Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální portfolio v Mahaře
Odborný článek

Digitální portfolio v Mahaře

23. 6. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Hušek

Anotace

Digitální portfolio se může stát součástí výuky. Nástroj Mahara nabízí uživatelsky vstřícné prostředí pro tvorbu e-portfolia. Článek představuje základní funkce a možnosti využití tohoto systému z pohledu učitele jazyků s běžnými zkušenostmi s internetem.

V poslední době se na stránkách odborných časopisů stále více prostoru věnuje využití informačních technologií ve výuce. Jeden článek, který se touto tematikou zabývá, vyšel i v časopise Cizí jazyky.

Autorky se v něm zabývaly možnostmi využití výpočetní techniky v hodinách cizích jazyků. Svůj zájem soustředily především na některé aplikace pro mobilní platformy a stranou jejich zájmu nezůstaly ani některé z možností Webu 2.0, které mohou využít uživatelé běžných počítačů. Řeč je o kreativním využití e-portfolia, tedy on-line prostoru pro ukládání, třídění a prezentaci výsledků práce v elektronické podobě, konkrétně v prostředí volně dostupného open source systému Mahara.

Tento systém, který umožňuje vytváření digitálního portfolia, je u nás již docela známý. Setkáte se s ním například v Digifoliu na portálu RVP.cz, kde se jeho popisu v sérii článků věnoval Dominik Fellner. V nástroji Mahara však v online módu běží i některé původní české portály, které umožňují tvorbu elektronického portfolia veřejnosti. Je to například Umim.to. O Mahaře jako pomocníkovi při vytváření digitálního portfolia psal již před 6 lety také Bořivoj Brdička (viz Hodnocení výukových výsledků v digitálním světě). Ten se věnoval především problematice místa e-portfolia ve vzdělávání a nastiňoval některé z budoucích možných směrů, kterými se implementace takového nástroje do školního prostřední může ubírat.

Cílem následujících odstavců je představit Maharu z pohledu běžného uživatele internetu, učitele cizích jazyků, který se s nástrojem na tvorbu digitálního portfolia setkává poprvé. Pro potřeby této práce byl použit mezinárodně orientovaný nástroj Mahara dostupný na adrese Mahara.org. Některé specifikace se proto mohou měnit v závislosti na konkrétní implementaci systému. Položme si několik otázek, jejichž zodpovězení nám může pomoci do systému Mahara proniknout. Jsou to:
a) Co je Mahara? K čemu je dobrá?
b) Co mi Mahara nabízí? Jak ji využít?
c) Jaký má Mahara smysl pro mě jako učitele?

ad a): Mahara je, slovy jejích tvůrců, plně připravená webová aplikace pro tvorbu digitálního portfolia. Což znamená, že je to webový nástroj, který umožňuje ukládat výsledky práce v digitální podobě, dále s nimi pracovat, sdílet je s dalšími uživateli v rámci skupin na principu sociální sítě, hodnotit je a komentovat (k tomu více viz Brdičkův článek). Umožňuje tím vlastně na jednom místě ukládat veškeré digitální produkty za celé období studia, případně i celoživotně. Zároveň ukládá hodnocení výsledků učiteli a může dokumentovat pokrok. (Mimochodem, digitalizace vstoupila i do oblasti školních sešitů, jak upozorňuje např. Martin Stehlík.)

ad b): Jak již bylo zmíněno, digitální portfolio nás může provázet celý život. Tomu jsou uzpůsobeny i některé z funkcí, které Mahara nabízí. Představme si nejprve záložku Content. Zde si uživatel vytvoří profil, ke kterému přiřadí fotografii, může si vést deník a nahrávat soubory, tedy ty výstupy uživatele, které jsou určeny k uložení a následné prezentaci. Mahara však není typickým cloudovým úložištěm (k tomu více zde). Soubor určený k uploadování nesmí být (na Mahara.org) větší než 5MB. Mahara zároveň při každém nahrání souboru vyžaduje potvrzení autorských práv ze strany uživatele z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Jednou ze zajímavých funkcí profilu je tvorba životopisu. Dále si uživatel může vytvořit seznam úkolů i s datem jejich plnění, případně pouze zaznamenávat poznámky.

Následuje záložka Portfolio, která nabízí stěžejní funkce celého systému. Jde o vytváření tzv. stránek, které slouží k prezentaci uloženého obsahu a sdílení informací, skládání stránek do sbírek (např. tematicky zaměřených), jejich sdílení s ostatními uživateli. Mahara nabízí velké množství volitelných parametrů – uživatel sám nastavuje míru přístupnosti, tj. sám určuje, kdo (a kdy) bude mít možnost vidět vybrané soubory uložené v portfoliu. Nutno podotknout, že orientace v systému Mahara je jednoduchá, intuitivní. Program uživatele vede od jednoho bodu k druhému. Vytvořit vše je snadné, po krátké době aktivního užívání je možné objevit všechny funkce a náležitě je využít ve svůj prospěch.

Další v seznamu je záložka Groups, jež představuje přístup ke skupinám, kterých je uživatel členem. Na Mahara.org již existují stovky skupin, do kterých lze vstoupit. Samozřejmostí je i možnost vytvořit vlastní skupinu a dělit se o svůj obsah s ostatními jejími členy. Toto rozhraní plní funkci blogu, který je druhým nosným pilířem projektu Mahara. Umožňuje vést diskusi na libovolné téma, čehož může učitel využít i na mezinárodní úrovni pro komunikaci se svými partnery při spolupráci na nejrůznějších projektech. I zde platí, že ovládání je intuitivní a s trochou cviku zvládne pohyb mezi skupinami a účast v diskusních fórech každý.

ad c): Z výše uvedeného vyplývá, že Mahara nabízí širokou škálu možného uplatnění ve výuce. Pokud se učitel rozhodne využít množství funkcí Mahary ve svém předmětu, může s jejich pomocí zadávat a kontrolovat domácí úkoly, diskutovat na nejrůznější témata, tvořit společné projekty, anebo pracovat se skupinou studentů i na mezinárodní úrovni díky možnosti sdílení s kterýmikoliv uživateli služby Mahara.org. Velká volnost v nastavení vlastností každé stránky, každé sbírky, každého úkolu umožňuje do detailu kontrolovat přístupnost, a to i z hlediska času, což lze považovat za velkou výhodu.

Jak lze vyvodit z představených funkcí, tento nástroj se může stát společníkem při nejrůznějších školních (a nejen školních) aktivitách. Digitální portfolio, které si žáci postupně vytvoří, může sloužit jako podklad pro komplexnější hodnocení jejich práce, a to i v budoucnu, kdy někteří zaměstnavatelé při výběru spolupracovníků mohou brát v potaz i školní práci, popřípadě jakýkoliv materiál, který se uživatel rozhodne v něm uložit. Přitom Mahara umožňuje přístup ke všem výsledkům v přehledné formě v dlouhodobém horizontu. Práce s anglickou verzí na Mahara.org se z mírné nevýhody může změnit ve výhodu právě ve výuce angličtiny.

Autoři Mahary nabízejí stručný návod a přehled dostupných funkcí (zde), který je pro počáteční orientaci plně dostačující. Pokud by některý ze zájemců o práci v Mahaře vyžadoval detailní návod, je samozřejmě k dispozici (zde) s fulltextovým vyhledáváním a ke stažení v PDF, a dokonce i v Epub pro milovníky čteček elektronických knih.

V příspěvku jsme nástroj pro tvorbu digitálního portfolia Mahara představili z pohledu učitele, který do tohoto prostředí vstupuje poprvé. Ukázali jsme si nejzákladnější funkce a poukázali na další možnosti využití tohoto zajímavého nástroje, který se v určité podobě v budoucnu může stát nedílnou součástí budování digitální identity každého z nás. Zároveň jsme poukázali na praktické výhody, kterých učitel může využít při práci se třídou i při spolupráci s jinými uživateli, a to i na mezinárodní úrovni. Z celkového pohledu lze říci, že s jistou zkušeností se v tomto prostředí intuitivně zorientuje každý průměrně zkušený uživatel počítače. Naděvší pochybnost to zvládnou dnešní žáci i v angličtině. Pokud by přesto někteří dali přednost mateřskému jazyku, mohou využít již zmiňované Digifolio portálu RVP.cz, Umim.to či některou jinou českojazyčnou modifikaci.

Následující propagační video pro své studenty vyrobila Southampton Solent University:

Mahara E-Portfolios

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Hušek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.