Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > ASIDE blog aneb aby škola nebránila učení
Odborný článek

ASIDE blog aneb aby škola nebránila učení

Anotace

Zpráva o zajímavém blogu na podporu inovativních výukových metod provozovaném dvěma špičkovými americkými učiteli.

ASIDE blog je hřištěm a platformou dvojice učitelských celebrit, které jeho prostřednictvím vytvářejí studnici informací a materiálů pro učitele, žáky i odbornou veřejnost. Blog se zaměřuje hlavně na přínos infografiky a vizuálních pomůcek pro vzdělávání. Názorně ukazuje, proč jsou vizualizované informace účinnější než čistě textové (Vizualizace dat jako výukový prostředek budoucnosti). K tomu blog poskytuje nepřeberné množství nápadů a materiálů. ASIDE blog také evangelizuje „hnutí netřída“, které říká, že učitel už není zdrojem informací, ale že je průvodcem žáka na cestě objevování a přípravy na život ve světě, o kterém dnes nikdo neví, jaký bude. Žák se díky své schopnosti ovládat a využívat moderní technologie učí celý den a v rámci volnočasové hry se může naučit víc než v „tradiční“ školní třídě.

1. ASIDE blog – loď inovátorů vzdělávání

Zkratka ASIDE znamená Americká společnost pro inovativní postupy ve vzdělávání (American Society for Innovation Design in Education). Blog píše dvojice učitelů, publicistů a propagátorů nových postupů v učení a myšlení, kterou tvoří Mercer Hall a Patricia A. Russac. Tito průkopníci tvrdí, že se technologie stávají nedílnou součástí třídy 21. století a nástrojem moderního učitele (Integrace technologií podle modelu TPCK). Základní pilíře dobrých vzdělávacích postupů tvoří schopnost vstřebávat dostupné informace a komunikace jejich významu žákům a studentům.

Autoři ASIDE nám připomínají, že schopnost myslet jako návrhář/designér výukového procesu může proměnit způsob, jakým se žáci učí. Smyslem ASIDE blogu je dle slov tvůrců: „sdílet zdroje a myšlenky s občany, studenty, žáky a učiteli.“ Pojďme se podívat, jak se jim to daří.

2. Kdo za tím stojí

Mercer Hall učil více než 14 let na střední škole v New Yorku. Čtyřikrát získal ocenění Učitel roku a celou řadu dalších ocenění. Jeho hlavními předměty jsou americké dějiny, literatura, mediální gramotnost a finanční gramotnost. Má ale zkušenosti také jako business konzultant, z marketingu a vydavatelství.

Patricia A. Russac učila více než 14 let na základní škole v New Yorku. Je TED Edukátorkou a má titul Učitel budoucnosti od Národní asociace nezávislých škol. Její vášeň pro informační, technologickou a mediální gramotnost se projevuje neúnavnou aktualizací výukových programů v těchto předmětech. Do své práce vkládá i zkušenosti ze své aktivní umělecké dráhy a jako historička umění.

Oba, Mercer i Patricia pořádají workshopy pro učitele a přednášejí o tom, jak učit informační gramotnost na celoamerické úrovni. Společně více než deset let tvoří kolaborativní učební plány, projekty a semináře pro dospělé.

3. Kognitivistická nirvána

ASIDE tým je živým příkladem toho, jak uvést do praxe rčení, že „jeden obrázek je výmluvnější, než tisíc slov“. Na blogu najdete erudované, informativní a vysvětlující články k aktuálním tématům. Autoři sami nic podrobně nevysvětlují, nechávají to na vložených infografikách nebo krátkých videích, ze kterých pochopíte vše potřebné. Samotný článek je potom často jakoby „metavysvětlující“, tj. zabývá se tím, proč různé způsoby prezentace dat formou infografiky usnadňují porozumění více než jiné. Jindy jsou obrázky a plakáty natolik výmluvné, že text pouze vytváří kontext a zajistí, že i neameričan chápe, o co v daném tématu jde. To je důležité, protože část témat vyžaduje znalost amerických reálií, principy jsou ale aplikovatelné globálně.

Srovnání srozumitelnosti infografiky a psaného textu (zdroj: ASIDE, 2014 - Seeing Is Believing: Visual vs. Linear Content)

4. Přenos myšlenek do hodin

Jako příklad praktického využití blogu si můžeme vzít nedávný článek Real Time Lets Students Visualize Real Life, který pojednává o tom, jak vizualizací dat v reálném čase můžeme přiblížit reálný život. Jedná se o typický příklad příspěvku na ASIDE, který je možné vzít a s minimem úprav použít na vaší další hodině. Žáci pomocí služby Internet In Real Time porovnávají objemy dat a výnosy globálního původem amerického eshopu Amazon s čínským molochem Alibaba (Alibaba In Real Time). Ze získaných čísel pak vyvozují vlastní závěry.

Tento článek obsahuje spoustu informací mezi řádky. Při použití v hodině se mění zažité role. Studenti si sami vyhledávají data, která potom analyzují a interpretují. Jakmile data začnou vyhodnocovat, objevují v nich vztahy a korelace, které je inspirují ke sběru dalších dat a umožňují jim dojít ke komplexnějším závěrům. Kde je učitel? Učitel na počátku určil směr pátraní a poté pouze aktivity podporuje. Není zdrojem informací, naopak on sám poznává nové díky srovnání, která studenti tvoří. Žáci zde nejsou příjemci informací, které si musí zapamatovat. Oni si musí informace sami nacházet způsobem, který budou používat po zbytek života, ale jdou mnohem dál, stávají se tvůrci poznatků, které vznikají interpretací získaných dat a následně je předávají spolužákům i učiteli.

5. Hnutí netřída (unclass)

Učení podle tvůrců ASIDE nezačíná prvním zvoněním a nekončí posledním. Dnešní žáci a studenti ovládají smart zařízení s takovou lehkostí a samozřejmostí, kterou generace učitelů nejen nikdy nedosáhne, ale zatím to vypadá, že si tento stav ani nedokáže nebo nechce připustit. V podání dnešních zasíťovaných žáků a studentů probíhá učení i v rámci volného času. ASIDE se pomocí hnutí #unclass (twitterový hashtag diskuze online) snaží změnit zažitý model školních aktivit. Třídu popisují jako “společenství samořízeného vzdělávání”, tedy koncept organizace třídy používaný např. v Montessori třídách (kde ale zase často nenaleznete žádné technologie).

Dle ASIDE mohou žáci a učitelé spolupracovat na smysluplném vzdělávacím procesu i zcela mimo rámec čtyřiceti minut klasické hodiny a přesto, nebo právě proto, dosahovat stanovených vzdělávacích cílů a získávat potřebné dovednosti a kompetence.

6. Přínos ASIDE pro českého učitele

ASIDE blog je pro angličtinou vládnoucí učitele fenomenální zdroj inspirace, odkazů a článků. Pokud třída mluví anglicky, máte úlohu jednoduchou, stačí vzít materiály a nápady a jít do hodiny. Pokud žáci anglicky nevládnou, budete mít více práce s lokalizací. ASIDE ale není jen o samotných materiálech, ale především o způsobu, jakým s nimi pracovat, a zde je inspirace všeobecně platná a návody použitelné i u nás. Řada témat je ryze americká a pro českého žáka málo relevantní, ale ASIDE je obrovský a stále roste, své si v záložkách Resources (zdroje) a Infographics určitě najdete.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Blažek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.