Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Největší poklady ISTE 2018
Odborný článek

Největší poklady ISTE 2018

3. 9. 2018 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Výběr novinek představených na největší světové konferenci vzdělávacích technologií ISTE 2018. Vychází ze zpráv účastníků.

Na světě jsou 2 opravdu obrovské akce, kde se pravidelně každoročně scházejí zájemci o vzdělávací technologie – BETT Show a ISTE konference. K té první, tradičně britské, konané v lednu v Londýně, máme blíže, takže zpráv o ní je docela dost. O té druhé toho víme méně. Jedná se o akci mezinárodní organizace ISTE, kterou známe hlavně díky jejím standardům. Tato konference se koná na různých místech Spojených států vždy v posledních dnech školního roku na konci června. Nemusíme se ale přímo účastnit, to nejdůležitější se dozvíme zprostředkovaně ze zpráv účastníků či ze zveřejněných přednášek (např. Kreativita a podnikavost podle profesora Zhao na konferenci ISTE 2012).

Letos mě zaujala zpráva týmu (nám již známé neziskovky) Common Sense, která popisuje několik zajímavých novinek z poslední konference – 8 Must-See Hidden Gems from ISTE 2018 [1]. Hádám, že budou zajímat i vás.

Tyto Online

Tyto Online je 3D online hra s propracovanou grafikou, která simuluje prostředí, které je třeba prozkoumat. Story v pozadí uvádí hráče do situace, v níž došlo ke zničení Země, on se ocitl na cizí neznámé planetě a jeho úkolem je zjistit, jaké vlastnosti má. Obsah je proto orientován přírodovědně. K dispozici jsou různé přístroje a laboratoř. Učitel má možnost použít tuto aplikaci ve výuce. Může zadávat žákům konkrétní individuální úkoly, k jejichž vyřešení je nutné nejprve získat potřebné poznatky. Systém činnost každého uživatele sleduje a provádí analýzu, kterou může učitel použít k hodnocení výsledků.

Tyto Online for Schools Introduction

MAP Reading Fluency

MAP Reading Fluency je aplikace vyvinutá za účelem ověřování úrovně čtenářských dovedností žáků nejnižších ročníků přímo ve třídě. Žáci 20 minut čtou předložený text do mikrofonu počítače a učitel okamžitě dostane přehledné vyhodnocení, které by jinak získával nesrovnatelně obtížněji. V případě potřeby si může nahrávku kdykoli poslechnout. Zabudovaný automatický adaptivní evaluační nástroj přitom nezkoumá jen rychlost a správnost čtení, ale též plynulost a porozumění.

MAP Reading Fluency

Boreal Tales

Boreal Tales je hra, v jejímž rámci se žák dostává do prostředí podněcujícího jeho představivost směrem k tvorbě příběhu. K dispozici má celou řadu objektů a postav. V tomto případě se však nejedná o vyprávění, ale o psaní. Cílem je dospět k textové podobě příběhu, kterou pak čtou spolužáci a která by je měla zaujmout. Psaní je přitom plně integrováno do hry. To znamená, že žák má pocit, že psaní je vlastně hrou. Učitel vidí, co kdo dělá. Jeho úkolem je opravovat, navádět a komentovat.

La Constellation de l'Ours

Extempore

Extempore je cloudovou náhradou tradičních jazykových laboratoří s mnohem větším potenciálem podpory výuky. Učitel si připraví cvičení s otázkami a předá ho žákům. Ti si na svých zařízeních (aplikace je samozřejmě multiplatformní) otázky zobrazují a odpovídají. Odpověď může být jen zvuková, nebo ve formě videa. Nastavovat lze různé parametry – počet odpovědí, čas před odpovídáním, čas na odpověď apod. Je docela možné, že si budete umět představit i jiný způsob nasazení této aplikace, než je výuka jazyků. Slovo „extempore“ totiž ve skutečnosti označuje formu okamžitého projevu bez přípravy a používá se též při ověřování způsobilosti či znalostí.

Build proficiency, measure progress, and host assessments with Extempore

FightSong!

FightSong! je automatizovaný systém na eliminaci šikany ve škole. Od nám známé Linky bezpečí se liší tím, že organizuje síť školních koordinátorů, kteří jsou při nahlášení incidentu (možno i anonymně prostřednictvím multiplatformní aplikace) okamžitě upozorněni. Šance na odhalení iniciátorů a nápravu se tak zvyšuje. Název si autoři půjčili ze známé písně Rachel Platten, která řeší stejné téma.

FIGHT SONG – Rachel Platten (Dance/Concept Cover)

Sero!

Sero! je revoluční nástroj pro hodnocení znalostí. Na rozdíl od běžných forem ověřování zapamatování fakt dokáže hodnotit pochopení dané problematiky. Dělá to velmi zajímavým způsobem. Předloží žákovi myšlenkovou (pojmovou) mapu, v níž něco chybí, a nechá ho to dokreslit. Možností, jak tento nástroj aplikovat, je obrovské množství. Záleží na učiteli, co si vymyslí. A je zde ještě další výhoda. Správné řešení lze velmi často vyhodnotit automaticky.

Intro to Sero! Concept Mapping-Based Learning & Assessment

 

Důvodem, proč tyto komerční aplikace popisuji, není jejich propagace. Snažím se ukázat, jak se vzdělávací technologie zdokonalují. Všechny totiž přinášejí nějaký nový inovativní nápad, který povyšuje jejich funkčnost výrazně nad úroveň pouhého předávání výukového obsahu. Snažím se ukázat, že pouhé předávání nemůže naplňovat současné potřeby našeho školství.

Když už jsme u ISTE 2018, přidám ještě jednu zajímavost. Všech 1500 účastníků konference dostalo spolu s materiály i tzv. „Smart Badge“, což byla kartička s QR kódem a čipem, který každého identifikoval, a bylo možné ho příslušným snímačem přečíst na několik metrů. Organizátoři chtěli pomocí něj personalizovat účast. Mohli totiž sledovat, které akce kdo navštívil, a podle toho přizpůsobovat, jaké materiály dotyčnému předloží. Celá řada účastníků však měla smíšené pocity, když si uvědomili, že někdo soustavně sleduje jejich pohyb ve všech konferenčních prostorech. [2]

Zbývá snad jen dodat, že podobné systémy na sledování pohybu žáků stále častěji používají i školy. Já osobně mám o personalizaci výukového procesu značně odlišné představy.

Literatura a použité zdroje

[1] – HIGGIN, Tanner; WAGNER, Danny. 8 Must-See Hidden Gems from ISTE 2018. 2018. [cit. 2018-7-31]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsense.org/education/blog/8-must-see-hidden-gems-from-iste-2018].
[2] – LEVIN, Doug. Hacking the ISTE18 Smart Badge. 2018. [cit. 2018-7-31]. Dostupný z WWW: [https://k12cybersecure.com/blog/hacking-the-iste18-smart-badge/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.