Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Zpětný kanál jako výukový nástroj

Ikona prakticky

Zpětný kanál jako výukový nástroj

Ikona zkusenost
Autor: Pavel Kranda
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Praktická zkušenost autora se zaváděním využití metodiky zpětného kanálu do výuky na ZŠ a přehled několika existujících nástrojů pro její realizaci.
Klíčová slova: aktivizační metody, diskuze, 1:1, zpětný kanál

Komunikace mezi účastníky hraje ve vzdělávacím procesu nezastupitelnou roli. Jedním z nástrojů realizace je využití online diskuzních prostředí nabízejících možnost reagovat na příspěvky v reálném čase, která mohou být používána paralelně s běžnou komunikací ve třídě. V takovém případě mluvíme o zpětném kanálu.

Existují široké možnosti, jak tímto způsobem výuku podpořit. Ve veřejné formě lze využít třeba Facebook, nebo Twitter. Jako vhodnější ale se jeví vytvořit uzavřenou komunikační skupinu.[1];[2] Použít lze mnoho různých nástrojů. Jedním z oblíbených je TodaysMeet s chatovacími místnostmi, kam žáci mohou přispívat nejen pod svým přihlašovacím jménem, ale i anonymně, a které neznepříjemňuje práci podsouváním reklam. Edmodo je ucelené výukové prostředí umožňující kromě vytvoření mikroblogovací sítě též zadávaní úkolů, sdílení materiálů a odkazů. Zvolit lze třeba i volně přístupné chatovací prostředí Chatzy se standardními možnostmi diskuze. Padlet zase funguje jako virtuální nástěnka, kam kromě otázek, podnětů a příspěvků k diskusi lze přidávat i materiály pro výuku. Zajímavé možnosti přináší i Socrative (viz webinář GEG), kde ve virtuálních místnostech lze kromě práce s otázkami a odpověďmi předkládat žákům zábavnou formou kvízy s nejrůznějšími druhy otázek. Nutno dodat, že všechny zmiňované produkty je možné využívat bezplatně.

Použití zpětného kanálu ve výuce přináší hned několik výhod [3]:

  • Realizace okamžité zpětné vazby.
  • Zapojení všech žáků do diskuse a podpora vzájemné spolupráce.
  • Poskytnutí více prostoru těm, kterým veřejný projev před ostatními může činit problémy a potlačení případného dominujícího vlivu méně ostýchavých.
  • Zhodnocení zájmu žáka o dané téma, orientace v problému na základě diskuse.
  • Možnost pokračování zajímavé online diskuse i nad rámec vyučovací hodiny a přítomnosti ve škole.

Předpokladem efektivního využívání zpětných komunikačních kanálů je zajištění podmínek pro práci.[4] V první řadě by žáci měli být seznámeni s prostředím, ve kterém diskuse probíhá, a orientovat se v něm. Měli by mít jasnou představu o tématu a jeho rozsahu. Spolupráci prospěje, když vytvoříme povědomí o společné komunitě, jejíž jsou součástí a ve které mohou vyjádřit svůj názor. Nesmíme zapomenout ani na stanovení a dodržování diskusních zásad, ke kterým lze zařadit třeba vystupování pod vlastním jménem, používání vhodných oslovení a slušných výrazů, možnost vyjádřit se k jakémukoliv tématu, ale i možnost administrátora nevhodný příspěvek smazat.

Nedávno jsem vyzkoušel zpětný komunikační kanál ve své vlastní výuce. Použil jsem výukové prostředí Edmodo, protože jsem ho znal už dříve. Umožňuje zároveň zpřístupnit i výukové materiály včetně odkazů, takže žáci nemuseli pracovat ve více prostředích. Snažil jsem se vybírat taková témata, která jsou žákům blízká a o kterých by byli schopni diskutovat i bez nějakého rozsáhlého studia množství materiálů.

Nejvíce se nám povedla diskuse na téma „Weby nejen pro výuku“, které jsem zařadil v rámci volitelného předmětu informatika v sedmém ročníku. Žáci dostali k dispozici několik odkazů na webové stránky zabývající se výukou vybraných předmětů, měli si na ně udělat názor a prezentovat v diskusi. Dále bylo jejich úkolem sdílet vlastní používané výukové stránky a hodnotit je. Kdo žádné stránky nepoužíval, měl možnost nějaké vyhledat. Nejživější diskuse se samozřejmě rozvinula až u posledního tématu, kdy všichni seznamovali ostatní se svými oblíbenými webovými stránkami, jejichž obsah už s výukou souviset nemusel.

Ohlasy dětí na tento způsob výuky byly pozitivní. Oceňovaly zejména možnost rychle komunikovat mezi sebou, a také ve výuce vyzkoušet něco nového, netradičního. Vzhledem k tomu, že zpětný komunikační kanál běžně ve výuce nevyužívám, nepodařilo se mi předejít v průběhu práce drobným problémům týkajícím se dodržování pravidel diskuse, zejména u starších žáků. Nepříjemné rovněž bylo, že se diskuse se vzrůstajícím množstvím příspěvků a reakcí stávala nepřehlednou. Hodnocení práce žáků, která zahrnovala zmapování jejich příspěvků, přineslo zvýšené časové nároky. V zásadě se ale domnívám se, že použití online komunikace bylo zajímavým doplněním výuky a podnítilo žáky k účasti v diskusi. V případě občasného použití je významným aktivizačním prvkem.

Citace:
[1] - BYRNE, Richard. Five Platforms for a Classroom Back-channels Chat. 2010. [cit. 2014-6-9]. Dostupný z WWW: [http://www.freetech4teachers.com/2010/01/five-plat...].  
[2] - BYRNE, Richard. Updated – A Teachers Guide to Classroom Backchannels and Informal Assessment. 2013. [cit. 2014-6-9]. Dostupný z WWW: [http://www.freetech4teachers.com/2013/09/backchann...].  
[3] - BYRNE, Richard. 5 Benefits of Using Backchannels in Your Clasroom. 2013. [cit. 2014-6-9]. Dostupný z WWW: [http://www.freetech4teachers.com/2013/06/5-benefit...].  
[4] - ČINČERA, Jan. Využití online diskusních fór pro podporu výuky. 2004. [cit. 2014-6-9]. Dostupný z WWW: [https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=251135].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 28. 08. 2014
Zobrazeno: 3015krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRANDA, Pavel. Zpětný kanál jako výukový nástroj. Metodický portál: Články [online]. 28. 08. 2014, [cit. 2021-01-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18871/ZPETNY-KANAL-JAKO-VYUKOVY-NASTROJ.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.