Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Digitální rovnost CoSN v roce 2019

Ikona informativni

Digitální rovnost CoSN v roce 2019

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o tom, jak se posunulo řešení problematiky rovnosti žáků v přístupu k technologiím v rámci amerického sdružení Consortium for School Networking.
Klíčová slova: CoSN, digitální rovnost, digitální inkluze, Keith Krueger, homework gap, soutěž, Beth Holland, Vancouver Public Schools, 1:1

Když už vytěžujeme CoSN (minule to byly Standardy interoperability podle CoSN), ještě chvíli u tohoto sdružení koordinujícího snahu o optimální formu zavádění technologií do amerických škol zůstaňme. Podívejme se, co nového dělá pro zajištění rovného přístupu k technologiím a internetu pro všechny žáky, tedy i ty, kteří nemají k dispozici vlastní zařízení a doma nemají internet.

O tom, co v této záležitosti CoSN podniká, jsme referovali již v roce 2015 (Digitální inkluze po americku). Tehdy byl úplnou novinkou nápad namontovat do školního autobusu hotspot a zaparkovat ho po vyučování v chudinské čtvrti tak, aby socio-ekonomicky znevýhodnění žáci vybavení školním přístrojem mohli dělat domácí přípravu. CoSN se snaží ovlivňovat veřejné mínění pomocí hesla „closing the homework gap“, já bych raději pojem „domácí úkoly“ nepoužil, protože ta činnost by dnes měla vypadat přece jen trochu jinak.

Zato pojem digitální inkluze bychom asi měli spolu s Američany nahradit digitální rovností. Inkluze u nás dnes již není tak žhavé téma, a navíc si pod ní spousta lidí představí začleňování fyzicky či mentálně hendikepovaných dětí do výuky. U těch ale je již využití digitálních pomůcek standardní záležitostí. Mnohem větším problémem jsou žáci znevýhodnění socio-ekomomicky. A je jich bohužel daleko více.

Šéfa CoSN Keitha Kruegera jsme před čtyřmi lety zanechali ve stavu počínajícího plánování systémového přístupu k této problematice. Od té doby CoSN udělalo kus práce. Řeší rovnost podobně jako interoperabilitu. Má pro ni na webu samostatný modul Digital Equity Initiative. Zde lze nalézt balíček nástrojů Digital Equity Toolbox, který obsahuje hlavně studii doporučující školským obvodům, jak mají postupovat [1]. Kromě technických záležitostí popisuje i různé možnosti mimoškolního připojení – od zlevněných pevných linek až po propůjčování mobilních hotspotů (což má značnou výhodu u žáků, kteří se často stěhují). Podle studie je vhodné zapojit místní firmy ochotné žákům pomáhat. Další (levnější) možností je využít místa s volným přístupem k internetu v okolí školy. Samozřejmostí jsou knihovny a výše již zmíněné školní autobusy.

Velmi důležitá je kapitola věnovaná obvodní politice. Prvním krokem je přesvědčit kromě IT firem též jiné organizace a místní komunity. Poté je třeba najít finanční a lidské zdroje. Následuje snaha zapojit do přípravy pokud možno všechny nalezené partnery a rodiny, kterých se to týká. Nakonec musí být vypracován realistický plán, podle něhož se bude postupovat. Studie vše dokládá příklady dobré praxe.

CoSN se snaží naplňování záměru podpořit ještě jinak. Od roku 2017 existuje soutěž v tom, kterému školskému obvodu v USA se daří naplňovat strategii rovného přístupu nejlépe – Community Leadership Award for Digital Equity. Letos vyhrál Vancouver. O tom, proč, referuje nová ředitelka projektu Beth Holland [2].

Obvod Vancouver Public Schools se nachází ve státě Washington (jedná se tedy o jiné město než to stejnojmenné kanadské). Vyznačuje se úspěšnou snahou o naplňování všech hlavních komponent zavádění technologií do škol – hardware, konektivita, budování komplexního studijního prostředí pro žáky online, a hlavně příprava učitelů.

První dvě položky jsou závislé primárně na financích. Ty se podařilo zajistit pro nás velmi neobvyklým způsobem – pomocí dodatkových místních daní (Tax levy). Od roku 2013 jsou místní žáci od 3. třídy až do maturity plošně vybavováni osobními přístroji, které si nosí domů. Rodiny se podílejí jen nepatrnou částkou, aby bylo dosaženo pocitu spoluúčasti.

Ve Vancouveru postupně dospěli k poznání, že technologie ovlivňují výukové postupy. S tím souvisí naprostá nezbytnost učitele připravovat, pomáhat jim a nechat je poznatky sdílet. Na pomoc obvod zřídil funkci učitelů se zvláštním pověřením (Teacher on Special Assignment), kteří slouží jako mentoři učitelů přímo ve školách. Praxe ukázala, že nejlepšími propagátory využití technologií jsou samotní žáci.

V první vlně byli všichni žáci vybavováni iPady, což asi usnadňovalo správu. Tyto přístroje nyní dosluhují. Bylo rozhodnuto je na úrovni středních škol od příštího školního roku nahradit chromebooky, které disponují jak dotykovým displejem, tak klávesnicí. Je zřejmé, že se na nich dá pracovat mnohem seriózněji. Následující video přesvědčuje veřejnost, že jejich specializované daně určené školství budou vynaloženy účelně. Raději si ani nepředstavuji, jak by podobný požadavek dopadl u nás.

Learn more about Vancouver Public Schools levies

Citace:
[1] - Digital Equity: Supporting Student & Families in Out-of-School Learning. 2018. [cit. 2019-6-4]. Dostupný z WWW: [https://cosn.org/sites/default/files/2018%20Digita...].  
[2] - HOLLAND, Beth. How Vancouver Public Schools Designed Their 1:1 Program With Equity In Mind. 2019. [cit. 2019-6-4]. Dostupný z WWW: [https://www.cosn.org/blog/how-vancouver-public-sch...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 13. 06. 2019
Zobrazeno: 2365krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Digitální rovnost CoSN v roce 2019. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2019, [cit. 2021-01-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22154/DIGITALNI-ROVNOST-COSN-V-ROCE-2019.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 18. 06. 2019 08:06

Možná vám to přijde neuvěřitelné, ale v Americe mají neziskové vzdělávací instituce (typicky školské obvody) možnost získat licenci na poskytování mobilních internetových služeb. Řeší to připojení žáků mimo školu. Tvrdí, že tak lze snížit digitální nerovnost až o 20%.
Closing the Homework Gap Through Educational Broadband Service