Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Standardy ISTE 2017 pro učitele

Standardy ISTE 2017 pro učitele

Informativní příspěvek
Autor: ISTE
Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje současnou potřebnou úroveň kompetencí učitelů v oblasti digitálních technologií.

1. Badatel

Soustavně zdokonaluje svou praxi studiem zkušeností druhých a zkoumáním vyzkoušených postupů, které využívají technologie ke zlepšení výukových výsledků.

Učitel:

 1. Do svých studijních cílů zahrnuje zkoumání a aplikaci pedagogických konceptů závislých na technologiích a reflektuje jejich účinnost.
 2. V rámci svých odborných zájmů buduje a aktivně se zapojuje do lokálních i globálních profesních sítí.
 3. Drží krok s aktuálními poznatky výzkumů zabývajícími se technologiemi podporovanými výsledky výuky včetně nejnovějšího vývoje pedagogiky.

2. Vůdce

Zkoumá možnosti vedení žáků k vlastnímu osobnímu růstu i úspěchu a snaží se zlepšovat své výukové postupy.

Učitel:

 1. V rámci školní komunity buduje, zdokonaluje a posiluje sdílenou vizi výukově přínosného využití technologií.
 2. Podporuje spravedlivý přístup k technologiím, digitálnímu obsahu a vzdělávacím příležitostem za účelem naplňování potřeb všech žáků.
 3. Sdílí své poznatky o zapojení nových digitálních nástrojů a zdrojů do výuky s kolegy.

3. Občan

Inspiruje žáky k pozitivnímu ovlivňování a zodpovědnému přístupu k digitálnímu světu.

Učitel:

 1. Vytváří příležitosti, při nichž se žáci pozitivně a sociálně zodpovědně zapojují do online světa. Přitom vykazují empatické chování, rozvíjejí vztahy a budují komunitu.
 2. Vytváří kulturu poznávání, která podporuje zvídavost, kritické zkoumání online zdrojů a napomáhá rozvoji digitální a mediální gramotnosti.
 3. Vede žáky k bezpečnému, legálnímu a etickému využití digitálních nástrojů i k ochraně intelektuálního vlastnictví a autorských práv.
 4. Zabývá se správou osobních dat a digitální identitou, přičemž chrání soukromí žákovských dat.

4. Spolupracovník

Věnuje čas spolupráci s kolegy i s žáky s cílem zdokonalit pracovní postupy, nacházet nová řešení, sdílet nápady i zdroje a řešit problémy.

Učitel:

 1. Cílevědomě plánuje spolupráci s kolegy za účelem vytváření autentických výukových aktivit využívajících technologie.
 2. Spolupracuje s žáky při zkoumání možností využití nových technologií, zjišťuje a odstraňuje technické problémy.
 3. Používá nástroje pro online spolupráci k podpoře autentických poznávacích zkušeností lokálním i globálním zapojením expertů, týmů či vzdálených žáků.
 4. Prostřednictvím online interaktivit a komunikace s žáky, rodiči a kolegy posiluje kulturní kompetence zúčastněných.

5. Tvůrce

Připravuje autentické na žáka orientované výukové aktivity a buduje prostředí, které identifikuje a akceptuje individuální odlišnosti žáků.

Učitel:

 1. Technologie používá k vytváření, modifikaci a personalizaci výukových aktivit, které podporují nezávislé učení a zohledňují rozdílné potřeby žáků.
 2. Buduje autentické výukové prostředí propojující učivo s příslušnými standardy a používá digitální nástroje a zdroje k posílení aktivního hlubokého učení.
 3. Objevuje a aplikuje principy tvořivého učení s cílem rozvíjet inovativní digitální vzdělávací prostředí motivující žáka k práci.

6. Facilitátor

Napomáhá učení s podporou technologií v souladu se Standardy ISTE 2016 pro žáky.

Učitel:

 1. Pěstuje kulturu osobního zapojení žáků směrem k realizaci vhodných výstupů a k naplnění jejich výukových cílů během individuální i skupinové výuky.
 2. Řídí využití technologií během realizace žákovských aktivit v rámci digitálních platforem, ve virtuálním pracovním prostředí či v prostředí reálné tvorby.
 3. Vytváří vzdělávací příležitosti vybízející žáky k aplikaci procesu tvorby v souladu s informatickým myšlením v rámci inovativního řešení problémů.
 4. Modeluje a rozvíjí vlastní kreativitu a kreativní vyjadřování s cílem sdílet nápady, znalosti či kontakty.

7. Analytik

Rozumí významu dat a používá je k nasměrování své výuky a k dosažení výukových cílů žáků.

Učitel:

 1. Poskytuje žákům alternativní cesty umožňující prokázat dosažené kompetence a reflektovat výsledky učení.
 2. Používá technologie k přípravě a realizaci formativního i sumativního hodnocení výukových výsledků tak, aby odpovídalo potřebám žáků, poskytovalo jim vhodně načasovanou zpětnou vazbu a pomáhalo formovat další postupy.
 3. Využívá hodnocení k řízení výukového procesu, ke komunikaci s žáky, rodiči i nadřízenými. S jeho pomocí ovlivňuje vlastní rozvoj žáka.

Pozn.: Standardy ISTE pro učitele, vytvořila společnost ISTE, s povolením ISTE přeložil Bořivoj Brdička

Citace a použitá literatura:
[1] - ISTE Standards for Educators. 2017. [cit. 2017-7-18]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/standards/standards/for-educa...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.