Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Závěrečná konference projektu Kariérní systém
Odborný článek

Závěrečná konference projektu Kariérní systém

30. 4. 2015 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Zajíc

Anotace

Jedním z nejvýznamnějších projektů, které za poslední roky řeší NIDV, je tvorba Kariérního systému učitelů. Nyní se konala jeho závěrečná konference.

Ve čtvrtek 5. března 2015 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila závěrečná konference individuálního projektu národního Kariérní systém, jehož realizátorem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)ve spolupráci s MŠMT.
Konferenci zahájila Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV, která ve svém projevu shrnula význam projektu, jehož smyslem je vypracovat motivační a současně i hodnotící nástroj pro lidský a profesní rozvoj učitelů. Poděkovala také všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Poté vystoupil Doc. PaeDr. Ivan Pavlov, PhD., z pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se zajímavými zkušenostmi z fungování kariérního systému na Slovensku. Zvlášť přínosná byla jeho reflexe chyb a jejich následků. Pro české kolegy pak bylo potěšitelné jeho konstatování, že jejich návrh pokládá za důležité východisko revize slovenského systému.
Do problematiky vlastního projektu pak účastníky uvedl hlavní manažer Ing, Stanislav Karabec, Ph. D. Na něj navázali podobným referátem Kariérní systém učitelů klíčoví spolupracovníci RNDr. Jiří Khun, ředitel Gymnázia Nymburk, PhDr. Milan Adamec, ředitel SOŠ Liberec, a PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka ZŠ Černošice. Cenné bylo, že se neomezili jen na suchý popis, ale své vystoupení doplnili řadou postřehů z praxe.

Odpolední program zahájil proděkan Univerzity Hradec Králové Mgr. Václav Víška, PhD. Ve svém příspěvku na téma Kariérní systém a pregraduální příprava budoucích pedagogů nabídl účastníkům konference řadu důležitých faktů z výzkumu o reálné situaci budoucích pedagogů. Současně poskytl důležitý korektiv fám o tom, že odborná vysokoškolská veřejnost kariérní systém odmítá.
Následující dvojice referátů poskytla ilustraci toho, do jakého terénu kariérní systém přichází. RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla v Praze ve svém příspěvku Reflexe přípravy učitelů na fakultách vzdělávajících učitele se zaměřila na prezentaci výsledků šetření, které se zabývalo pozitivy i negativy v kompetencích začínajících učitelů. Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ředitel ZŠ Londýnská, Praha se věnoval tématu Zkušenosti ZŠ s plánováním profesního rozvoje a s hodnocením učitelů dle Standardu učitele s důrazem na vytvoření příznivého klimatu pro součinnost mezi vedením a učiteli jeho školy.

Do problematiky kariérního systému ředitelů, který má na rozdíl od systému pro učitele hlavní práci teprve před sebou, uvedl přítomné Mgr. Jiří Bakončík, ředitel ZŠ Šeříková v Ostravě. Z východisek, která představill, se jeví jako zvlášť důležitý důraz na to, že prioritou ředitele je pedagogické vedení školy a že ředitel musí do své funkce nastupovat připraven.
Konference potvrdila jak důležitost vytvořeného systému pro zkvalitňování našeho školství, tak nezbytnost návazného projektu Implementace kariérního systému (IMKA), který připravené nástroje promítne do reálné praxe.
Bohatý zdroj informací k projektu Karierní systém je k dispozici zde.

Text: Jiří Zajíc a Svatava Šimková
Foto: Svatava Šimková

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Matějka
30. 4. 2015, 16:45
Projekt se zřejmě výborně zdařil, výsledná zpráva byla přijata účastníky konference přímo s nadšením (viz závěrečné foto). 
Mgr. Zdeněk Sotolář
30. 4. 2015, 21:14
Jedno oko nezůstalo suché! Jak může motivovat systém, který bude pobídkou pro 20 % učitelů? Pro zbývajících 80 % je to demotivující kopanec. Navíc zohyzděný hromadou zbytečné administratiní zátěže.
Bořivoj Brdička
1. 5. 2015, 06:13
Já si na náš Kariérní systém vzpomenu vždy, když slyším pana ministra mluvit o tom, jak chce vybavovat plošně žáky tablety. Myslím, že se máme na co těšit!
Marek Adler
1. 5. 2015, 17:09
Nově navržený kariérní systém bohužel neřeší základní problém českého školství. Neřeší, jak motivovat a ohodnotit dobré (jakkoli je definujeme) učitele. Těch dvacet procent postupujících na třetí stupeň totiž musí částečně přestat učit a věnovat se něčemu čemu se třeba vůbec věnovat nechce. Takže situace bude pořád stejná, dobří učitelé budou utíkat do soukromých škol či úplně mimo školství, protože jedině tak dostanou nejen víc peněz, ale také uznání. Protože uznání si zřejmě nezaslouží dobrý učitel, ale ten který o učení pěkně vypráví, připravuje si portfolio (jak úchylné) a umí se odprezentovat. Ostatně tvorba nového kariérního systému je úplně stejná. Neznáme návrhy změn zákonů, vyhlášek, ... Ale máme  spoustu krásných PR materiálů, grafů. A fotek plných úsměvů. 
Mgr. Zdeněk Sotolář
1. 5. 2015, 18:19
Tento kariérní systém neřeší vůbec nic, ale hlasitě se zaštiťuje jalovými frázemi o zlešení výuky a zvýšení prestiže učitelů. Vrcholem arogance je navrhovaný poplatek za atestaci na postup do K3 a K4 – 12 000 KĆ.
E Kocourek
1. 5. 2015, 21:37
Aniž bych se chtěl děsivého kariérního systému zastávat, soudím, že schopnost prezentovat svůj předmět patří mezi samozřejmé schopnosti dobrých (i průměrných) učitelů (alespoň některých předmětů). Nejsem si jistý, co přesně znamená to portfolio (věděl bych to u modelek a hereček), ale pokud jsou to vlastnoručně vytvořené studijní materiály, tak ty mezi samozřejmosti patří také.
Avšak jímá mě neblahá předtucha při představě, že učitelovo portfolio a učitelovu schopnost prezentovat bude hodnotit pologramotný ministerský úředník. Všichni víme, co si pod "prezentací" představuje slavný ECDL ...
Marek Adler
2. 5. 2015, 12:06
Do portfolia bohužel nepatří jen vytvořené studijní materiály, přípravy a další samozřejmosti. Bohužel je akcentováno hlavně umění odprezentovat svou práci, takže bude třeba schovávat si testy (abychom mohli dokázat k jakému pokroku jsme žáky přivedli), vymáhat z žáků a rodičů dojemná poděkování atd. Prostě se zas budou učitelé o něco méně soustředit na učení a o něco více věnovat nesmyslům. Ale kulisy budou namalovány krásně... 
Miroslav Melichar
2. 5. 2015, 12:46
Mám bohužel dojem, že tato konference měla právě předvést  "umění odprezentovat svou práci". Jinak se tam přece mohlo diskutovat o tom, že napsat KŘ (třeba i dobrý) je jen jeden z mnoha kroků a plánovat co dál a předvídat problémy.
E Kocourek
2. 5. 2015, 13:06
Jakže? Schovávat si testy? Cožpak vy veškeré studijní výsledky (samozřejmě testy, známky ze zkoušení, aktivitu na hodinách) nezaznamenáváte do databáze, pane Adler?
Jinak, ohledně nesmyslů a kulis, sdílím vaše očekávání.
Mgr. Zdeněk Sotolář
2. 5. 2015, 13:08
Do portfolia se bude vkládat třeba jakýsi "důkaz" o použití alternativní učebnice.Třeba se s tou učebnicí necháme vyfotit. Jako fotočky s mentory – to teď frčí.
Konference je samozřejmě součástí všech EU projektů: povinná publicita aneb jak vyhodit tisíce oknem.
Marek Adler
2. 5. 2015, 14:02
Pane Kocourku, fór je v tom, že učitel jdoucí za kariérním postupem dá žákovi na začátku roku test, kde žák prokáže svou neznalost nebo nekompetentnost, na konci roku pak dostane podobný test a najednou bude perlit. Učitel si testy založí do portfolia a náležitě se pochválí. Umíme si představit realitu,  jak se bude vše vytvářet na oko. I kdyby ne, neměl by učitel věnovat svůj čas něčemu užitečnějšímu?
E Kocourek
2. 5. 2015, 15:17
Pane Adler, málo jsem zdůraznil, že v mém případě debatujete s nezasvěceným. Netuším, co je portfolio a co a v jaké formě se do něj zakládá (zřejmě tedy nikoli "zaznamenává").
Pouze jsem - já nechápavý - poukázal na to, že někteří učitelé mají všechny testy (dobrovolně) v DB a všechny výsledky studentů (povinně, nařízením školy) ukládají do DB a zveřejňují.
Co se týče reality, vytváření na oko a užitečnějších činností, sdílím vaše obavy.
Marek Adler
2. 5. 2015, 15:36
Pokud máte volné odpoledne (a večer) můžete prostudovat:
http://www.nuov…ele.pdfM áte pravdu, vznikne zřejmě složka, možná skříň, případně celá místnost, kde bude uloženo vše, čím se učitel bude muset prezentovat, aby komisi přesvědčil. Snad jen tělocvikáři by mohli mít situaci snazší, i když představa, že takový učitel tělocviku neustále natáčí své žáky, aby mohl patřičně zdokumentovat pokroky,... :-D 
E Kocourek
2. 5. 2015, 22:52
Prolétnul jsem ten text, dík za odkaz. Děs.
Byly časy, kdy režim požadoval od technických pracovníků (třeba od programátorů) "atestace". Podobná buzerace, i když zdaleka ne tak propracovaná. A stačilo, aby se z národních podniků a výzkumáků staly soukromé firmy, případně pobočky nadnárodních gigantů, a nad atestacemi se zavřela voda. Od programátorů už se zase chce, aby (hlavně) uměli programovat. (I když personalisté, teambuildeři a motivátoři se činí, aby úroveň buzerace neklesala až k nule.)
To byl můj pokus o optimismus.
Marek Adler
3. 5. 2015, 00:42
Já jako optimista zase věřím, že situaci narovná postupující privatizace českého školství. Dobří učitelé budou mít více šancí učit a být adekvátně ohodnoceni bez státní buzerace. Jen je pak k smíchu boj ministra Chládka za stejné školství pro všechny, protože je jasné, jaká bude úroveň státních škol.
Mgr. Zdeněk Sotolář
3. 5. 2015, 17:46
Je smutné, že toto téma nepoutá více pozornosti, ačkoliv se dotýká všech učitelů. Čím to?
E Kocourek
3. 5. 2015, 19:36
Bezmoc a beznaděj.
Když se stát naváží do lékařů, mohou stávkovat a veřejnost se záhy cítí ohrožená, takže strana a vláda musí situaci řešit. Když se stát podobně naváží do učitelů, nemohou nic. Případné stávky učitelů by si nikdo nevšimnul a vyučování (ani výsledné vzdělání) by (téměř?) nikomu nechybělo. Neboť v současné české společnosti vzdělání nikdo na nic nepotřebuje. BTW, jakou kvalifikaci potřebujete na pozici ministra školství?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.