Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Mikroučení – inovativní způsob sebevzdělávání...

Mikroučení – inovativní způsob sebevzdělávání pro síťovou generaci

Informativní příspěvek
Autor: Filip Soucha
Článek informuje o inovativním způsobu sebevzdělávání v online prostředí s ohledem na současný vývoj společnosti.

Dnešní svět už není, co býval před pár lety. Digitální hospodářství dalo vzniknout novým silám, které výrazně ovlivňují trhy. Spotřebitelé mají nové problémy a potřeby, což organizace vede k vytváření nových produktů a služeb. Kdo chce uspět v prostředí všudypřítomné konkurence, musí změnit způsoby výroby, distribuce i marketingu. To je možné pouze v případě, stane-li se inovace základním prvkem firemní kultury.

Organizace nemůže být inovativní, pokud se její pracovníci soustavně nevzdělávají. Vedení tedy musí zajistit, aby si podřízení osvojovali potřebné dovednosti k vytváření nových pracovních postupů. K tomu potřebují umět kreativně řešit vzniklé problémy.

Dříve měli lidé představu, že jakmile dokončí střední nebo vysokou školu, budou mít dostatečné dovednosti a připravenost pro to, aby byli úspěšní ve svém profesním životě. Nyní jsou ovšem tyto představy přinejmenším zkreslené. Pracovní místa vyžadují soustavné dovzdělávání. Randall L. Stephenson, generální ředitel AT&T, tvrdí, že ti, kteří netráví mezi 5 až 10 hodinami týdně on-line učením, nezvládnou držet krok s dobou. [1] Pro osobní růst je stále důležitější neformální a informální prostředí (Model 70:20:10). Je potřeba opustit tradiční plánované jednorázové či dlouhodobé vzdělávací akce a přijmout jednu nebo několik inovativních strategií, které umožňují nepřetržité učení.

Jedna z inovativních vzdělávacích metod je tzv. mikroučení. Je založena na předpokladu, že rozsáhlá témata mohou být rozdělena do několika lekcí. Tyto lekce se skládají z krátkých segmentů, které pokrývají specializovaná témata a plní specifické cíle. [2] Jednotlivé segmenty obsahují různé prvky, například krátká videa (90 sekund), kvízy, interaktivní aktivity, gamifikace, prezentace nebo tradiční textové dokumenty.

V rámci micro-learningu je každý jednotlivý prvek v segmentu dané lekce reprezentován jednou nebo více informačními jednotkami, tzv. SIU (Single Information Unit). SIU je vlastně kontejner, který obsahuje základní údaje definované autorem (pedagogem). Tyto údaje definují to, co je důležité, aby si student zapamatoval. Měl by zde být uveden název, klíčová slova a následně krátké vysvětlení s odkazy na další zdroje. Je velmi důležité udržovat SIU krátké a stručné, protože při vracení se k předchozí látce stačí k obnovení paměti projít pouze základní klíčové body.

Zásady mikroučení

 1. Jasné cíle vzdělávání
  Nejdříve musí být definovány cíle a dovednosti studujících (zaměstnanců), které je potřeba, aby při své práci byli schopni používat.
 2. Obsah
  Dále musí být vymezen obsah kurzu – jaká témata se budou probírat a jaká bude struktura kurzu. Nejlepší způsob je rozdělit obsah do kapitol a ty pak do krátkých lekcí.
 3. Cíl lekce
  Každá lekce se vztahuje pouze k jednomu vzdělávacímu cíli a musí řešit jen jedno téma, aby bylo zaručeno účinné a rychlé zapamatování si obsahu.
 4. Krátké a kvalitní videolekce
  Videolekce nemají být delší než 90 sekund. Pokud je příliš obtížné vyrobit krátké lekce, je to pravděpodobně tím, že obsahují více než jedno téma. Stejně tak je nezbytná kvalita videa – zvuk, obraz a prezentace musí být bezchybné, protože lidé musí obsahu věřit.
 5. Možnost výměny pořadí lekcí
  Studující mohou zobrazit lekce v libovolném pořadí, při zachování celkového cíle kurzu.
 6. Cvičení
  Součástí jsou i praktická cvičení, v nichž studující upevňují znalosti, které se právě naučili (jak se promítají do jejich pracovního prostředí).
 7. Ověřování výsledků
  Jakmile je lekce dokončena, je nutné ověřit, zda studující vstřebali nové poznatky. Zařazují se průzkumy a kvízy, které měří výkon každého účastníka. Stejně tak je doporučeno použít analytické nástroje, které zaznamenávají přehled o činnosti účastníků (období připojení, počet návštěv, použití materiálů atd.)
 8. Certifikáty
  Účastníci kurzů oceňují jakýkoliv dokument potvrzující úspěšné zakončení a získání nových profesních dovedností. Proto je vhodné udělovat osvědčení (certifikát).

Mikroučení je:

 • Autonomní – kurzy mohou probíhat na jakémkoli zařízení s připojením k internetu (desktop, laptop, tablet nebo smartphone).
 • Nezávislé – účastníci kurzu si sami určují termíny a učí se kdykoli a kdekoli. K výukovým aktivitám se mohou vrátit tolikrát, kolikrát chtějí.
 • Ohebné – studující si mohou upravovat postup podle vlastních preferencí.
 • Praktické – krátké lekce mohou studující snadno zařadit do svých dalších povinností.

Mikroučení je zvláště vhodné pro současnou generaci tzv. millenials (síťová generace). Vyhledávání a získávání nových informací je pro ně přirozené a mohou využít svůj technologický potenciál. Pokud se stanou zaměstnanci organizace, která jim brání se vzdělávat těmito novými formami, většinou dlouho nevydrží a odcházejí.

Výše uvedené výhody mikroučení jasně ukazují, že tento způsob, jak zjednodušit složité učení a transformovat ho do dnešního zrychleného světa, je produktivní, efektivní a použitelný pro každého zájemce s potřebou osobního či odborného růstu. Je vytvořen s cílem spojit e-learning s érou mobility. Ukazuje se, že poskytuje okamžité výsledky.[3]

Citace a použitá literatura:
[1] - HARDY, Quentin. Gearing Up for the Cloud, AT&T Tells Its Workers: Adapt, or Else. 2016. [cit. 2016-11-13]. Dostupný z WWW: [http://www.nytimes.com/2016/02/14/technology/geari...].  
[2] - GAN, Natalia. Microlearning, millennials and successful companies. 2016. [cit. 2016-11-13]. Dostupný z WWW: [https://blog.teachlr.com/microlearning-millennials...].  
[3] - PARLAVANTZAS, Elias. 5 Advantages Of Microlearning And An Inspirational Quote Behind eLearning’s Fastest Process!. 2016. [cit. 2016-11-13]. Dostupný z WWW: [https://elearningindustry.com/5-advantages-of-micr...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.