nějaké jsou, tak dobře skryté a spíše než vyhledávač vám o nich poví kolega, nebo třeba tento článek.

Přehled, který se vám dostává do rukou, byl inspirován obsáhlým soupisem volně dostupných webových aplikací nerůznějších druhů, provedení, ale i kvality kanadského učitele Nathala Halla - Webtools: No Registration Needed For Students. Jenže těch nástrojů, mnohdy již neaktuálních, sebral trochu moc. Dá se v nich jen velmi špatně orientovat a projít jeden po druhém se ne každému chce. Proto jsme se rozhodli vám pomoci a vyzkoušeli jsme je za vás. Zde je výběr těch nejlepších, pohodlně využitelných přímo při výuce.

  Název Téma Popis
1. PoLL CODE HTML, ankety Jedná se o velmi přehlednou a intuitivně ovládanou aplikaci pro tvoření dotazníků pro webové stránky. Stačí napsat otázku a vyplnit možné odpovědi. V menu na levé straně je možné nastavit formátování otázky (barvy, písmo, …), napravo je pak vidět náhled výsledku. Dominantní je tlačítko s nápisem „get Poll Code!“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí kód vytvořené dotazníkové otázky, který je pak možné zkopírovat do vlastní webové stránky. Tato webová stránka může učitelům dobře posloužit k rozboru HTML kódu.
2. Vorbeo HTML, ankety Tato internetová stránka přináší v podstatě stejné možnosti jako předchozí. Je o něco jednodušší a ani možností zde není tolik, nicméně poslouží stejně dobře.
3. Hanzo HTML, ankety Pro vytvoření rychlé ankety, možnost jedné nebo více možností. Po nastavení parametrů vygeneruje odkaz na anketu a html kód, který je možné vložit do vlastní webové stránky.
4. QR code business cards QR kódy Vytvoření jednoduché vizitky obsahující QR kód zadáním údajů do formuláře kam lze přidat i url obrázku. Po jeho odeslání se vygeneruje vizitka, jež je ke stažení v pdf s deseti vizitkami na stránku A4. Dále je zde odkaz na vytváření dalších typů QR kódů třeba jen zakódování textu nebo výsledků úlohy.
5. QRickit QR Codes QR kódy Nabízí vytvoření řady různých typů QR kódů. Kód lze doplnit vlastním textem, upravit barvu textu, kódu i pozadí. Zvolit si formát (gif, png, jpg) a rozlišení výsledného obrázku od 100x100 pro 850x850 obrázkových bodů. V textu neumí češtinu.
6. ZXing Decoder Online QR kódy Pokud není k dispozici chytrý telefon nebo tablet se čtečkou QR kódů, bude se hodit on-line čtečka, kam lze zadat buď odkaz na QR kód či jej nahrát jako obrázek.
7. Scrumblr Nástěnka Scrumblr není nic jiného než nástěnka, kam může kdokoli bez registrace zapisovat své poznámky, ke kterým se dá následně dostat z jakéhokoli zařízení. Na titulní straně je třeba zadat na čárkovanou linku název nástěnky. Po kliknutí na „Go“ se uživatel dostává přímo na plochu. Zde je možné jednoduše přidávat jednotlivé papírky s popiskami. Na ploše lze vytvářet nebo odebírat svislé oddíly pomocí tlačítek, které jsou v základním stavu skryté a objevují se po přidržení myši nad pravým okrajem plochy. Jednotlivé svislé oddíly lze následovně přejmenovávat. K nástěnce se prostě dostane, a může ji editovat každý, kdo zná její název.
8. Board800 Nástěnka On-line sdílená plocha. Lze přizvat další uživatele, vkládat obrázky uložené na internetu, kreslit, psát.
9. Awwapp Bílá tabule Awwapp je velmi jednoduchá webová aplikace, která umožňuje využívat promítací plochu jako tabuli. Umožňuje psaní i kreslení s výběrem pouze základních barev. Aplikace se nesnaží konkurovat grafickým editorům. Jedná se pouze a výhradně o online „bílou tabuli“. Aplikace umožňuje uložit výsledek a přizvat další uživatele ke spolupráci pomocí odkazu, který stačí zadat do svého prohlížeče.
10. Twiddla Bílá tabule Twiddla je složitější variantou aplikace Awwapp. Jedná se opět o „bílou tabuli“ s možností spolupráce několika uživatelů. Tentokrát však mohou navíc uživatelé mezi sebou komunikovat pomocí jednoduchého chatu. Kromě toho prostředí umožňuje používání tvarů, vkládání obrázků ad. Jedná se o velmi výhodnou aplikaci pro vzdálenou výuku. Stačí, aby každý uživatel, který má být zapojen do práce, obdržel vygenerovaný odkaz.
11. PDF Newspaper Novinový článek z webové stránky, PDF Tato webová stránka dovoluje přetvoření webové stránky do podoby novinového článku. Pod polem pro vložení odkazu je nenápadná možnost „show options“. Tu je třeba projít, aby výsledek vypadal podle vašich představ. Lze nastavit formát výstupu, velikost stránek, titulek článku, atd. Jedná se spíše o zajímavost. Učitel může dobře ilustrovat, jak se liší forma novinového článku od jiných forem. Zároveň výsledek ve formátu PDF je snáze tisknutelný než běžné webové stránky.
12. PDF to Word Online Coverter Převod PDF na DOC Pomocí této webové stránky je možné převádět „PDF to Word“. Stačí vybrat příslušný soubor ve formátu PDF a následně vyčkat, dokud neproběhne proces převodu. V šedé liště nahoře je možné dokument stáhnout a uložit. Nevýhodou je občasné nedodržení stylu písma a celková neuhlazenost dokumentu. Jedná se ovšem o velmi rychlou možnost, jak z dokumentu PDF, který nelze běžnými nástroji upravovat, vytvořit „wordovský“ dokument.
13. Sejda PDF Jedná se o soubor nástrojů pro práci s PDF soubory. Například se jedná o slučování PDF dokumentů, rozdělování, převádění PDF do JPG, doplnění čísel stránek, apod.
14. PDF Extractor PDF PDF Extractor nejdříve vyžaduje vložení odkazu na PDF dokument nebo uploadování lokálního souboru. Na výstupu jsou oddělené obrázky, texty, případně metadata daného dokumentu. Především v případě, kdy chceme použít obrázky z PDF dokumentu je tato možnost velmi užitečná.
15. PrintFriendly Webová stránka do PDF Print Friendly umožňuje tisk webových stránek tak, že je nejprve převede do formátu PDF. Zajímavá a užitečná je především možnost úpravy vzniklého PDF dokumentu ještě před tiskem. Je tedy možné pouhým klikem myši nepotřebné části odmazat.
16. Wordle „Mrak“ slov podle častosti výskytu Ze všech odkazů zpracovávajících text do grafické podoby nelze nezmínit oblíbený Wordle. Schopností této aplikace je ze zadaného textu vytvořit graficky atraktivní „mrak“, který se skládá z pojmů, které jsou v textu obsaženy. Slova větším písmem ve výsledném produktu se v původním textu vyskytují častěji a naopak. Po kliknutí na možnost „Create your own“ na titulní stránce se uživatel dostává do velmi přehledného editoru. Zde může zadat svůj text a po kliknutí na „Go“ obdrží velmi rychle výsledek. Ten pak může pomocí různých nabídek upravovat dle své vlastní fantazie. Pokud uživatel klikne v „mraku“ pravým tlačítkem na vybraný pojem, nabídne se možnost tento pojem odstranit. Výhodou oproti ostatním podobným aplikacím je možnost použití české diakritiky v textu.
17. MapMaker Interactive Mapy Jedná se o mapu světa, která umožňuje pomocí vlevo umístěného menu zobrazovat pomocí překrytí běžné mapy různé sociální nebo environmentální údaje. Například počasí, výskyt zemětřesení, hustotu zalidnění, produkci CO2, atd. Aplikace je od National Geographic, je tedy velmi podrobná, zahrnuje celý svět a data zde uvedená lze považovat za důvěryhodná.
18. Shahi Výkladový slovník v anglickém jazyce s obrázky Tento anglický výkladový slovník je zajímavý především tím, že při zadání pojmu v anglickém jazyce kromě výkladu poskytne zároveň též obrázky, které pro stejný výraz nalezne například Google. Jedná se o velmi příjemnou pomůcku při studiu anglického jazyka a vyhledávání pojmů, protože učení je podpořeno obrazovým materiálem.
19. Wordcount Častost výskytu slov Na první pohled jednoduchá aplikace obsahuje 86 800 pojmů v anglickém jazyce a řadí je podle častosti výskytu v anglických textech. Aplikace může být použita při výuce jako motivační. Lze vyhledat konkrétní pojem, konkrétní pozici nebo se pohybovat přímo v řetězu slov pomocí posuvníku.
20. Wordcounter Zjišťování četnosti výskytu slov Tato webová aplikace pracuje také s počtem slov, dokáže ovšem počítat slova z textu, který vložíme do příslušného pole. Tato aplikace je vhodná pro kontrolu písemného projevu žáků nebo studentů. Primárně je určena pro anglický jazyk.
21. TitanPad Textový editor Jedná se o jednoduchý textový editor, který umožňuje spolupráci mezi více uživateli a exportování výsledků práce (spolupráce) do různých formátů (doc, pdf, …). Kromě toho editor umožňuje komunikaci uživatelů pomocí chatu. Uživatelé, kteří mají na dokumentu spolupracovat, si pouze musí nasdílet automaticky vygenerovaný odkaz.
22. JPEFmini Komprese JPG Velmi jednoduchá aplikace, která umožňuje snadnou a rychlou kompresi fotografií. Postačí přetažením vložit do aplikace fotku a aplikace ji dokáže „zmenšit“. Výsledek je vždy k nepoznání od originálu a účinnost komprese je zpravidla značná.
23. Flame Painter Kreativita Ne všechny webové aplikace musí být určeny k nějakému serióznímu užitku. Flame Painter se snaží o vyvolání kreativity. Umožňuje vytvářet obrázky pomocí speciálního nástroje, který dle razantnosti a směru pohybu myši mění svůj tvar. Uživatel si může zvolit barvu pozadí bílou nebo černou a následně malovat různě velkou stopou, různými barvami atd. Jedná se o půvabnou aplikaci k rozvoji výtvarného cítění žáků. Výsledný obrázek je možno uložit.
24. Myoats Kreativita Tato aplikace umožňuje pomocí jednoho tahu kreslit symetrické obrazce složené z křivek. Nedokonalé tahy myší aplikace sama vyhladí a uživatel si může vybrat libovolnou barvu obrazce, pozadí, kreslící nástroj atd. Lze taktéž nastavit, kolik kopií našeho tahu aplikace udělá. Tím lze regulovat vzhled výsledného obrazce. Jedná se o aplikaci, u které člověk vydrží dlouhé minuty i hodiny. Fantazie a kreativita pracují na plné obrátky.
25. DropMocks Galerie fotografií Jedná se o zřejmě nejjednodušší možnost, jak umístit fotografie na web. Jediné, co uživatel musí udělat, je přetáhnout své fotografie z lokální složky přímo do stránky. Fotografie automaticky zpracují a odkaz lze použít pro sdílení galerie s ostatními.
26. Text 2 MindMap Myšlenkové mapy Text 2 MindMap je aplikací, která pomocí velmi jednoduchého textového rozhranní umožňuje vytvářet myšlenkové mapy. V levém poli je třeba (dle standardně zobrazovaného vzoru s ročními obdobími) vkládat jednotlivé pojmy myšlenkové mapy tak, že každý podřazený pojem bude umístěn vždy pod nadřazeným a bude odsazen tabulátorem o jednu pozici. Mapu je pak třeba tlačítkem pod zadávacím polem vygenerovat. Mapa je velmi pružná, automatiky se „rovná“. Pokud s výsledkem není uživatel spokojen, může jednotlivé pojmy přesunovat ručně.
27. Free online OCR OCR Převod bitmapy na text. Umožňuje výběr jazyka včetně češtiny a převádí soubory do velikosti 2MB těchto formátů pdf, jpg, gif, tiff a bmp.
28. Testmoz Generování testů Umožňuje vytvářet a spravovat testy. Ukládá výsledky studentů, které je možné exportovat ve formátu csv.
29. Stinto Chat Jedná se o chat, který je možné založit pouhým jedním kliknutím. Chat je vytvořen automaticky. Jediné vyžadované položky jsou uživatelské jméno a zatrhnutí souhlasu s licenčními podmínkami. Pomocí automaticky vygenerovaného odkazu je možné do chatu pozvat další uživatele. Obrovskou výhodou tohoto chatu je možnost okamžitého založení, které zabere maximálně minutu.
30. NeatChat Chat Další z možností velmi rychlého založení chatovací místnosti s možností přizvat další uživatele pomocí odkazu. Tato aplikace navíc oproti předchozí nabízí možnost tisku.
31. Time.is Čas Time.is je aplikace, která názorně ukazuje skutečný aktuální čas a porovnává ho s časem počítače, který může být mezi automatickými aktualizacemi oproti reálnému trochu jiný. K podobným účelům se hodí i česká aplikace Stopky.
32. TubeChop Video Umožňuje rychlé oříznutí videa uloženého na You Tube a publikaci této části.
33. WriteComics Komiks Umožňuje vytvářet příběhy - kliknutím přidávat obrázky postav, pozadí a dialogů do komiksového políčka. Políčka lze přidávat a na závěr vygenerovat html stránku s příběhem.
34. ABCya.com Hry Jedná se o web, kde je možné nalézt různé výukové hry pro první stupeň základní školy. Na titulní stránce je třeba zvolit ročník. Následně již si můžete vybrat hru. Lze zde najít rozličné výukové hry pro různé předměty. Nevýhodou je, že vše je v anglickém jazyce.
35. Generátor citací Citace A na závěr přidáme jednu naši domácí aplikaci, která se při studiu vždy hodí. Ze zadaných údajů o odkazovaném díle generuje citace.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hanka Šandová

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
15. 5. 2014, 05:58
Moc užitečný přehled, díky. 
Bc. Karel Šimeček
9. 5. 2015, 11:15
Moc pěkný přehled, jen doplňuji program na vytváření myšlenkových map, který jsem zde nenašel MindMup www.mindmup.com

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.