Odborný článek

Quizlet

22. 6. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Macek

Anotace

Popis jedné z nejrozšířenějších aplikací pro cvičení paměti, která je vhodná pro tradiční formy výuky orientované na faktické znalosti.

Základní informace

Quizlet je užitečná výuková online pomůcka pro učitele a žáky. Jedná se o aplikaci typu flashcards, tj. o cvičení paměti pomocí dvoustranných elektronických kartiček a na podobném principu fungujících her. Quizlet vznikl v roce 2005 původně jako pomůcka při studiu francouzské slovní zásoby. Jeho autorem byl tehdy teprve patnáctiletý Andrew Sutherland. Po dvanácti letech úspěšné existence dnes systém obsahuje přes 125 milionů kartiček s různými pojmy, a toto číslo se stále zvětšuje. Dalším důkazem o využívání tohoto online nástroje je jeho návštěvnost. Společnost Quantcast (firma zabývající se statistikou návštěvnosti webů) eviduje 51,2 milionů unikátních návštěv jen za duben 2017. V současné době je základní verze tohoto online nástroje poskytována zdarma, upgrade účtu na plnohodnotný stojí $ 34,99. K dispozici jsou i mobilní verze pro Android či iOS.

Porovnání verzí

Základní verze Quizletu umožňuje učitelům správu maximálně osmi tříd a nabízí sedm studijních a herních módů studia. Tyto módy jsou určeny pro kooperativní nebo individuální učení. Rozšířená varianta programu dovoluje spravovat neomezené množství tříd, přidávat k výukovým kartičkám své vlastní obrázky, diagramy, mapy, ale i zvukové nahrávky. Z pedagogického hlediska je u placené verze k dispozici velmi přínosná funkce „class process“, která provádí analýzu výukových výsledků. Zde jako vyučující můžete sledovat aktivitu žáků a porovnávat studijní data z předchozích dní, týdnů i roků.

Jak se s aplikací pracuje

 • Kartičky

Základem Quizletu je vytvoření vlastních elektronických kartiček (Create a new study set). Vyplníme název studijní sady a vybereme jazyk, ve kterém budou kartičky vytvořeny. Ve vlastnostech sady lze upravit práva pro její viditelnost a editování. Levou část kartičky tvoří vždy pojem a v pravé části jeho vysvětlení. K dispozici je 18 předdefinovaných audiohlasů (pro čtení obsahu) a databáze obrázků, které lze použít. Vyhledávání obrázků je velmi inteligentní. Po zadání pojmu v levé části karty již Quizlet automaticky nabídne sadu obrázků k danému pojmu. Kartičku lze v placené verzi doplnit o vlastní obrázek či audionahrávku. Pro usnadnění přípravy kartiček disponuje Quizlet možností importu dat z běžných formátů.

 • Třídy

Jak již bylo řečeno, základní verze umožňuje spravovat až osm tříd. Třídy slouží k uspořádání žáků a přidělování předem připravených studijních sad. Po vstupu do třídy učitel ihned vidí, který žák je připojen, jaká sada kartiček se používá, a typ aktivity, kterou kdo dělá. U jednotlivých žáků si může prohlédnout podrobnou statistiku či postup za určitou dobu. Jednotlivé sady následně nabídnou statistiku v celkové úspěšnosti jejich řešení.

Aktivity

Studijní aktivity Quizletu lze rozdělit do dvou typů. První se věnují přímému učení (Study). Patří sem čtyři aktivity (Flashcards, Learn, Spell, Test). Druhou, spíše zábavnější formou je hraní (Play) se třemi aktivitami (Match, Gravity, Live). Po dokončení každé aktivity následuje okamžité vyhodnocení a zpětná vazba.

 • Flashcards (kartičky)

Režim flashcards slouží prohlížení námi vytvořených kartiček. V tomto režimu se žákovi vždy ukáže jedna strana kartičky a následně druhá. Už v tomto režimu dochází k prvnímu seznámení s pojmem na jedné straně karty a definicí na druhé. Žák si muže vybrat přehrávání kartiček postupné nebo náhodné. Pokud karta obsahuje audiostopu v podporovaném jazyce nebo je nahrána učitelem, tak tato audiostopa se vždy přehraje. Na straně žáka tak dochází k zapamatování definice k příslušnému pojmu.

 • Learn (učit se)

Zde je žákovi předložena jedna strana kartičky (obrázek, definice, slovo) a jeho hlavním úkolem je doplnit do pole „your said“ jeho vlastní odpověď z druhé strany karty. Tato úloha plynule navazuje na první režim (flashcards). Vypsaná odpověď je okamžitě systémem vyhodnocena a žák tak získá okamžitou zpětnou vazbu. V případě špatné odpovědi je ukázána ta správná. Pozor ale, správná odpověď musí přesně odpovídat vzoru. V levém sloupci je pak vidět počet správných/špatných odpovědí.

 • Spell (hláskování)

Režim spell mě jako vyučujícího informačních technologií docela zklamal, avšak učitele cizích jazyků možná nadchne. Systém automaticky přehraje audiostopu a žák následně napíše to, co slyšel.

 • Test (test)

Poslední režim ve studijní části je samozřejmě otestování znalostí, které se žák pomocí kartiček naučil. Zkoušení probíhá pomocí testu. Tento test lze nastavit do čtyř režimů.

 1. Psaná odpověď,
 2. Výběr z možností (4),
 3. Přiřazování,
 4. Pravda, nebo lež.

Žák si kromě typu režimu může nastavit počet otázek. Test je následně automaticky vygenerován. Může být případně i vytisknut.

 • Match (spojení)

Hra match spočívá ve správném přiřazování kartiček za pomocí funkce drag and drop. Hodnotí se rychlost, za kterou žák vyprázdní hrací plochu.

 • Gravity (gravitace)

K planetě jsou přitahovány asteroidy, na kterých se nachází vždy jedna strana z kartičky. Žák v rámci hry vyplňuje druhou stranu kartičky do předpřipraveného okénka. Za každou správnou odpověď žák dostává body. Úkolem hry je vyplnit celou sadu kartiček, aniž by asteroid spadl na planetu. Podle mého názoru tato hra přestává mít smysl, když má žák vložit delší tvořenou odpověď. Je pak příliš náročná.

Závěr

Přes veškerá omezení je již základní verze Quizletu velmi přínosnou a použitelnou online aplikací, pomocí níž lze obohatit výuku v různých oblastech vzdělávání. Obzvláště vyučující cizích jazyků ocení jeho robustnost. Quizlet je spíše vhodný pro základní školy. Snad jedinou jeho nevýhodou je dosud neexistující lokalizace prostředí do češtiny.

Učte s námi: Online #8 - Quizlet

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Macek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.