Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > NIDV poprvé na Bambiriádě
Odborný článek

NIDV poprvé na Bambiriádě

6. 6. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Na pražské Bambiriádě, konané 22. - 25. května 2014, se letos poprvé prezentoval i Národní institut pro další vzdělávání.

Bambiriáda je největší přehlídka toho, co nabízejí neziskové organizace všeho druhu dětem a mládeži. Akce, kterou na celostátní úrovni pořádá Česká rada dětí a mládeže, se konala už po šestnácté a skoro stejně tolik bylo letos měst, v nichž probíhala. Na té pražské se poprvé prezentoval i Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Od ledna se totiž jeho součástí stal Národní institut dětí a mládeže, který se akce pravidelně v minulých letech zúčastňoval a s nímž se záběr NIDV rozšířil o neformální vzdělávání. Slavnostního zahájení se zúčastnila také ředitelka NIDV Helena Plitzová.

Ačkoliv je Bambiriáda určena především dětem, expozice NIDV přitahovala stejnou měrou také dospělé. Ve čtvrtek a v pátek učitelky a vychovatelky, které přicházely na Bambiriádu se svými třídami, v sobotu a v neděli pak rodiče a prarodiče doprovázející své ratolesti. Po celé čtyři dny se zastavovali lidé z ostatních expozic – lidé z „domečků“ a dalších středisek volného času, Debrujáři, skautky, vojáci, hasiči, Salesiáni a mnozí další. Všichni totiž měli možnost ověřit si svůj všeobecný přehled týkající se historie, jazyků, přírody nebo třeba zeměpisu. Zrovna to jsou totiž obory, v nichž NIDV prostřednictvím svého Talentcentra a projektů Talnet a Perun nabízí své služby talentovaným a nadaným dětem a mladým lidem. Úspěšné řešitele vědomostních testů čekala odměna v podobě kvalitních encyklopedií, věnovaných vydavatelstvím Reader´s Digest. Oni i další dospělí návštěvníci měli také možnost odnést si kvalitní publikace vydané v předchozích letech a zaměřené na právě na zájmové a neformální vzdělávání (např. Pohádkové vzdělávání, Tábory a další zotavovací akce, Děti, vedoucí a volný čas nebo Jak vytvořit fotografii).

Zkrátka nepřišly ani děti, od těch nejmenších, které si bystřily postřeh, kombinační schopnosti a trpělivost při hledání rozdílů nebo logických vztahů, až po žáky prvního a druhého stupně základních škol, jimž byly určeny vědomostní testy odpovídající jejich věkové kategorii (pohádkové bytosti, staré pověsti české, přísloví, český jazyk nebo planeta Země). Tým expozice tak nejen naplňoval jednu z nových oblastí hlavních činností NIDV, kterou je přímá práce s dětmi a mládeží s důrazem na priority vyplývající ze státní vzdělávací politiky, ale prokazoval také, že pracovníci NIDV dokážou o práci s dětmi nejen odborně psát a hovořit, ale dětem skutečně rozumějí a zkrátka to s nimi umí. To je důležitý vklad pro důvěryhodnost a celkové postavení mezi významnými cílovými skupinami NIDV (školská zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracující s dětmi a mládeží).

Za čtyři dny trvání Bambiriády expozicí NIDV prošlo a aktivně se zapojilo několik stovek dětí i dospělých. Kromě nich zaregistrovaly nepřehlédnutelnou značku NIDV jistě tisíce dalších kolemjdoucích návštěvníků Bambiriády.

Svatava Šimková, NIDV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
  • Neformální vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;