Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jaké jsou benefity MOOC kurzů?
Odborný článek

Jaké jsou benefity MOOC kurzů?

26. 2. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bc. Radek Vopršálek

Anotace

Článek popisuje přínosy, jež přináší realizace MOOC kurzů vzdělávacím institucím, které je poskytují.

Mnoha vzdělávacích institucí po celém světě se zmocnila tzv. „Mooc-mánie“. V současné době existují miliony registrovaných uživatelů, tisíce starých a stávajících kurzů, které jsou k dispozici od stovek poskytovatelů, partnerů. Ale proč jí všichni propadli? Počáteční motivací, pro rychlé zavedení, byla snaha nezůstat pozadu a nasednout do tohoto tzv. „Mooc-vláčku“. Byl to způsob, jak aktivně reagovat na nové trendy ve vzdělávání. Zvyšování statusu a pověsti instituce je pro mnohé dostatečnou motivací. Fenomén MOOC je víc než jen marketingovým nástrojem. Naštěstí existence MOOC kurzů není přínosná jen pro ty, kteří je tvoří, je skvělou příležitostí získat spojení s nejlepšími učiteli světa pro každého.

Podívejme se na to, co o přínosu MOOC kurzů pro instituce zjistil Matt Jenner z University College London studiem kurzů amerických a evropských vysokoškolských institucí - What’s the benefit of MOOCs? [1] Následující schéma přehledně mapuje zjištěné přínosy:

Souhrn přínosů MOOC kurzů pro pořádající instituce

Pověst

Reputační výhody pro instituce, které se podílejí na provozování MOOC.

Podpora zapojení

 • Příležitost pro veřejnost spojit se s určitou institucí, učitelem i se studenty.
 • Možnost zaměstnanců a studentů komunikovat s širokou veřejností.
 • Angažovanost vede k interakci, která může vést k lepšímu učení.

Zaměření na absolventy

 • Absolventi kurzu se mohou zapojit do dalšího, a zůstat tak v kontaktu s institucí.
 • Absolventi školy s ní mohou zůstat ve spojení.

Rozsah

 • Možnost oslovení širšího publika a potenciálních skupin na mezinárodní úrovni.
 • Šance pro znevýhodněné skupiny spojit se s jinak nedostupnými institucemi.

Marketing

 • Stovky nebo tisíce lidí se seznámí se značkou a identitou instituce.
 • Příležitost nasměrovat účastníky k placeným službám, i když samotné studium je zadarmo.

Mediální pokrytí

 • Média, mohou ukazovat obraz dění v MOOC.
 • Pokud nabízíte MOOC kurzy, jste rádi za získání jakékoli popularity, ideálně mezinárodní.

Moderní přístup

 • MOOC nabízejí nový pohled na realizaci vzdělávání.
 • Snaha nahradit tradiční přístupy novými.

Inovace

Inovace umožňují vytvářet experimenty, které mohou mít výrazný vliv na výuku a učení.

Diverzifikační strategie

 • MOOC může vyžadovat nové způsoby, jak přemýšlet o starém problému.
 • Prostor pro experimentování s přístupy k výuce – např. převrácená třída nebo využívání OER či hry.

Vytváření nových možností

 • Řešení obtížných témat, obzvláště pro uživatele, kteří vydrží v MOOC delší dobu.
 • Experimentováním vznikají nové modely, ze kterých se mohou ostatní poučit.

Pedagogický výzkum

 • Důležitým důsledkem tzv. „MOOC mánie“ je pokrok ve výzkumu toho, jak se lidé učí.
 • Analýza velkých dat odhaluje aspekty týkající se on-line studentů, které by byly při malém počtu účastníků neměřitelné.

Obohacení online zdrojů

 • Vysoce kvalitní obsah MOOC může být znovu použit k jiným účelům.
 • Licence Creative Commons zde plní svou funkci, ale někteří poskytovatelé MOOC kurzů se bohužel snaží volnou dostupnost OER zneužít ke komerčním účelům.

Interdisciplinární kurzy

 • Vysoká úroveň a pestrost mezioborových MOOC kurzů.
 • Možnost použít MOOC jako alternativního zdroje učení.
 • Otevřený mezioborový kurz může přilákat celou řadu studentů se zájmem o věc.

Nábor studentů

 • Prostřednictvím MOOC mohou studenti vidět, jak instituce opravdu funguje.
 • Bohužel ne vždy kurzy nabízejí volně stejný obsah jako řádným studentům.

Poskytování

K získání účastníků MOOC je nutné mít kvalitní kurzy, a to není snadný úkol.

Mezinárodní spolupráce

 • Online MOOC jsou k dispozici pro většinu globální komunity, tj. na mezinárodní úrovni.
 • Ne všechny MOOC jsou v angličtině, existují i kurzy v jiných jazycích a vícejazyčné.

Obohacující účast

 • Jsou zde uživatelé, kteří nestudují přímo vysokou školu a tyto kurzy jim pomáhají v osobním růstu.
 • MOOC rozšiřují působení institucí na veřejnost.

Rozšíření trhu

 • Volná dostupnost kurzů obohacuje tradiční nabídku kurzů.
 • Možnost spojení s lidmi jinak fyzicky nedostupnými.

Průkopnické platformy

 • Rozšiřuje se výběr technologických platforem pro on-line vzdělávání.
 • MOOC platformy, které se prosadily, ovlivňují vývoj jiných výukových systémů a aplikací.

Nové zdroje příjmů

 • Platit malý poplatek za absolvování kurzu může být pro někoho motivací k dokončení. Nabízí možnost profesního a osobního rozvoje v jinak nedosažitelné, nedostupné instituci.
 • MOOC, CPD (nebo malé soukromé on-line kurzy SPOC) dávají při vhodné implementaci šanci na zisk.

Vícejazyčná podpora

 • Ruku v ruce s vícejazyčnou podporou přichází i mezinárodní dosah kurzů.
 • Odborně provedený překlad do více jazyků zvyšuje úroveň kurzu.

Infrastruktura

Podpora otevřeného vzdělávání

 • Zatím nevyřešená, ale zajímavá otázka: „Mělo by být vše svobodné a otevřené?“ Možná se jednou, až si vzpomeneme na instituce, které svůj výukový obsah uzavíraly před světem, budeme smát.
 • OER – některé instituce se rozhodly dát vybraný výukový obsah prostřednictvím MOOC navždy zadarmo k dispozici všem.
 • S jistotou můžeme tvrdit, že množství obsahu neurčuje kvalitu.
 • V otevřeném vzdělávání je charakter a síla.

Efektivní rozdělení služeb

 • Poskytování MOOC platforem více institucím.
 • Možnost rozdělení práce mezi některé instituce.
 • Není nutné vytvářet novou MOOC platformu, stačí se připojit k již existující.
 • Registrovaní uživatelé platformy vidí nabídku nového kurzu a vaši značku.

Význam analýzy dat

 • Výsledky analýzy získaných dat od studentů se využívají k jejich informování a nastavování učebních postupů, nebo ke zlepšení systémů.
 • U některých platforem je práce s daty prioritou.

Pedagogické experimentování

 • V některých institucích se zavádí výuka formou převrácené třídy.
 • Instituce, které budou využívat propojení výuky formální a neformální (MOOC), udělají velký skok vpřed.

Rozšířené schopnosti médií

 • Součástí většiny MOOC, jsou video-tutoriály obsahující výklad.
 • Vzdělávací instituce si zvykají na nové postupy, v rámci nichž předkládají své prezentace široké veřejnosti.
 • Funkce, jako jsou interaktivní přepisy obsahu videí nebo změna rychlosti přehrávání přidávají další výhody při studiu.

Znalost autorských práv

 • Otevřený a veřejně dostupný obsah odkazující autora snižuje možnost zneužití.

Výukové výsledky

Digitální gramotnost

 • U jedinců, kteří nejsou dostatečně vybaveni digitální gramotností, se zvyšuje pravděpodobnost nedokončení kurzu.
 • MOOC nabízejí příležitost dozvědět se více o digitální podobě učení a vyučování.

Mezinárodní zkušenosti a globalizace

 • Komunikací skrz otevřené masivní kurzy, můžeme vyřešit mnoho otázek.
 • Velký přínos pro kurzy a studenty představují mezi-kulturní výměny názorů.
 • Mezinárodní diskuze mohou otevírat nové perspektivy pro jednotlivce.

Mezinárodní společenství

 • Propojení komunit z celého světa v souvislosti s MOOC.
 • Společenství praxe je skupina lidí, která sdílí informace z profesní oblasti.
 • Shromažďování a sdílení názorů potenciálně rozšiřuje znalosti.

Kombinace vnitřních a vnějších spojení

 • Nemusíme sedět ve třídě, abychom pochopili širší otázky.
 • Studenti mohou vést diskuse, moderovat obsah, vytvářet učební materiály a zkoumat obsah kurzu společně s mnoha registrovanými účastníky kurzu.
 • Interakcí může vyvolat progresivní pedagogický model výuky, kde studenti vyučují další studenty – tzv. cMOOC (Možnosti otevírající vlastní cesty za poznáním).

Certifikace

 • Za účast, splnění úkolů či absolvování mohou být uděleny certifikáty nebo odznaky, které mohou být následně použity i jinde – třeba v osobní prezentaci na sociálních sítích.

Rozšíření vzdělávacích příležitostí

 • MOOC poskytují flexibilní a neformální přístup k učení.
 • Můžete vybrat kurz, který vám nejvíce vyhovuje, a ostatních si nemusíte všímat. Nikdo vám nic nevnucuje.

Závěr

MOOC výrazným způsobem obohacují vzdělávání. Každý kurz vás může motivovat svým přístupem, a tak máte možnost posunout se dál v osobním rozvoji. Kurzy MOOC mají obrovský potenciál v široké oblasti vzdělávání. Otázkou je, co bude následovat a zda vůbec může něco tyto kurzy překonat.

Literatura a použité zdroje

[1] – JENNER, Matt. What’s the benefit of MOOCs?. 2014. [cit. 2015-1-21]. Dostupný z WWW: [http://blogs.ucl.ac.uk/ele/2014/03/25/whats-the-benefit-of-moocs/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radek Vopršálek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.