Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Vize moderního učitele
Odborný článek

Vize moderního učitele

29. 8. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jitka Rohelová
Tento článek je součastí seriálu: Vize GDC

Anotace

Článek přináší informaci o tom, jak americká Global Digital Citizen Foundation popisuje základní kompetence učitele.

Global Digital Citizen Foundation nedávno v příspěvku Six Essential Modern Teacher Skills (and Why You Need Them) [1] nabídla jeden z možných pohledů na to, jaké vlastnosti má mít „moderní“ učitel (podrobněji o této neziskové organizaci zaměřené na oblast školství jsme již informovali – Aplikace podle Digitální občanské nadace). Z nepřeberného množství schopností a dovedností, které by měl učitel mít, autoři vybrali jen ty nejdůležitější.

Jak vybrat šest klíčových vlastností, když učitel musí každý den zvládat velké množství úkolů a rolí? Svůj pracovní čas dělí nejen mezi studenty, jejich rodiče, svoje kolegy či nadřízené, ale měl by dbát i o svůj osobní rozvoj. Do toho je nucen čelit měnící se realitě světa. Nové technologie pronikají do života studentů a mění způsob jejich myšlení, čímž ovlivňují i učení samotné. Co tedy vystihuje učitele, který má být schopen naplnit moderní představy a očekávání? Které kompetence jsou pro něj zásadní a proč je vlastně potřebuje?

Přizpůsobivost

Digitální věk by se dal jedním slovem charakterizovat jako „změna“. Téměř neustále se vyvíjí nové edukační technologie. Navíc každý student má vlastní tempo i způsob učení. Proto je třeba, aby učitel dokázal pružně reagovat na soustavné změny, které tento digitální věk přináší. Aby s jistotou čelil novým výzvám a zdolával je s patřičným nadhledem.

Zvídavost

Ruku v ruce s flexibilitou jde touha dozvědět se něco nového. Učení je běh na dlouhou trať a učitel by se měl studentům stát dobrým průvodcem. Musí hledět vpřed, mapovat terén a mít neustále přehled o aktuální situaci nejen ve vlastním oboru, ale i jinde (Integrace technologií podle modelu TPCK). Jen tak dokáže studenty připravit na realitu globálního trhu, kde úspěch závisí na ochotě jedince na sobě neustále pracovat. Technologie hrají v tomto procesu svoji nezastupitelnou roli.

Sebedůvěra

Ať už jde o sebedůvěru nebo o důvěru v ostatní, pro učitele jsou obě nepostradatelné. Člověk se totiž musí dokázat postavit tváří v tvář vlastní zranitelnosti i najít poučení v uvědomění si vlastních nedostatků a slabých stránek, pak se stane silnějším. Když si učitel věří a vydává ze sebe to nejlepší, dokáže překonat i těžká období, kdy je nucen čelit vlastním chybám, pochybnostem okolí čí blížícím se termínům.

Spolupráce

Spolupráce se studenty, kolegy či rodiči je pro učitele, už z podstaty jeho profese, každodenní rutinou. Bez nadání pro práci v týmu se moderní učitel neobejde. Navíc problémy se už dnes neřeší jen tváří v tvář, ale díky technologiím se prostor rozšířil i o možnosti, které nabízí online prostředí. Svým přístupem učitel ovlivňuje jak klima ve třídě, tak ve škole. Řešení úkolů v menších či větších skupinách nebo práce na projektech se pozitivně promítají do výuky. Schopnost spolupráce a její rozvíjení hraje v profesním životě učitele klíčovou roli.

Charisma

Tato výjimečná vlastnost osobnosti, dar probudit v ostatních to nejlepší se projevuje mnoha různými způsoby. Například empatií či schopností povzbudit druhé k pozitivnímu myšlení. Takový učitel ostatní inspiruje a motivuje k lepším výkonům. Jeho myšlení je pokrokové a snaží se studentům ukázat, že svět je skvělé místo pro život.

Globální myšlení

Technologie mění náš pohled na svět i na vzdělávání samotné. Jak se ale stát součástí dnešního digitálního světa, který k nám díky internetu přišel na vzdálenost jediného kliknutí? Úkolem učitele je ukázat žákům nejen moře jeho nepřeberných možností, ale i rizika a nebezpečí, která v něm číhají. Moderní učitel se proto snaží u studentů rozvíjet dovednosti jako třídit a organizovat informace nebo hledat souvislosti (Specifikace informační gramotnosti NIQES).

Jaká je vaše vize? Je už váš názor jasně daný, nebo stále ještě váháte, co je onou esencí modernosti?

Literatura a použité zdroje

[1] – Six Essential Modern Teacher Skills (and Why You Need Them). 2016. [cit. 2016-7-5]. Dostupný z WWW: [https://globaldigitalcitizen.org/six-essential-modern-teacher-skills-need].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Rohelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Vize GDC.
Ostatní články seriálu: