Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Nearpod jako nástroj řízeného zápisu

Nearpod jako nástroj řízeného zápisu

Popis zajímavého digitálního nástroje, který jde naproti tradičním formám výuky, a mohl by se proto jevit mnoha učitelům jako užitečný. Bohužel se jedná o produkt, který má při bezplatném nasazení jen omezené možnosti využití.

Seznámení s aplikací

Nearpod je multiplatformní aplikace, která umožňuje vést interaktivní výuku formou prezentace – lekce, obohacené o multimédia a aktivity žáka. Využití ve výuce může probíhat např. takto: Každý žák má svůj tablet, telefon, počítač připojený prostřednictvím internetu k lekci. Učitel následně řídí průběh i obsah výuky. Lekce může být doplněna o interaktivní prvky (kvíz, hlasování, tj. o formy ověření porozumění učivu), při nichž učitel dostává ihned zpětnou vazbu. Žák ji pak následně získá od vyučujícího po vyhodnocení odpovědí anebo po ukončení lekce z výsledkové listiny „Report“.

Nearpod je možné používat v rámci internetového prohlížeče i prostřednictvím mobilních aplikací. Lze ho nalézt v App Store, Windows Store i Google play. Rozhraní aplikace je primárně v angličtině, ale i v několika dalších světových jazycích. Pokud chce učitel aplikaci užívat, musí se zaregistrovat pomocí e-mailu, Facebooku či Google.

Srovnání licencí

Podle velikosti třídy (počtu přistupujících uživatelů) a nabízených služeb si lze vybrat ze 4 druhů účtu, a to Silver, Gold, Platinum a School. Silver je poskytován zdarma. Gold lze zdarma získat jen na 1 měsíc. Podrobný výčet všech možností lze nalézt zde https://nearpod.com/pricing.

Silver/Gold účet

V Silver účtu ovládá průběh prezentace učitel a žák nemá možnost samostatně přecházet mezi jednotlivými snímky. Jakmile učitel prezentaci ukončí, stane se její obsah žákům nepřístupný. Gold navíc umožňuje žákům prezentaci sdílet  pro výuku doma. Lekce může obsahovat text, obrázky, video a audio. Rovněž lze vložit připravené 3D objekty od Nearpod (biologie, vesmír aj.), PhET Simulace (fyzika, chemie aj.), webové prezentace SWAY. Gold účet navíc umožňuje vkládání videí z BBC kanálu, 360° fotografie, pdf soubor a zprávy z Twitteru. Tvorba obsahu je intuitivní a jednoduchá.

Při tvorbě prezentace lze použít interaktivní prvky, které učiteli poskytnou okamžitou zpětnou vazbu. U Silver účtu je třeba se spokojit s těmito typy otázek: Open Ended Question, Poll, Quiz, Draw It a Collaborate, Gold má navíc: Fill in the Blanks, Memory Test. Otázku je možné podle okamžité potřeby vložit i do běžící prezentace.

What Is Nearpod?

Využití ve výuce

Aplikaci jsem ověřoval s cílem použít tento nástroj pro řízený zápis žáků při sledování videozáznamu odborné přednášky na téma „Retušování a postprodukce v reklamní fotografii“. Rozhodnutí využít tuto aplikaci ve zmíněném kontextu vycházelo z předchozích zkušeností s výukou tohoto tématu. Mým cílem bylo, aby si žáci odnesli zásadní informace potřebné k odbornému dialogu a zároveň měli dostatek prostoru formulovat si vlastní názory a postřehy, které následně dokáží zařadit do kontextu probírané látky. Přednáška byla žákům prezentována jako motivační prvek na začátku práce s rastrovým editorem.

1.    Příprava

  • Učitel: Pro prezentaci byly vytvořeny otevřené otázky (Open Ended Question), které jsou žákům předkládány před příslušným úsekem videa s přednáškou. Byl vygenerován QR kód s odkazem na aktuální verzi prezentace.
  • Žák: Na své mobilní zařízení si v rámci výuky nainstaluje čtečku QR kódů, případně též mobilní aplikaci Nearpod.
  • Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (90 min.) v rámci předmětu Počítačová grafika

2.    Průběh hodiny

Na začátku byli žáci poučeni o průběhu a cílech hodiny. Byli seznámeni s tím, že tuto hodinu budou pracovat se svými mobilními zařízeními a výsledkem bude vytvoření zápisu z hodiny. Jako problematický moment se projevila nejednotnost v kvalitě jednotlivých zařízení a potřeba silného signálu bezdrátového připojení k internetu.

Žákům byl představen první snímek prezentace, na němž byli poučeni o režimu práce. Ten spočíval v uvedení otázky a následném zhlédnutí úseku videa. Žáci si již v průběhu přednášky zapisovali poznámky a po zastavení videa si tento zápis rozšířili a odeslali svou odpověď. Odpovědi byly průběžně kontrolovány vyučujícím, a bylo tak možné reagovat na případná hluchá místa v zápisu žáků. Vybrané odpovědi se zajímavými postřehy byly sdíleny žákům a následně proběhlo doplnění a zpřesnění zápisu. V průběhu tvorby výpisků se vyskytla situace, kdy všichni žáci vypustili důležitý moment videa se zásadní informací. Výpadek pozornosti byl řešen opětovným přehráním úseku, ve kterém již žáci důležitý moment detekovali a následně doplnili zápis.

3.    Hodnocení

Jako pozitivní hodnotím možnost průběžně zjišťovat a porovnávat zápis jednotlivých žáků. Přínosem je také přehled o názorech a postřezích všech žáků a zároveň možnost vyučujícího neinvazivně sledovat zápis relevantních informací se zachováním individuálních postřehů žáků. Aplikace pro iOS byla v době testování plně funkční. Verze pro Android se nenačítala a zobrazovala se jen bílá obrazovka. Při výuce byla nahrazena webovou aplikací.

Prohlížení výsledků u první otázky
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.