Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Udělejte ze svých prezentací interaktivní...

Udělejte ze svých prezentací interaktivní výukový materiál

Inspirace jak z powerpointové prezentace udělat interaktivní výukový materiál použitelný k samostatnému studiu vhodná pro technologicky zdatnější učitele.

Úvod

V dnešní době stále více se prosazujícího blended learningu, v době, kdy my učitelé začínáme měnit své výukové metody, kdy začínáme začleňovat moderní technologie do svých hodin, kdy část výuky přesouváme do cloudu, stále častěji řeším problém, jak co nejvíce přenést část výuky k žákům domů. K tomuto cíli mě vedou důvody, jako je individualizace a personalizace výuky, co dělat s žáky, kteří jsou nemocní, s žáky, kteří potřebují více času a několikrát vidět a slyšet látku aby ji pochopili, interaktivita obsahu. Abych se mohl k tomuto cíli přiblížit, potřebuji nástroj, který mi nejenom umožní nahrát mou vyučovací hodinu, nabídne mi i něco navíc.

Nástroj, který by mi umožnil zaznamenat vyučovací hodinu – promítanou prezentaci, moje poznámky k výkladu, co říkám (zvuk), co dělám (video), hledám od doby, kdy jsem se před dvěma lety s něčím podobným setkal v rámci studia MOOC kurzu profesora Charlese Savarance z University of Michigan, který nesl název „Internet History, Technology, and Security“ (více ve článku Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži). Jeho výuka byla pro mě námětem, jak postupovat v případě svých žáků.

Možná řešení

Jako první mě napadlo použít digitální kameru, zde se ale vyskytl problém s čitelností textu na plátně, s kvalitou zvuku, nemožností proložit video kontrolními otázkami (resp. velká pracnost), navíc video nebylo interaktivní. Hledal jsem tedy dál, nějakou dobu používal nástroj Wink, pak Screencast-O-Matic – tyto nástroje však stále nesplňovaly má očekávání. Konečně mi nalézt vhodný nástroj pomohl Karel Klatovský svým článkem Namixujte si skvělou výukovou prezentaci. Popsal zde doplněk do velmi používaného programu na tvorbu prezentací Powerpointu, který se jmenuje Office Mix, který umožňuje právě ty činnosti, o kterých jsem se před chvílí zmínil.

Rozhodl jsem se tento nástroj vyzkoušet na jednoduchém tématu s názvem Osobní počítač, na výsledek se můžete podívat zde:

Pokud vás daný nástroj zaujal, popíši vám, jak se ovládá a jak jednoduše lze z vaší prezentace udělat interaktivní prezentaci včetně záznamu vaší řeči, vašeho projevu, vámi vytvářených poznámek a testových otázek na ověření pochopení předkládané vyučované látky.

Začínáme

Ovládání

Tento ukázkový materiál je interaktivní prezentace (1) spojená se záznamem učitelova výkladu (2) a vloženými jeho poznámkami (3). Žák má možnost přeskakovat na další snímky (4), případně si přepnout zobrazení na seznam snímků (5). Navíc si může celou prezentaci stáhnout do svého počítače (6).

Prezentace může být doplněna o testové otázky (7), které jsou v mém případě umístěny na konci prezentace (8).

 

Tvorba

Nejprve je nutné doinstalovat doplněk Office Mix, čímž se vám do Powerpointu doplní karta s názvem Mix (1)Œ. Na této kartě naleznete možnost záznamu dění na obrazovce (2), záznamu videa z webkamery a zvuku z mikrofonu společně s běžící prezentací (3)Ž, vložení kvízových otázek (4). Dále zde naleznete možnost prohlédnout si zaznamenanou činnost (5), nahrát tuto činnost do cloudu‘ (6) a možnost nahrané video uložit do počítače v podobě videozáznamu (7)’.

 

Kvízové otázky

Součástí prezentace mohou být otázky, na které musí žák odpovědět, běh prezentace je jimi pozastaven. Otázku vložíme volbou Quizzes Videos Apps (v předchozím značeno (4)), máme na výběr otevřenou otázku, otázku s více možnostmi, anketní otázku v podobě grafu a ano-ne otázku (v uvedeném pořadí).

 

Záznam

V další části se budu věnovat pouze nahrávání videa (v předchozí části textu označené (3)Ž). Jestliže zvolím tuto možnost, obrazovka Powerpointu bude vypadat následovně, přičemž

nahrávání spustíme tlačítkem (1). Před tímto krokem zvolíme, zda má být součástí záznamu vstup z webkamery (2) a mikrofonu (3) (můžeme zvolit jedno, druhé, obojí, žádné). Část označená (4) umožňuje vkládat ruční poznámky do zaznamenávané prezentace (je vhodné použít grafický tablet), pomocí (5) se posouváme na další snímek (resp. animaci). Záznam ukončíme stiskem tlačítka (8)“, celé okno tlačítkem (6). Ikona (7) slouží k přepínání režimu s plným postranním panelem (viz obrázek) nebo s minimalizovaným panelem, kde najdeme pouze nástroje na tvorbu poznámek a přechod mezi snímky.

Během nahrávání máme možnost záznam pozastavit, posouvat se na předchozí i následující snímky. Záznam můžeme provést kontinuálně přes celou prezentaci, máme však možnost ho rozdělit na menší úseky či až na jednotlivé snímky. Pak můžeme nastavit, že např. na prvním snímku bude zaznamenávané video a zvuk, na druhém a třetím pouze zvuk, na čtvrtém jen běh prezentace (animace) bez videa a zvuku atd.

Závěr

Díky uvedenému nástroji mohu vytvářet materiály, které simulují mou činnost ve vyučovací hodině. Tento typ materiálu mohou žáci používat z prostředí domova, byl vytvořen jejich vyučujícím, na jehož styl a způsob projevu jsou zvyklí, navíc ho můžou i vidět. Možnost materiál doplnit o testovací otázky umožňuje danou látku průběžně prověřovat, žák s materiálem nepracuje pasivně. Vložené poznámky vyučujícího doplní materiál tak, jak by to udělal ve třídě pomocí tabule. Další výhodou je možnost zobrazit materiál v podobě náhledů snímků, což umožní žákovi rychlejší orientaci mezi snímky, přímý přístup na zvolenou kapitolu. Práce s nástrojem vyžaduje informačně gramotného učitele, který se nebojí nechat nahlédnout širokou veřejnost do svých hodin, který je ochoten se podělit o svůj styl výuky s ostatními učiteli.

Někdo může namítnout, že se jedná o doplněk do komerčního programu. Ano, ale velká část učitelů je zvyklá pracovat v tomto prostředí a integrace nástrojů, které jim doplněk přináší, je pro ně snazší, než se učit ovládat nějaký pro ně nový program s obdobnými funkcemi. Je-li naším cílem, aby učitelé začali používat moderní technologie jinak, aby se hodiny staly zajímavějšími, poutavějšími, aby se výuka přenesla k žákům domů, tento doplněk nám v naplnění uvedeného cíle může pomoci.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Licence článku:
Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.