Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Teacherpreneurs podle Edutopia
Odborný článek

Teacherpreneurs podle Edutopia

3. 10. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Martin Štolc

Anotace

Článek s použitím materiálů amerického portálu Edutopia vysvětluje význam anglického pojmu teacherpreneurs, který má přímou souvislost s naší klíčovou kompetencí nazvanou „smysl pro iniciativu a podnikavost“.

Východiska

Pojem teacherpreneur vznikl složením dvou slov teacher = učitel a entrepreneur = podnikatel, lze tedy volně přeložit jako podnikavý učitel. Hned na začátku je však třeba konstatovat, že podnikavost zde neznamená jen osobní prospěch. Pro nás směrodatný význam anglickému slovu entrepreneur dává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady definující ho jako jednu z osmi klíčových schopností pro celoživotní učení [1]. Cituji: smysl pro iniciativu a podnikavost je schopnost převádět myšlenky do praxe. Předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Jedinec chápe souvislosti své práce a je schopen chopit se příležitostí, které vyvstanou. Je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi.“

V České republice se toto doporučení v podobě klíčových kompetencí určitým způsobem dostalo do všech rámcových vzdělávacích programů. Najdete ho například ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce či je integrováno do různých vzdělávacích oborů (obsahově blízkými předměty jsou např. občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). V současné době je podnikavost důležitým výukovým cílem od mateřské školy až po vzdělávání dospělých (viz RVP MŠMT).

Podnikavost u učitelů

S příchodem nových požadavků je samozřejmě nutné odpovídajícím způsobem modifikovat i kvalifikaci učitelů. Jedním z možných řešení je propojení škol a podnikatelské sféry, k němuž v současné době často dochází. Je velmi užitečné získat odborníky z praxe. Již dnes najdeme na středních školách nejednoho ekonoma s pedagogickým minimem, který podnikatelsky zaměřené předměty vyučuje. Krom toho proběhly a stále probíhají různé kurzy, které se problematikou vzdělávání učitelů v dané oblasti zabývají.

Jednou z možností vzdělávání učitelů jsou některé vzdělávací projekty neziskové organizace Junior Achievement, která se na podporu výchovy mladých podnikatelů přímo orientuje. Mimo jiné poskytuje učitelům užitečné metodické materiály (podrobněji o JA v článku Výchova k podnikání a podpora ducha podnikavosti). [2]

Jednou věcí je, jak téma „podnikavost“ zařadit do výuky, jinou pak, má-li mít učitel sám nějaké kompetence, které těmto vzdělávacím cílům odpovídají. Je zřejmé, že jen pedagog, který má sám podnikavého ducha, dokáže v tomto ohledu vést i žáky.

Edutopia

Zajímavým způsobem schopnost učitelů být podnikavými uchopil vzdělávací portál Edutopia americké The George Lucas Educational Foundation, který je nám zdrojem poznání poměrně často. Nadace sama sebe popisuje takto:

„Vizí této společnosti je budování světa, kde hraje významnou roli inovace ve vzdělávání. Součástí takového světa jsou nejen žáci a učitelé jako přímí účastníci edukace, ale i rodiče, politici, vedení škol a všichni ostatní lidé, kteří mohou pomoci ke zlepšení vzdělávacího procesu. Samozřejmostí je pak přístup k novým technologiím. Školní aktivity by u žáků měly rozvíjet tři základní dovednosti: umět nalézt potřebnou informaci, dokázat zhodnotit kvalitu informace a umět informaci využít k dosažení určitého cíle. Portál Edutopia tak slouží jako místo pro inspiraci učitelů, mapuje aktuální dění a pomáhá prosazovat nové trendy ve světě vzdělávacích technologií. Informace, které portál poskytuje, mají přispět k pozitivní změně ve školách – především v zapojení žáků do vzdělávacího procesu a v inovaci výukových strategií založených na nových metodách hodnocení výsledků.“ [3]

Teacherpreneurs

Podle Edutopia je teacherpreneur kreativní a inovativní učitel, který se nebojí měnit zaběhnuté styly vyučování. Prostředkem je jeho podnikavý duch a jeho cílem je prospěch studentů. Teacherpreneurs při své výuce obvykle používají metody projektové výuky. Nejedná se o pouhé sezení ve školních lavicích. Na projektu je potřeba pracovat občas v učebně, jindy venku, třeba i v dílně nebo laboratoři. Při hledání řešení se neučí jen studenti, ale také samotní učitelé, kteří sami neznají všechny odpovědi. Proto do výuky zapojují i externí odborníky. Snaží se využít všech nástrojů, které mají k dispozici, i přesto, že riziko neúspěchu může být značné.[4][5]

Za všechny alespoň jeden konkrétní příklad z USA. Na Havaji v Akademii umění a vědy studenti žijí ve stínu aktivního vulkánu Kilauea. Koordinátor STEM Eric Clause použil pro výukový projekt lokální problém. Vyzval studenty, aby navrhli, jak zlepšit život pro lidi žijící v blízkosti jednoho z nejaktivnějších vulkánů na světě. Studenti se zaměřili na problém, který měli doslova pod nosem. Vog, sopečná mlha, je plynný výtok, který páchne jako shnilá vejce. To je nejen nepříjemné, ale představuje to též zdravotní riziko pro lidi s astmatem. Komerčně vyráběné klimatizační jednotky a vzduchové filtry kyselé sloučeniny nacházející se ve vog dostatečně neodstraňovaly. K vyplnění této mezery na trhu studenti zapojili své znalosti chemie a strojírenství a navrhli nízkonákladové čističe vog. Pracovali systémem prototypů a testování přímo na místě. Nakonec přišli s přístrojem vhodné velikosti pro domácnost. Místní železářství souhlasilo, že bude prodávat jejich produkt, který pochválili i mnozí odborníci.[6][7]

As lava flows toward school, Pahoa students create D.I.Y air purifier

Mít dobrý nápad, odejít ze školství a založit vlastní podnik může někdy být docela snadné. Podělit se o nápad se studenty a společně vytvořit zajímavý produkt je komplikovanější. Na konci však tento postup přináší užitek mnohem většímu počtu lidí, a to i v případě, že se zamýšleného cíle nepodaří plně dosáhnout. Vždyť co je cílem teacherpreneurs? Kvalitní výuka, prospěch žáků, rozvíjení jejich znalostí a podnikatelských schopností.[6]

Znáte ze svého okolí nějaký jiný příklad učitelské podnikavosti v praxi? Nechcete sami rozmnožit komunitu teacherpreneurs?

Literatura a použité zdroje

[1] – Klíčové schopnosti pro celoživotní učení. 2011. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:c11090].
[2] – MACKOVÁ, Kateřina. Výchova k podnikání a podpora ducha podnikavosti. 2006. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/964/VYCHOVA-K-PODNIKANI-A-PODPORA-DUCHA-PODNIKAVOSTI.html].
[3] – SALCMANOVÁ, Marie. 10 tipů, jak se stát online učitelem. 2013. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17439/].
[4] – WOLPERT-GAWRON, Heather. The Era of the Teacherpreneur. 2015. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/era-of-teacherpreneur-heather-wolpert-gawron].
[5] – DAVIS, Vicky. Teacherpreneurs: We're Here to Inspire. 2015. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/teacherpreneurs-here-to-inspire-vicki-davis].
[6] – BOSS, Suzie. How Teacherpreneurs Spread Good Ideas. 2015. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/how-teacherpreneurs-spread-good-ideas-suzie-boss].
[7] – DE MELKER, Saskia. As lava flow threatens their town, Hawaii students create DIY air purifier. 2015. [cit. 2016-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.pbs.org/newshour/updates/lava-flows-toward-school-pahoa-students-create-d-y-scrubber-purify-air/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Štolc

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
4. 10. 2016, 23:02
Autor nejprve vysvětlí, že nejde o učitele-podnikatele, ale o podnikavého učitele schopného zavádět novinky - pak ale o podnikání jednoznačně jde.
Je to tedy jen část pojmu teacherpreneur nebo opravdu musí jít o podnikavost, která by mohla vést k ekonomickému využití, k podnikání v praxi? Vidí pojem stejně Edutopia a Evrop.parlament? Citované doporučení se vztahuje i na osoby zabývající se sociálními činnostmi - dobrý soc. pracovník je podnikavý v péči o klienty, ne v tom smyslu, že by byl schopen založit prosperující firmu.
Bořivoj Brdička
5. 10. 2016, 09:08
Podle mě bychom se měli ujednotit na obecném chápání této kompetence v podobě schopnosti převzít zodpovědnost za to, co v životě děláme. K tomu patří jak uživit sebe (případně rodinu), tak přenechat Zemi příštím generacím v použitelném stavu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.