Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014
Odborný článek

Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014

12. 6. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Pražský hotel Pramen patřil 6. a 7. června vychovatelkám školních klubů a družin z celé republiky.

Krásný výhled z 13. patra konferenčního sálu hotelu SOU gastronomie a podnikání Pramen se stal příjemnou kulisou celostátního semináře pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů, který se pod názvem „Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014“ uskutečnil ve dnech 6. a 7. června v Praze na Černém Mostě, poprvé od transformace NIDM pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání.

Ve školních družinách pracují téměř výlučně ženy a při společném zahájení se jich sešla víc než stovka. Účastnice z celé republiky přivítali ti, kteří mají k problematice školních družin a školních klubů blízko a mnohdy je to pro ně nejen profesní, ale zároveň srdeční záležitost: ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, zástupkyně odboru pro mládež MŠMT Mgr. Ing. Andrea Šimáková, náměstkyně NIDV a projektová manažerka Mgr. Irena Hošková, ředitelka SOU Ing. Zdeňka Matoušová, Ing. Naďa Eretová, šéfredaktorka měsíčníku Řízení školy, a hlavní organizátorka setkání Jitka Rydvalová z NIDV. Pravidelný účastník těchto seminářů, předseda Asociace vychovatelů školských zařízení a dnes také poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek v závěru svého příspěvku řekl: „Věřím, že se propojení bývalého NIDM s NIDV podařilo velmi dobře, a já s vámi budu velmi rád dále spolupracovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se pohybují v zájmovém vzdělávání, a hlavně bych chtěl poděkovat vám, které denně předstupujete před jeho účastníky. Problémy byly, jsou a budou, ale věřím, že armáda lidí, kteří v této oblasti působí, je schopná je překonat. Vyřizuji pozdrav od pana ministra – věřte, že o zájmovém vzdělávání ví a ví toho dost, což je velmi důležité, takže za ně budeme společně bojovat.“ Na tato slova pak navázala ředitelka NIDV Helena Plitzová krátkým projevem, v němž mimo jiné zdůraznila: „Já osobně jsem velmi vděčná za to, že se tady s vámi mohu setkat, protože v dalším vzdělávání působím už dlouho a vždycky se mi zdálo, že učitelům se věnuje mnohem větší pozornost než právě vám, kteří do školství také patříte. Chtěla bych při té příležitosti velmi poděkovat Asociaci vychovatelů školních družin a školních klubů, navázat na její dobrou spolupráci s NIDM a využít odborný potenciál asociace. I NIDV se už před spojením obou institucí podílel na podpoře vaší cílové skupiny a teď nastává doba, kdy to vše můžeme ve váš prospěch efektivně propojit a připravit cílenou profesní podporu, která vám ve vaší práci pomůže.“

Po oficiálním zahájení následovala první přednáška věnovaná otázkám nového Občanského zákoníku a legislativě vůbec ve vztahu právě ke školním družinám a školním klubům, kterou si pro celé plénum připravil RNDr. Milan Macek. O tom, že jde o téma velmi potřebné a stále aktuální, svědčila řada dotazů a živý zájem přítomných. Po obědě se účastnice rozešly do jednotlivých vzdělávacích dílen: Zdravé klima v neformálním vzdělávání, Výtvarné inspirace, Silnice za to nemůže, Dramatická výchova nás baví, Společně do přírody, Problematika zájmového vzdělávání a Zvyky a svátky v novém kabátě. Motivací vychovatelek přitom byla především potřeba dozvědět se něco nového a posunout se dál v profesním životě. Pocity mnohých účastnic vyjádřila Barbora Šimonová z Čakovic: "Chtěla bych jít na všechny ty dílny, a nemůžu. Chtěla bych, aby tohle setkání bylo delší než ty dva dny - třeba celý týden."

Páteční večer byl věnován především schůzi ASVŠ, na níž byla zvolena nová předsedkyně, kterou se stala Jana Deduchová ze školní družiny ZŠ v Mníšku u Liberce. Dosavadní předseda a zakládající člen asociace Petr Kořenek byl po zasloužených slovech díků jmenován čestným předsedou a zůstává i nadále nejbližším spolupracovníkem asociace. Večer pak pokračoval  neformálním setkáním, kde si účastnice semináře nejen vyměňovaly zkušenosti, ale měly také možnost navázat nová přátelství. Workshopy pokračovaly i v sobotu dopoledne. Podle ohlasů jednotlivých účastnic bylo očekávání, se kterým na celostátní seminář přijížděly, bohatě naplněno.

Svatava Šimková, NIDV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.