Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Relevance jako základ digitální školy
Odborný článek

Relevance jako základ digitální školy

6. 5. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Výstupy ICLE

Anotace

První ze dvou článků informujících o výstupech amerického International Center for Leadership in Education. Tento se věnuje Rámci relevance výuky.

Americké International Center for Leadership in Education (ICLE) založil dr. Willard R. Daggett v roce 1991 s cílem napomoci technologické inovaci škol primárně ve státě New York. Od počátku se ústav věnoval více didaktickým aspektům než přístrojům. Tím je nám velmi sympatický, protože o totéž se snaží i náš Spomocník.

Jedním z nosných témat je relevance výuky pro žáky. ICLE staví do kontrastu to, co se děje ve škole, s tím, co žáci žijí mimo školu. Neexistuje-li průnik, pak se asi nelze divit tomu, že žáci nemají školu rádi. A to je téma našemu školství hodně blízké! [1]

ICLE problematiku relevance detailně teoreticky rozpracovalo. Výsledkem je Rámec mapující relevanci ve vztahu k výukovým aktivitám. Má podobu plochy rozdělené dvěma osami na čtyři kvadranty [2]:

Rámec relevance výuky podle ICLE [2]

Na svislé ose jsou kognitivní výukové cíle v podobě Bloomovy taxonomie, na vodorovné pak formy aplikace výukových aktivit – od prostého zapamatování si obsahem výuky daných fakt po řešení nečekaných mezioborových problémů. Čím více se problematika prolíná s mimoškolním životem žáků, tím vyšší je i relevance a zájem z jejich strany. Bližší popis činností žáků pro jednotlivé kvadranty vypadá takto [2]:

Kvadrant A
Žák přijímá a pamatuje si kvanta informací. Očekává se od něj, že bude takto získanému obsahu rozumět.

Kvadrant B
Žák je schopen aplikovat získané poznatky při řešení problémů. Na nejvyšší úrovni dokáže použít příslušný poznatek v nové neočekávané situaci.

Kvadrant C
Žák dokáže využít získané poznatky k automatické rutinní analýze problémů a realizaci doporučených řešení.

Kvadrant D
Žák dokáže myslet komplexně. Je-li konfrontován s překvapivým matoucím problémem, rozhodne se jednat a situaci řešit jeho zkoumáním. Tím dochází k umocnění jeho schopností.

ICLE po vzoru celé Bloomovy taxonomie přichází s definováním aktivních sloves pro jednotlivé kvadranty [2]. Jeden z výzkumných pracovníků ICLE Eric Sheninger k nim pak přidává aktivity více technologicky orientované (sloupce vpravo) [3]. Mírně upravená verze je v následující tabulce.

 

Kvadrant A

Kvadrant B

Kvadrant C

Kvadrant D

definuj
popiš
najdi
napiš
odhadni
přiřaď
řekni
spočítej
ukaž
ulož
vyber
zařaď
zobraz
zopakuj

formátuj
nahraj
opiš
pojmenuj
vygoogluj
zvýrazni

nastav
použij
udělej
seber
vytvoř
předveď
zobraz
dramatizuj
nakresli
sleduj
ilustruj
interpretuj
vyzpovídej
zjisti
spravuj
udělej
změř
modeluj
produkuj
porovnej
hraj
vyřeš

anotuj
bloguj
odpověz
otaguj
přihlas
publikuj
sdílej
vyjádři

analyzuj
kategorizuj
cituj
klasifikuj
porovnej
posuď
projednej
obhaj
zobraz
rozliš
vyhodnoť
prověř
vysvětli
vyjádři
vygeneruj
rozhodni
odůvodni
prokaž
zjisti
nastuduj
shrň

edituj
linkuj
monitoruj
ověřuj
programuj
prolamuj
testuj
vkládej

uprav
dokaž
dojednej
vytvoř
navrhni
objev
vyzkoumej
formuluj
neguj
modifikuj
naplánuj
předvídej
vyber
navrhni
posuď
doporuč
reviduj
nauč

animuj
komentuj
kontroluj
kritizuj
nahrávej
natáčej
propojuj
remixuj
spolupracuj
vyprávěj
vysílej

Literatura a použité zdroje

[1] – MACH, Jiří. České děti a učitele škola nebaví nejvíc ze všech vyspělých zemí. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.novinky.cz/veda-skoly/423352-ceske-deti-a-ucitele-skola-nebavi-nejvic-ze-vsech-vyspelych-zemi.html].
[2] – DAGGETT, Willard R. Rigor/Relevance Framework: A Guide to Focusing Resources to Increase Student Performance. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.leadered.com/pdf/Rigor%20Relevance%20Framework%20White%20Paper%202016.pdf].
[3] – SHENINGER, Eric. Pillars of Digital Leadership. 2014. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://www.leadered.com/pdf/LeadingintheDigitalAge_11.14.pdf].
[4] – SHENINGER, Eric. The Pedagogy of Digital Discussion. 2018. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://esheninger.blogspot.com/2018/06/the-pedagogy-of-digital-discussion.html].
[5] – FINLEY, Todd. Rethinking Whole Class Discussion. 2013. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/blog/rethinking-whole-class-discussion-todd-finley].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bořivoj Brdička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výstupy ICLE.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Gramotnosti obecně