Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Volba platformy pro třídní blog
Odborný článek

Volba platformy pro třídní blog

25. 2. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Martin Trefný

Anotace

Článek shrnuje důvody, proč ve výuce s žáky blogovat, a popisuje několik nejvhodnějších platforem (nástrojů), které jsou pro tuto aktivitu nejvhodnější.

Blogování se stalo fenoménem současné doby. Na jeho rozvoji se výrazně podílejí možnosti, které přinesl nástup prostředí Web 2.0. Založit blog – „internetový deník“, je v současné době otázkou několika minut. V mnoha případech je založení blogu zcela zdarma. Kouzlo blogování nespočívá zdaleka jen ve snadné úpravě a aktualizaci obsahu. Daleko větším přínosem je možnost vtažení čtenáře do tvorby obsahu. Není už jen pasivním konzumentem, ale může se ke sdělovanému obsahu vyjádřit a do jisté míry obsah ovlivnit. To poskytuje tvůrci blogu nedocenitelnou zpětnou vazbu. Díky té může autor nebo autoři blogu přizpůsobit, prohloubit či rozšířit obsah blogu. Dochází tak ke vzájemné komunikaci mezi blogery a uživateli, ale samozřejmě také mezi blogery navzájem.

Ačkoliv internet je plný blogů a blogerů, třídní blogy jsou v současné době stále vzácné. Přitom blogování může do výuky a třídního kolektivu přinést mnohá pozitiva. Prohlubuje například takové dovednosti, jako je formulování problému či tématu, vyhledávání a vyhodnocování souvisejících informací, jejich začlenění do kontextu obsahového i časového. Rozvíjí spolupráci mezi žáky. Z hlediska sociálního prohlubuje vztahy mezi spolužáky a také mezi školou a veřejností. Ovšem pomáhá též jednotlivým žákům nacházet své silné stránky a nabízet své schopnosti ostatním v rámci kooperace. Mezi velké přínosy patří rovněž rozšíření vzdělávání do oblasti mimo školu.

Třídní blogování může žáky motivovat a aktivizovat. Může tak působit jako prostředek proti rutině běžné školní práce a stát se prevencí nudy, a to jak pro žáky, tak pro pedagoga. S tím souvisí možnost vystavit a pochlubit se výsledky své práce a také přijmout zodpovědnost za kvalitu. Jednoduše řečeno, vede žáky k tomu, aby se snažili svěřený úkol dotáhnout do co možná nejlepší podoby. Mezi další důvody hovořící pro třídní blogování bychom mohli uvést například vytváření literární a digitální gramotnosti, rozvíjení kritického myšlení, rozvíjení občanských kompetencí, rozvoj digitálního občanství, možnost vyjádřit se apod.

Důvody hovořící pro žákovské blogy výstižně vyjádřila Sylvia Duckworth, učitelka francouzštiny a specialistka na vzdělávací infografiku z Toronta.

10 důvodů pro žákovské blogy Sylvie Duckworth:
1 – podporuje spolupráci, 2 – navazuje spojení mezi domovem a školou, 3 – zlepšuje psaní a digitální kompetence, 4 – umožňuje vystavení žákovských úspěchů, 5 – dává žákům možnost vyjádřit se, 6 – učí digitálnímu občanství, 7 – poskytuje žákům reálné čtenáře z celého světa, 8 – vytváří digitální portfolio, 9 – prostupuje napříč vyučovacími předměty, 10 – rozvíjí kritické myšlení

Podívejme se nyní na platformy, které pro třídní blogování doporučuje Wesley Fryer, autor knihy Interactive Writing, provozovatel blogu Moving at the Speed of Creativity, koordinátor technologií v Casady School v Oklahomě [1]. V následujícím textu jsou jednotlivé platformy řazeny dle náročnosti vytvoření blogu, od nejsnazšího po nejnáročnější

EasyBlog.org

EasyBlog.org je platforma určená pouze pro iPad. Třídní blog má podobu složky s blogy jednotlivých uživatelů (viz demo níže) Pomocí webového rozhraní učitel založí třídu. Vkládání, upravování příspěvků, nastavení pro jednotlivé žáky a prakticky vše probíhá přes aplikaci EasyBlog nainstalovanou na iPadu. Přes webové rozhraní obsah blogu upravovat nelze.

Aplikace EasyBlog umožňuje publikování textu, videa a fotografií, které lze pomocí zvukového záznamu okomentovat. Nechybí ani funkce pro vkládání hypertextových odkazů. Aplikace je opatřena hlasovou nápovědou pro jednotlivé operace. Říká uživatelům, co mají dělat. Není však jazykově lokalizována, takže je vše v angličtině.

Publikování je velice snadné, rychlé a pohodlné. Za to však podobu blogu samotného nelze přizpůsobit. EasyBlog je díky své jednoduchosti vhodný zejména pro žáky mladšího školního věku. Třídní blog lze založit zdarma. Pro rodiče je zpoplatněna možnost stažení obsahu blogu svého dítěte na konci školního roku. Tato možnost přijde ročně na 9.99 dolaru.

Demo EasyBlog.org je ZDE.

KidBlog.org

Účet na KidBlog.org je provázaný s účtem na Google. Výhodou je možnost vkládat média do příspěvku přímo přes Google Disk, což je velice praktické a pohodlné. Administrační rozhraní tohoto systému bohužel není jazykově lokalizováno – vše je v angličtině.

Vzhled blogu na Kidblog.org je velice atraktivní. Poskytuje velké možnosti v oblasti vzhledu příspěvku i celého blogu, což je pro žáky velmi přitažlivé. Je zde k dispozici velká škála barev a velké množství fontů písma. Barvu textu v každém odstavci příspěvku lze také libovolně měnit. V editaci příspěvku chybí funkce zalamování textu, což ale vzhledem k tomu, že blog je určen spíše pro menší děti, nebude asi příliš vadit – nebudou pravděpodobně vkládat rozsáhlý text.

Založení blogu na Kidblog.org je otázkou několika minut. Po založení účtu je vám nabídnut tříminutový tutoriál, takže blogování na KidBlog.org zvládne opravdu každý. Blog na této platformě je vhodný pro žáky prvního stupně základní školy. Při vkládání hypertextových odkazů do příspěvku je nutné dát si pozor na tvar vkládané adresy, musí se vložit celé URL, jinak odkaz nefunguje.

Služba bohužel není zdarma, roční předplatné stojí 29 dolarů.

Demo KidBlog.org je ZDE.

Blogger.com

Výhodou této platformy je možnost propojení s účtem na Google a službu G+. Blog je tak velice snadno přístupný a navíc se vkládaná videa nahrávají přímo na YouTube.com. Administrační rozhraní je velmi dobře lokalizováno do češtiny. Jeho prostřednictvím můžete jednoduše a pohodlně zakládat a spravovat více blogů najednou. Blogger.com poskytuje množství šablon, které lze snadno přizpůsobit. K dispozici jsou široké palety barevných odstínů. Je však nutné dát si pozor na jazykovou lokalizaci některých (zejména dynamických) šablon. Problém může nastat například v označení data vloženého příspěvku. Velkou výhodou této platformy je statistika návštěvnosti, kde můžete sledovat zobrazování vašich příspěvků.

Založení blogu, zejména pokud již máte založený účet na Google, zabere doslova pár minut. Vytvořit blog a připravit jej k veřejnému publikování vám nezabere více než hodinu. Mezi velké výhody této platformy patří skutečnost, že vše je zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení funkcionality.

Demo Blogger.com je ZDE.

EduBlogs.org

Edublogs.org je platforma postavená na redakčním systému WordPress. Lze říci, že se jedná o WordPress upravený pro školní prostředí. Hlavní výhodou je přednastavená správa třídy. Účet na Edublogs.org je možné založit zdarma, jeho funkčnost je ale omezena natolik, že je pak pro spravování třídního blogu prakticky nepoužitelný. Využitelný je ale pro žáky, kteří se mohou připojovat k již vytvořené třídě.

Předplatné plné verze – Edublogs PRO přijde ročně na 39,95 dolarů. Lze platit i měsíčně (7,95 $) nebo čtvrtletně (14,95 $).

Tato platforma je vhodná zejména pro ty, kteří pro publikování používají WordPress. Prostředí je totiž v podstatě identické.

Demo Edublogs.org je ZDE.

Wordpress.com

WordPress je sofistikovaný redakční systém. Je vyvíjen jako open source projekt. Na jeho vývoji se podílí velké množství vývojářů. Dá se říct, že systém se vyvíjí na základě rozmanitých potřeb veřejnosti, a to mu poskytuje velkou výhodu nad komerčně poskytovanými redakčními systémy vyvíjenými jen malou skupinou lidí. Navíc lze tuto platformu rozšiřovat o množství plug-inů, které její funkčnost ještě více rozšiřují. WordPress se za vás postará o takové věci, jako je SEO a podobně. Zvládne jak správu osobního blogu, tak zpravodajského portálu. WordPress pro jeho mnohostrannost a snadné ovládání používají v současné době miliony lidí po celém světě.

Zvládnout třídní blog je pro tuto platformu „hračkou“. Ovšem pro pedagoga je založení blogu na WordPress.com oproti výše uvedeným platformám náročnější. Zabere více času a je potřeba, aby se učitel zakládající web alespoň trochu orientoval v problematice webových stránek. Je potřeba se seznámit s prostředím, s principy tohoto systému a z velkých možností sestavit blog tak, aby vyhovoval daným potřebám. Dokáže vyhovět téměř veškerým požadavkům, které si na blog kladete, ale je třeba se zakládání věnovat. Nejedná se zkrátka o nejrychlejší způsob, jak vytvořit blog. Z toho důvodů není použití této platformy vhodné pro pedagogy, kteří chtějí vytvořit okamžitě jednoduchý blog a nezabývat se příliš jeho správou.

Demo WordPress.com je ZDE.

WriteAbout.com

V případě WriteAbout.com se nejedná pouze o nástroj pro vytváření blogu, ale o začlenění do jakési komunity. Hlavní výhodou je, že příspěvky jsou v této „komunitě“ sdíleny s ostatními podle témat a oblastí zájmu. Dostávají se tak do interakce žáci s podobnými zájmy či zaměřením. Tato platforma tak řeší problém s tím, jak upozornit čtenáře na vkládané příspěvky a zajistit odběr uživateli se zájmem o dané téma.

Zajímavou funkcí je v této platformě možnost nahrávání a sdílení zvukového záznamu bez použití další aplikace. Součástí systému je také poměrně rozsáhlá a podrobná statistika. Celý projekt WriteAbout.com probíhá v anglickém jazyce. Z tohoto důvodu není ani prostředí platformy lokalizované do jiného jazyka.

Založit blog, respektive skupinu žáků, je možné i zdarma, nese to s sebou však podstatná omezení. Plná verze přijde zhruba na 40 dolarů ročně.

Demo WriteAbout.com je ZDE.

Závěr

Wesley Fryer říká: „Stejně tak jako ostatní technologie, i platformy pro blogování se neustále vyvíjejí a mění, ale důvody, proč by žáci měli pravidelně blogovat, zůstávají beze změny.“ [1]

Nezáleží na tom, jak staří jsou vaši žáci, ani na tom, jak dalece jste zběhlí v práci s technologiemi. Škála platforem pro blogování je velice široká a nepochybně si vyberete tu, která vám bude vyhovovat. To, na čem opravdu záleží, je vaše odhodlání pustit se do toho. Probuďte kreativitu vašich žáků, přibližte vyučování reálnému světu a pochlubte se výsledky vaší společné práce. Vyučování se stane atraktivnější pro vaše žáky i pro vás.

Literatura a použité zdroje

[1] – FRYER, Wesley. Classroom Blogging Options (August 2015). 2015. [cit. 2016-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.speedofcreativity.org/2015/08/05/classroom-blogging-options-august-2015/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Trefný

Hodnocení od uživatelů

RNDr. I. Marek
25. 2. 2016, 06:56
Nejvhodnější platforma pro třídní blog? Jde-li o střední školu technického směru, pak by tou platformou měl být školní server a podpůrný software by si studenti měli napsat sami. A průběžně jej zdokonalovat podle svých vlastních představ. Případně podle představ té zrzky ze druháku, která sice programovat moc neumí, ale píše bezva články.
 
Uvítal bych v článku vysvětlení, oč je třídní blog lepší nežli nějakých deset individuálních blogů, učitele a těch několika žáků, kteří se na blogování cítí.
RNDr. Jitka Rambousková
25. 2. 2016, 19:08
pro I.Marek:
Ty systémy se liší především ve správě.
Pokud učitel pořídí třeba Kidblog.org apod, tak vše řídí učitel a zřizuje účty dětí. Ty nemusí mít ani své maily. Také má práva ke správě jejich příspěvků, může pomoci s článkem nebo třeba mazat nevhodné komentáře i na žákovských účtech. Celý systém se dá nastavit i jako soukromý pro třídu.
Pokud se na blogy využije Wordpress či Blogger, tak vzniknou samostané (oddělené) blogy, kdy do žákovských učitel práva nemá. Tedy pokud mu je žák neudělí, i potom není správa nijak centralizovaná.
Vše má svá pro a proti. Při volbě bude hrát roli věk a zkušenosti žáků, určení blogu, množstv í blogů apod.
Z letošní zkušenosti vám mohu říct, že spravovat a kontrolovat 22 blogů na Kidblogu je procházka proti pouhé kontrole 22 samostatných blogů na Bloggeru. :)
Bořivoj Brdička
25. 2. 2016, 19:16
Děkuji paní Rambouskové za fundované vysvětlení. Dovolím si připomenout, že naše studentské příspěvky nejsou většinou založeny na vlastních zkušenostech. Snažíme se proto předávat hlavně poznatky publikované vybranými čelnými učiteli z celého světa.
Velmi nás potěší, dáte-li nám vědět, jsou-li vám naše články jakkoli užitečné. Je to jediná odměna, kterou máme. Dík!
Pavlína Hublová
26. 2. 2016, 08:59
Dovolím si ještě pro zájemce přidat webinář Jitky Rambouskové z projektu Tablety do škol: http://audiovid…AKY.html .
Pavlína Hublová
26. 2. 2016, 09:02
K Bloggeru: Další variantou je mít jen jeden společný třídní blog, odděleno štítky (každý žák má svůj jedinečný štítek). Líbí se mi u něj možnost zasílání příspěvků e-mailem.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.