Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Scratch - výuka základů programování na základní...

Ikona informativni

Scratch - výuka základů programování na základní škole

Autor: Jan Krejsa
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Autor zpracoval diplomovou práci na téma Výuka základů programování v prostředí Scratch. Tato práce obsahuje postup výuky programování na základní škole a všechny potřebné informace pro učitele informatiky, kteří by chtěli základy programování zařadit do své výuky.
Klíčová slova: základní škola, základy programování, výuka programování, Scratch

Rád bych vám představil svou diplomovou práci, v níž se zabývám využitím programu Scratch k výuce programování na základních školách. Teoretická část obsahuje průzkum, který byl proveden pomocí dotazníku na základních školách a který ukazuje skutečnosti týkající se výuky programování. Dále Scratch porovnávám s programy Baltík a Imagine Logo, které se na základních školách používají nejvíce.

Práce dále obsahuje analýzu materiálů dostupných pro výuku Scratch. Výsledky analýzy výukových materiálů jsou graficky zobrazeny v přehledném grafu. Na základě této analýzy jsem vytvořil postup výuky, který je rozdělen do dvanácti témat. Pro každé téma je vytvořen žákovský list a metodické pokyny pro učitele. Další podpora je dostupná přímo v prostředí Scratch. Jedná se o dvě "studia" - první s připravenými projekty pro žáky Výuka základů programování, druhé s výslednými projekty pro učitele Výuka základů programování - učitel.

Navzdory všem odpůrcům využití technologií na ZŠ se snažím dokázat, že výuka programování má smysl. Dovoluje u žáků rozvíjet kompetence potřebné pro život – algoritmické myšlení, tvořivost, představivost, abstrakci a kompetenci k řešení problémů. Výuku v prostředí Scratch jsem vyzkoušel mimo jiné také s žáky 9. tříd. Žáci byli nadšeni a činnosti, které jsem měl připravené, je velmi bavily.

Celá diplomová práce je dostupná ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, na stránkách Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a je, včetně doprovodných metodických materiálů, připojena i k tomuto článku.

Scratch je ve světě aktuálně asi nejvíce používaným nástrojem na podporu výuky programování pro děti. Je zcela zdarma dostupný všem. Určitě by se s ním měli seznámit všichni učitelé informatiky včetně těch, kteří vedou zájmové kroužky programovaní na ZŠ. Budu moc rád, přispěje-li má práce ke zkvalitnění tolik potřebné výchovy nastupující generace směrem ke kompetencím pro 21. století.

 

Poznámka: O Scratchi Spomocník informoval již vícekrát, naposledy vloni - Využití programu Scratch.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 26. 05. 2014
Zobrazeno: 11840krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KREJSA, Jan. Scratch - výuka základů programování na základní škole. Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2014, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18815/SCRATCH---VYUKA-ZAKLADU-PROGRAMOVANI-NA-ZAKLADNI-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.