Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi
Odborný článek

Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi

4. 1. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o jedné reakci na zveřejněný záměr manželů Chan-Zuckerbergových, většinových majitelů Facebooku, věnovat 99 % svých akcií na dlouhodobé projekty snižující rozdíly mezi dětmi a zvyšující jejich naději na lepší život. K důležitým nástrojům mají patřit vzdělávací technologie.

Na začátku prosince obletěla svět zpráva o tom, že se manželé Chan-Zuckerbergovi rozhodli v souvislosti s narozením své první dcery Max investovat 99 % svých akcií Facebooku, tj. přibližně 45 miliard $, do projektů prostřednictvím technologií zlepšujících budoucnost všech dětí na Zemi (A letter to our daughter). Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto plánu je vybudovat personalizovaný systém výuky schopný pomáhat při učení každému a snižovat tak rozdíly mezi lidmi. Vezme-li se v úvahu, o jak velkou investici se jedná, dá se předpokládat, že se asi bude jednat o filantropický počin nebývalého významu. Proto byla reakce docela veliká. Novináři se ptali, jak to chtějí Mark s Priscillou udělat, ale zatím se nedozvěděli o moc víc, než že se nadace bude jmenovat Chan Zuckerberg Initiative [1]. Mezi všemi reakcemi, na něž jsem narazil, je jedna, která podle mě stojí za zvláštní pozornost. Známý výzkumník oboru vzdělávacích technologií (EdTech Researcher) a ředitel MIT Teaching Systems Lab Justin Reich poslal Chan-Zuckerbergovým vzkaz s doporučením, jak se mají zachovat, chtějí-li své bohulibé cíle opravdu naplnit [2].

Justin se v něm pokouší na základě svých opakovaných výzkumů vysvětlit, v čem všechny dosavadní velké investice podobného druhu chybovaly. Zásadním problémem je víra vedoucí nás k přesvědčení, že k tomu, abychom začali snižovat rozdíly mezi dětmi socio-ekonomicky hendikepovanými a bohatými, stačí dát všem k dispozici mobilní zařízení s připojením do internetu a je to. Realita, stále jasněji se vynořující z Reichova zkoumání vlivu volně dostupných materiálů i výuky na výukové výsledky, je ale bohužel jiná.

Prvním takovým výzkumem byl projekt The State of Wiki Usage in U.S. K-12 Schools, jehož výsledky byly publikovány v roce 2012 a které zřetelně ukazují, že spolupráce realizovaná jako výuková aktivita v prostředí sdílených wiki dokumentů (v době realizace ještě nebyly běžně k dispozici současné cloudové služby) se lépe daří ve školách působících v oblastech s vyšším socio-ekonomickým statusem. Ke stejným výsledkům bohužel dospěl i Reichův nejnovější výzkum publikovaný v (online nedostupném) prosincovém čísle Science (Democratizing education? Examining access and usage patterns in massive open online courses). Ten na datech edX MOOC ukazuje, že jsou tyto volně dostupné kurzy využívány a certifikáty získávány mnohem více lidmi vzdělanějšími a bohatšími.

Závěr je prostý. Veškeré dosavadní snažení směřující k otevřenému vzdělávání pro všechny zatím socio-ekonomickou propast mezi bohatými a chudými neodstraňuje. Ta se ve skutečnosti pořád zvětšuje. To je pro nás podporovatele tohoto hnutí (Aliance pro Otevřené vzdělávání) velmi špatná zpráva. Justin na základě svých zjištění manželům Chan-Zuckerbergovým říká doslova toto:

Nejsem si jist, zda lze naše výsledky zevšeobecnit a udělat z nich novou sociologickou či psychologickou zákonitost. Důvodem, proč dostáváme podobné výsledky při aplikaci technologií dvou různých generací (wiki, MOOC), je skutečnost, že používáme stejný způsob implementace – masivně rozšířit, volně zpřístupnit a doufat ve snížení propastných rozdílů. Takto koncipované záměry nefungují.

Bude-li Chan Zuckerberg Initiative chtít podporovat rovný přístup ke vzdělání, neměla by se soustředit na vývoj nových aplikací, systémů či materiálů, musí přijít s novým přístupem. Potřebujeme najít úplně nové způsoby prosazování digitální rovnosti, takové, které změní myšlení týmů učitelů a technologů pracujících na řešení tohoto problému lidstva. Potřebujeme zavést nové mechanizmy distribuce, které budou mít za cíl pomoci především nejvíce socio-ekonomicky postiženým dětem. Musíme se snažit minimalizovat psychologické překážky tvořené jejich sociální identitou a stereotypy, posílit vnímání významu online vzdělávání v rodinách, podnítit podporu místní komunity. Musíme se pokusit nový systém založit na tom, co každý jednotlivý žák do vzdělávacího prostředí přináší, a ne jen odhalovat, co mu chybí.

Ještě nevíme, jak všechny tyto problémy spojené se vzdělávacími technologiemi a rovností vyřešit, ale jedno je jasné – nepotřebujeme vytvářet nové nástroje, potřebujeme novou strategii.

Literatura a použité zdroje

[1] – WINGFIELD, Nick. Mark Zuckerberg Vows to Donate 99% of His Facebook Shares for Charity. 2015. [cit. 2015-12-27]. Dostupný z WWW: [http://www.nytimes.com/2015/12/02/technology/mark-zuckerberg-facebook-charity.html].
[2] – REICH, Justin. Some Advice for Chan & Zuckerberg on Technology and Equity. 2015. [cit. 2015-12-27]. Dostupný z WWW: [http://blogs.edweek.org/edweek/edtechresearcher/2015/12/some_advice_for_chan_zuckerman_on_technology_and_equity.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
4. 1. 2016, 18:29
Ať si filantropové (jakož i jiní blázni) vyhazují ze svých peněz libovolně velké částky na libovolně nesmyslné projekty. Jsou to jejich peníze.
Pokud by se jednalo o peníze českého státu na projekt v českém školství, doporučuji,
aby byl velice přesně stanoven cíl,
aby byl stanoven termín, dokdy má být cíl dosažen,
a aby byla pečlivě vybrána jasná kriteria, podle kterých se zřetelně pozná, zda cíl projektu byl nebo nebyl dosažen.
Pokud se nepodaří nalézt taková kriteria, je to dobrý důvod, aby byl projekt zrušen.
Projekt může být rozfázován na etapy a pro tyto etapy stanoveny dílčí cíle, dílčí termíny a dílčí kriteria. V takovém případě by mohla být stanovena dílčí odpovědnost jednotlivým osobám. V případě rozfázování projektu na etapy by projekt měl být zrušen i tehdy, není-li jedna z etap dokončena ve stanoveném termínu.
Z hlediska výše uvedených požadavků na rozumně vymezený a vedený projekt považuji Chan Zuckerberg Initiative za naprostou pitomost. Plácnutí do vody. Dosažení cíle "zlepšit budoucnost všech dětí na Zem" samozřejmě nelze nijak ověřit, což nejspíš byl záměr. Být to v Česku, je to jasný daňový podvod. Nepřestávejte to sledovat, pane Brdička -  třeba se časem dozvíme, co na to IRS.
Bořivoj Brdička
4. 1. 2016, 21:35
Pokud jde o mě, já věřím, že manželé Chan-Zuckerbergovi mají skutečně dobrou vůli. Už kvůli Max. Potíž je ve velikosti částky, která je tak velká, že nemá smysl tento záměr srovnávat s jakýmkoli naším projektem (o jednom se mimochodem dočtete již ve čtvrtek). Je třeba si uvědomit, co se kolem nás děje. Dochází k modifikaci kapitalismu v tzv. post-kapitalismus, v němž se z informací (dat) stává zboží. Já osobně jsem se dosud nesmířil s představou, že pro budoucnost našich dětí teď bude důležitější, co udělá jeden magnát se svými astronomickými zisky, než to, o co se často neúspěšně snaží demokraticky zvolená vláda.
E Kocourek
4. 1. 2016, 21:52
Nesmiřujte se tím i nadále. Ujišťuji vás, že magnátův astronomicky nesmyslný projekt nebude mít na budoucnost našich dětí a vnoučat vliv vůbec žádný. Naopak pro budoucnost (a přítomnost) nás a našich potomků je a bude velice důležité to,  o co se snaží demokraticky zvolená vláda. Snaží se o to stále a je v tom velice úspěšná. V čem? Inu, v okrádání občanů o tisíce, statisíce a milióny.
Selský rozum říká, že chce-li magnát zajistit budoucnost své dcery, postará se, aby rozdíly mezi lidmi z různých sociálních vrstev byly co největší. Ale selský rozum je na rvp.cz takový otloukánek, kterému věří málokdo.
Bořivoj Brdička
4. 1. 2016, 23:14
Problém selského rozumu je v tom, že v situaci, kdy dochází ke změně paradigma, může být spíše na závadu. Snadno vás dovede do slepé uličky. Vládě bych záměr okrádat občany nepřisuzoval. Většinou se jedná jen o prostou neschopnost spojenou s bojem o moc.
Jan Maršák
5. 1. 2016, 13:41
Ad E Kocourek:
1. Skutečně "selský rozum" říká, že "chce-li magnát zajistit budoucnost své dcery, postará se, aby rozdíly mezi lidmi z různých sociálních vrstev byly co největší"? Ale selský/zdravý rozum může jen stěží něco takového říkat: říkáte to zde Vy.
2. Pokud pane doktore tvrdíte, že vláda okrádá občany (o tisíce, statisíce a milióny?), pak pro to máte jistě nějaké důkazy. Nebo Vám to zase říká opět ten magický selský rozum? ( Mimochodem, pokud máte důkazy o okrádání občanů vládou, neměl byste na ní podat trestní oznámení? Protože krádež v "rozměrech" o nichž mluvíte, je už bezesporu zločin.)
Jan Maršák
5. 1. 2016, 15:13
Ad Bořivoj Brdička: 
Problém selského rozumu: Plně s tímto Vaším vyjádřením souhlasím.
Ondřej Neumajer
5. 1. 2016, 16:54
Z ekonomický analýz skutečně vyplývá nedobrá zpráva, že bohatí jsou ještě bohatší a chudí ještě chudší. A technologie na tom mají významný podíl. Brynjolfsson a McAfee uvádějí, že medián příjmů se od roku 1979 v USA zvýšil jen nepatrně a od roku 1999 dokonce začal klesat. Trend odráží významné přerozdělení toho, kdo čerpá výhody z růstu a kdo ne. Ono třeba platí, že jedno procento nejbohatších zvýšilo své příjmy v letech 1979-2007 o 278 %, nebo to, že mezi lety 2002-2007 získalo toto 1 procento nejbohatších neuvěřitelných 65 % příjmů v USA. Důsledky se ale dají měřit i jinak: ačkoli například průměrný věk lidí vzrůstá, očekávaná délka života mužů se základním vzděláním v USA klesla.
V kontextu takovýchto informací mi návrh na zásadní změny navrhovaný Justinen Reichem připadá jako dobře zdůvodnitelný.
ON
Bořivoj Brdička
30. 3. 2016, 08:32
Narazil jsem na zprávu, která trochu poodhaluje záměr Chan-Zuckerbergových. Stručně řečeno, zájem tzv. "filantropů" z řad amerických miliardářů napravovat veřejně školství prostřednictvím technologií trvá. V konečném důsledku má investice 45 miliard posílit Facebook.Facebook's Zuckerberg to Bet Big on Personalized Learning
Jaroslav Vávra
3. 4. 2016, 13:03
Beru text článku za informativní a určitě podnětný k přemýšlení. Díky za něj!
1) nejdříve k množství peněz do školství. Diane Ravitch, americká analytička politiky a historie vzdělávání, v  knize z roku 2010 "The Death and Live of the Great American School System. How Testing and Choice Are Undermining Education“" píše: „I přes podporu z obou stran politického spektra a obrovského množství peněz na propagaci(školských, J.V.) reforem v korporátním duchu, vyhlídky zůstávají velmi velmi pochybné“. (s. 279). Je nutné říci, že autorka se zaměřuje ve své knize na efektivitu a výsledky v americkém vzdělávání. Poukazuje na dvě politické kampaně No Child Left Behind(George W. Bush) a Race to the Top (Barack Obama) a píše, že školští úředníci distriktům diktovali, jak reformovat  školy a krutě je trestali při selhání. A nutily je do úspěchu. Dodávám: asi ve stylu čínského Velkého skoku z konce 50. let (dohnat a předehnat svět ve výrobě surového železa).  Obě kampaně byly podle autorky postavené na taylorismu, sto let starém konceptu jak motivovat lidi (lidé pracují jen pro peníze).
2) osvícení „filantropové“.  Bill Gates se zpočátku podle Ravitchové upnul ve své podpoře na malé školy, které považoval pro vzdělávání za vhodnější. Později výsledky odhalily, že to není tak jednoznačné. Gates se tedy upnul na hodnocení učitelů a na jejich kvalitu, což považoval za rozhodující problém, kterému americké vzdělávání čelí. A vlítnul do toho podnikatelským stylem šéfa velké firmy: přístup založený na tržních vztazích, typizované obecné standardy, učitelé placení za výkon, rozhodování na základě dat a zákaznická volba. Výsledky nejsou dodnes patrné.
Snahy Zuckerbergerových zavést vzdělávací technologie pro K-12,  použití softwaru a dalších digitální technologií s individuálním  nastavením výuky každému studentovi (v silných a slabých stránkách), s přihlédnutím k  jeho zájmům a preferencím a s nastavením optimálního postupu při výuce beru jako chvályhodné, ovšem pro osobní/individuální  výuku na izolované farmě v australském vnitrozemí, kde široko daleko není nikdo z učitelského cechu. Vždyť taková individualizovaná výuka není jen s počítači, ale je to (nebo mělo by být)  každodenním chlebem učitele.
3) „selský“ rozum. Výborný přístup. Každý se může rozhlédnout kolem sebe a zjistit,  že Země je plochá!

Přeji hezký konec víkendu.
E Kocourek
3. 4. 2016, 19:20
Selský rozum, jednoznačná terminologie a pravdivé informování jsou na rvp.cz největší otloukánkové. Tentokrát se pan Jaroslav Vávra pustil do boje proti selskému rozumu, a slavně zvítězil.
I předpokládám, že pan Vávra chodí na pěší výlety vybaven globusem. Nebo že by měl v kapse úplně placatou mapu, na které je i ta Země promítnuta do placata? To by ale znamenalo, že jde o úroveň abstrakce. A že někdy může být docela praktické chovat se podle toho zpropadeného zdravého rozumu.
Jan Maršák
4. 4. 2016, 14:54
Ad E Kocourek:
1. Pokud jde o Vaší lamentaci, že jednoznačná terminologie patří k největším otloukánkům na rvp.cz: Nebylo by pak ovšem vhodné uvést i z Vaší strany jednoznačnou definici (ať už explicitní či implicitní) pojmu "selský rozum"? Termín selský rozum zde navíc volně používáte spolu s termínem zdravý rozum. Označují oba tyto termíny pojmy stejného významu či nikoli? Nebo bychom snad měli mluvit spíše o zdravém selském rozumu? (Přirozeně, pak by jistě mohl existovat i nezdravý selský rozum či neselský zdravý rozum.) 
2. Dalším "otloukánkem" na rvp.zv, je podle Vás pravdivé informování.  Nebude-li však toto Vaše obecné tvrzení nějak konkretizováno, lze ho jen stěží potvrdit či vyvracet. A v tomto směru je bezcenné. 
3. Jak souvisí tvrzení dr. Vávry s tím, že "nosí v kapse úplně placatou mapu"? To je z Vaší strany poněkud strawman argumentace. Mimochodem při promítání trojrozměrných objektů do roviny s tzv. selským/zdravým/zdravým selským rozumem vystačíte asi jen stěží. A to dokonce ani při vytváření "pouhých placatých" map. K čemu pak bychom potřebovali odborná kartografická pracoviště či katedry kartografie na vysokých školách se specialisty, jestliže by k vytváření map postačoval zdravý selský rozum kohokoli z nás.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.