Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Technologie podporující myšlení
Odborný článek

Technologie podporující myšlení

1. 6. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: Neuralink

Anotace

První díl seriálu o současném stavu vývoje technologií stimulace lidského mozku, které mají souvislost s učením. Článek je založen na zprávě experta agentury Sharp­Brains Alvaro Fernandeze v blogu World Economic Forum.

Vývoj v oblasti podpory schopnosti soustředit se a myslet je nezadržitelný. Od dob, kdy bylo celkem snadno možné různé pokusy o prodej zázračných technologických pomůcek, které mají pomocí stimulace mozku usnadnit učení (např. psychowalkman), označit za šarlatánství, se mnohé změnilo. I tak stále platí, že je třeba při aplikaci podobných přístrojů být velmi obezřetní.

Realitou dneška je, že neurověda již dokáže myšlenkové procesy vysledovat nad úroveň mozkových center až k jednotlivým neuronům. Technologie se přitom stále zmenšují a jsou schopné se pomalu přibližovat k takové úrovni rozlišení, která bude dovolovat snímat stav či aktivovat jednotlivé neurony. To je ale budoucnost pořád ještě dost vzdálená.

Tento obor má potenciál ovlivnit nejen život zdravotně hendikepovaných jedinců (což se již děje), ale též rozšířit schopnosti všech lidí. Pravděpodobně bude mít vliv i na budoucí formy poznávání. Proto musíme jeho vývoj sledovat.

Podívejme se nejprve, jak tuto problematiku vidí Alvaro Fernandez, ředitel výzkumné agentury Sharp­Brains, který je uznávaným expertem na podporu fungování mozku. Napsal knihu na toto téma a cituje ho mnoho seriózních médií včetně blogu World Economic Forum, kde nedávno vyšel jeho článek předkládající 5 důvodů, proč je budoucnost posilování mozku digitální, všudypřítomná a (snad i) nadějná [1]. Zde jsou:

1. Na Zemi je 7,5 miliard mozků a všechny potřebují pomoc.

Problémů způsobených nedokonalou funkcí mozku přibývá. U dětí se zvětšuje počet různých disfunkcí – od poruch pozornosti až po autismus. U seniorů rychle roste riziko demence. Tradiční postupy léčby mnohdy selhávají. To je stav, v němž se může podpora ve formě počítačem řízené stimulace mozku stát významnou složkou nápravných opatření.

2. Celoživotní vývoj mozku umožňuje pracovat na jeho zdokonalování.

Vědci poměrně nedávno zjistili, že se mozek po celý život vyvíjí nejen v oblasti software (poznání), ale též hardware. Tedy že buňky (a s nimi synapse) nejen mizí, ale též nové stále přibývají (neuroplasticita). Trénink dovoluje tento proces ovlivnit. Existuje mnoho různých metod, které s využitím technologií významně zlepšují schopnost myslet. Zatím jsou používány hlavně u osob (dětí) hendikepovaných. Prostor pro podporu rozvoje mozku (učení) zdravých jedinců je nepochybně obrovský. Komerčně dostupných zařízení podobných psychowalkmanu, která se odvolávají na vědecký přístup, je ve světě mnoho.
Alvaro odkazuje např. na Headspace, Lumosity, Thync, PEAK, HappifyHalo Neuroscience.

3. Mobilní technologie se senzory mozkové aktivity vybavené umělou inteligencí jsou novou platformou umožňující ovlivňovat neuroplasticitu.

Přichází éra osobních zařízení, která budou jedince sledovat dlouhodobě, a na základě získaných dat budou schopna stanovit individuální diagnózu a optimalizovat intervenci. Výsledkem je nejen výběr nejvhodnějších cvičení realizovaných přímo prostřednictvím technologií, ale též možnost stanovit personalizovanou medikaci, je-li třeba. Na vrcholu pak je ovlivnění mozku pomocí přímé (neinvazivní či dokonce invazivní) stimulace.
Jako příklad možno odkázat BrainHQ, CogniFit, Akili, Pear Therapeutics, MyndYou, Cogniciti, Claritas Mindsciences, MUSE, Emotiv, MindMaze, Cogmed, existuje i mnoho dalších.

4. Velký zájem investorů akceleruje vývoj.

Vývoj slibuje přímo zázraky umocňující schopnosti lidí, a tak je reálně možné získat dotace ze soukromých i veřejných peněz. Zájem investorů je především o projekty zahrnující diagnostiku, intervence či léčbu (ADHD, Autismus, Alzheimer apod.). Značnou aktivitu ve vývoji aplikací stimulujících mozkové schopnosti vojáků projevuje americká armáda [2], a jistě nejen ona. Dohromady se investice do tohoto sektoru pohybují v miliardách dolarů ročně a stále rostou.

5. Odborníci se snaží zákazníkům a pacientům pomáhat.

Inovace v oblasti technologické podpory funkce mozku je překotná. Existuje docela dost překonaných, nebo dokonce vysloveně škodlivých postupů. Někteří aktivisté se ve snaze „prodat“ své řešení uchylují ke značnému zkreslování reality (viz Trénink podle Matrixu). Je skutečně velmi obtížné se v nabídkách vyznat. Máme aplikace na trénování pozornosti, kognitivních funkcí, léčbu poruch, mobilní EEG ad. Normální člověk nemá šanci se bez pomoci takových profesionálů, jako je Alvaro Fernandez, orientovat.

Mind Reading Technology Takes Off!

Je na vás, komu budete věřit. Další souvislosti najdete v článku Superinteligence podle Macieje Cegłowského. Příště budeme pokračovat popisem zcela mimořádného projektu Elona Muska Neuralink.

Literatura a použité zdroje

[1] – FERNANDEZ, Alvaro. Five reasons the future of brain enhancement is digital, pervasive and (hopefully) bright. 2017. [cit. 2017-5-13]. Dostupný z WWW: [https://www.weforum.org/agenda/2017/05/five-reasons-the-future-of-brain-enhancement-is-digital-pervasive-and-hopefully-bright/].
[2] – Hope Hodge Seck - Super SEALs: Elite Units Pursue Brain-Stimulating Technologies. 2017. [cit. 2017-5-13]. Dostupný z WWW: [http://www.military.com/daily-news/2017/04/02/super-seals-elite-units-pursue-brain-stimulating-technologies.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
7. 6. 2017, 16:32
"Vědci poměrně nedávno zjistili, že se mozek po celý život vyvíjí nejen v oblasti software (poznání), ale též hardware." V souvislosti s mozkem bych nemluvil o software a hardware. I když, pravda, se často  tento příměr mozku s počítačem užívá, jde o analogii velmi povrchní a zavádějící. Takové terminologii v souvislosti s mozkem bych se raději vyhnul.
Bořivoj Brdička
7. 6. 2017, 17:27
Neměl jsem v úmyslu použít analogii mezi mozkem a počítačem, jen naznačit rozdíl mezi hmotným a nehmotným obsahem. Pro pochopení je ta analogie ale docela přijatelná. Prosím čtenáře, aby vzali na vědomí, že se zde jedná o velké zjednodušení.
Bořivoj Brdička
2. 11. 2017, 06:43
This Company Wants to Gather Student Brainwave Data to Measure ‘Engagement’

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Neuralink.
Ostatní články seriálu: