Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Dovednosti propojeného světa
Odborný článek

Dovednosti propojeného světa

24. 3. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Andrea Rozkydalová

Anotace

Ve 21. století dochází ke změně ve způsobech získávání informací a komunikace. Stále větší roli hraje internet, to klade nároky na změny v uvažování. Osobní přístup je stejně důležitý jako práce na dálku. Využití moderních technologií na nás klade nové nároky.

V dnešní době stále více pracujeme na dálku, spolupracujeme s lidmi v různých částech světa, a tak se i náš způsob komunikace a spolupráce proměňuje [1]. V tomto propojeném světě panují odlišná pravidla než ta, která známe z fyzického světa. Mým cílem není obsáhle popisovat všechny odlišnosti a zákonitosti, ale ráda bych se zaměřila na ty z mého úhlu pohledu nejdůležitější.

Jak poznáváme?

Vzhledem k tomu, že jako učitelé pracujeme s dětmi, není pro nás žádným překvapením, že se každý učí jiným způsobem, různou rychlostí a s využitím odlišných pomůcek [2]. Uvědomění si nastavení svého mozku nám pomůže při práci s dalšími lidmi. Za každou větou a činem je nějaké pozadí, které nás dovedlo tam, kde jsme. Hlubší pohled a pochopení procesů našeho myšlení nám pomůže k sebezdokonalování – ke zlepšení v práci, komunikaci s druhými, při plánování a srovnání životních priorit. Vždy je dobré se zastavit a podívat se na své jednání s odstupem.

Kritické myšlení

Toto zprofanované slovní spojení je často mylně vykládáno jako hodnocení druhých na základě vlastních názorů. Nic není pravdě vzdálenější. Kritické myšlení je třeba chápat jako proces třídění informací relevantních k danému tématu. Dnes již není problémem nedostatek informací, ale jejich přebytek. Ze všech stran se na nás sype stále více novinek z různě věrohodných zdrojů, a dokonce i ty, které jsme kdysi považovali za „kvalitní“, často v rámci úspor či lenosti přináší informace neověřené či zcela vymyšlené. Ohledně kritického myšlení bych ráda vypíchla následující momenty[3]:

  • rozpoznání problému a hledání cesty k řešení;
  • porozumění určování priorit;
  • shromažďování relevantních informací;
  • rozpoznávání nepsaných předpokladů a hodnot;
  • porozumění a použití jazyka s přesností, taktem a jasným sdělením;
  • interpretování dat, vyhodnocení argumentů;
  • rozpoznání logických souvislostí nebo naopak nezávislosti jednotlivých jevů;
  • schopnost vžít se do role druhého člověka a pochopit jeho jednání.

Z těchto bodů je jasně patrné, že kritické myšlení je třeba ve všech oblastech lidského života a při řešení různorodých životních situací.

Diverzita a inkluze

Tato slova zaznívají v našem okolí jako z amplionů a svým způsobem je to tak dobře. Samotné vědomí toho, že jsou lidé různí, nás obohacuje o další rozměr. Nicméně diverzita má dva odlišné a pro nás důležité významy. Jednak se jedná o diverzitu osob. Tím je myšlena rozdílnost v prostředí, rozdílnost kultur a sociálního zázemí, ze kterého lidé pochází. Dále se jedná o diverzitu v učení. Ta je s diverzitou osob provázaná a vede nás k uvědomění si, že naše minulé zkušenosti ovlivňují způsob, jakým se dnes učíme. Když budeme vycházet z toho, že každý z nás má svůj okruh zdrojů, ze kterých čerpá informace, hraje velkou roli, zda je zastoupen jen jeden druh zdrojů, nebo zda dokážeme porovnávat různé zdroje a pohledy na věc. To souvisí s homofilií, což je tendence spojovat se hlavně s lidmi, kteří i když mají třeba odlišné postavení, uvažují podobným způsobem jako my.

Budování vztahů

Žijeme a pracujeme v době, kdy častokrát ani neznáme všechny své spolupracovníky a kolegy. Pomoci se dovoláváme na vzdálených call centrech, fórech a chatech. Spoustu služeb využíváme od externích firem a pomalu se vytrácí atmosféra stabilního kolektivu. Budování vztahů a schopnost spolupráce v online prostředí je něco, co je pro nás nepřirozené a nové. Komunikační dovednosti v reálném světě se v lidech vyvíjely po generace, ale v prostředí internetu panují pravidla jiná. Existuje nová netiketa, což je souhrn „pravidel slušného chování“ platících v prostředí online. Schopnost budovat skutečný vztah a přátelství je pro nás stále hůře dosažitelná, i když je pro náš budoucí život čím dál více důležitá. Schopnost interakce s lidmi tváří v tvář zůstává stále základem naší existence. Prubířským kamenem je naše schopnost spolupráce. Ta ale funguje jinak v reálném i online světě s tím, že některé prvky jsou společné. Úcta, respekt a slušné vyjadřování jsou univerzální hodnoty.

Zóna pohodlí a zóna odvahy

Toto je začátek všeho. Pokud budeme spokojeni se zavedenými pořádky a budeme si říkat: „Takto jsme to vždy dělali a fungovalo to“, nikdy se nikam neposuneme. Mít odvahu vystoupit ze své zóny pohodlí a jít dělat něco nového je obdivuhodná schopnost, často dosti nesnadná [4]. Zpochybňování zavedených pořádků a snaha nacházet nové cesty a způsoby řešení problémů je důležité jednak na individuální rovině, ale také v rámci skupiny a komunity. Přestože je to nepohodlné, je stále lepší čelit neznámému a nejistotě než se jen nechat unášet okolnostmi a čekat, co se stane.

Zóna pohodlí a zóna odvahy [1]

Literatura a použité zdroje

[1] – CHATTOPAHYAY, Sahana. Skills for network. 2015. [cit. 2016-2-14]. Dostupný z WWW: [http://idreflections.blogspot.cz/2015/03/skills-for-networked-world.html].
[2] – KLOOSTER, David. Co je Kritické myšlení. 2000. [cit. 2016-2-14]. Dostupný z WWW: [http://www.p4c.cz/repository/co-je-kriticke-mysleni-_4c299bb13818a.doc].
[3] – MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
[4] – PRAŽÁK, Petr. Jak dosáhnout změny. 2010. [cit. 2016-2-14]. Dostupný z WWW: [http://psychologie.cz/jak-dosahnout-zmeny/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Andrea Rozkydalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.